Reclamamos o mantemento da Tarifa Nocturna

Rolda de prensa BNG da Barbanza

O BNG reclama diante de todos os Plenos da Barbanza que as Corporacións insten á Xunta de Galiza a que demande do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio o mantemento dunha tarifa con características semellantes á nocturna.

Tamén demandamos a gratuidade do cambio de limitadores, así como a creación de liñas de subvención para os custes de adaptación dos equipamentos das vivendas de usuarios/as de Tarifa Nocturna que desexen acollerse á Tarifa con Discriminación Horaria.

Dende o ano 1983 estableceuse, no Estado Español, a denominada Tarifa Eléctrica 2.0N (coñecida como Tarifa Nocturna). Esta tarifa basease na filosofía de primar o consumo nas horas nocturnas, onde a potencia consumida no conxunto do sistema eléctrico é menor.

Esta tarifa ten un desconto do 55% nas horas nocturnas e un recargo do 3% nas horas centrais do día. E favorece o consumo de determinados electrodomésticos, como son: acumuladores, lavadoras, lavalouzas, quentadores de auga, etc., que se poden usar de noite.

A tarifa nocturna busca un consumo enerxético máis responsábel e solidario, e obrigou a instalación nos fogares de determinados equipamentos, cun elevado custe de investimento, como foron os acumuladores eléctricos.

O termo de potencia contratada, que é un concepto fixo, na factura eléctrica, estímase en 5,3 Kw de media para os clientes desta tarifa.

Actualmente no Estado hai, aproximadamente, 1 millón de clientes desta tarifa; no caso de Galiza, debido a súa climatoloxía que obriga ao uso dun sistema de calefacción eficiente, temos uns 160.000 usuarios/as, é dicir, o 16% do conxunto do Estado.

A tarifa nocturna mantívose sen modificacións dende o ano 1983 até o ano 2006, no que xa non permitiu novas altas baixo esta tarifa, mais o cambio fundamental está en que ‘Os/As consumidores/as acollidos/as a esta tarifa (tarifa nocturna) deberán comunicar á empresa distribuidora, antes do 1 de xullo de 2008, a nova tarifa á que desexen acollerse. Unha vez transcorrido o prazo, sen que o/a cliente solicite as novas condicións do contrato, a compañía distribuidora aplicará automaticamente outras tarifas de acordo coa potencia contratada”. É dicir, a partires do 1 de xullo do 2008, desaparece a Tarifa Nocturna.

Con este Real Decreto obrígase aos/ás clientes con esta tarifa a contratar unha nova potencia, superior á que tiñan no consumo das horas punta e a un incremento do prezo sobre o consumo que tiñan nas horas punta, xa que pasan dun recargo do 3% a un 35%. En conxunto o incremento que poden padecer, na factura eléctrica, pode chegar ao 49%.

Tarifa de Discriminación Horaria

Na nova Orde de Tarifas Eléctricas existe a nova Tarifa de Discriminación Horaria, mais, para acollerse a esta nova tarifa, os/as usuarios/as de Tarifa Nocturna deben asumir integramente os custes do cambio, que son cantidades importantes e que están estimadas entre 400 e 500 €uros por cliente. Uns 200 €uros se gastarán no cambio de limitadores de potencia e outros 200 ou 300 €uros, na adaptación dos sistemas de calefacción, que deberán cambiar as actuais resistencias por outras de menor potencia, ou ben, establecer dous circuítos de calefacción independentes entre si.

Asemade, unha vez realizadas as modificacións precisas, na nova Tarifa de Discriminación Horaria, haberá que pagar por un maior incremento da potencia contratada, que é unha parte fixa da factura eléctrica. Isto terá un efecto especialmente negativo en Galiza, pois haberá que contratar unha potencia que se emprega fundamentalmente no inverno (polos acumuladores eléctricos), e se continúa pagando na primavera e no verán, cando non se necesita tanta potencia; isto coa Tarifa Nocturna non pasaba.

Como vemos, esta nova regulación das tarifas eléctricas, vai supor un importante gasto nas economías familiares, se temos en conta a media salarial e de pensións en Galiza; asemade o Goberno do Estado non contempla, na nova regulación, ningunha medida de compensación, nin reparte cargas entre usuarios/as e empresas distribuidoras que, en definitiva, serán as grandes beneficiarias.

Galiza xoga un papel curioso no sistema eléctrico estatal. Sufrimos a expoliación dos nosos recursos, somos uns grandes produtores, pero nas tarifas vémonos penalizados pola nosa climatoloxía, quen responsabilizou disto ao partido no goberno, pero tamén ao Partido Popular, que aprobou no 1997 a lei que obriga á tarifa única no Estado.

Máis información…

Iniciativa Municipal:
2008-01-11-tarifa-nocturna.doc

One Comment on “Reclamamos o mantemento da Tarifa Nocturna”

 1. Copio a continuación una reseña que pone al descubierto una vergonzosa manipulación de Disposiciones Legales que Unión Fenosa está llevando a cabo en las cartas que ya ha remitido a muchos usuarios de la Tarifa Nocturna en las que acosa a sus clientes de una forma inaudita.

  He comprobado detalladamente lo que se afirma en la reseña y, efectivamente, es totalmente cierto: Los responsables de Unión Fenosa introducen datos y afirmaciones de modo falaz, con objeto de lograr sus intereses, confundiendo – dicho sea del modo más suave posible – a los usuarios.

  Si lo desea, le enviaré copia de las disposiciones legales citadas para que no tenga que molestarse en obtenerlas; no obstante, en la página web de la Comisión Nacional de la Energía (organismo adscrito, como sabrá, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) podrá bajarlas con toda facilidad. La página es:
  http://www.cne.es/cne/Legislacion?id_nodo=34&&accion=0&id_materia=5&keyword=&auditoria=F
  y las tiene en el apartado “Tarifas Eléctricas”.

  RESEÑA CITADA:
  MANIPULACIÓN DE TEXTOS LEGALES POR UNIÓN FENOSA
  La carta que Unión Fenosa ha dirigido a muchos de los clientes que tienen la llamada Tarifa Nocturna instándoles a modificar sus contratos no tiene validez por lo siguiente:
  SE BASAN EN UNA DISPOSICIÓN LEGAL DEROGADA POR OTRA QUE ELLOS MISMOS CITAN Y QUE, POR TANTO, CONOCEN.
  Siendo así: ¿Cómo pueden justificarse EXPLÍCITAMENTE en una disposición legal que saben que está derogada?

  A continuación expongo en detalle las razones que prueban mi afirmación:
  La Disposición Transitoria cuarta del Real Decreto 1634/2006 de 29 de Diciembre (a la que se apela en la carta de Unión Fenosa) dice: “la potencia CONTRATADA…será la máxima potencia prevista a demandar considerando tanto las horas punta como las horas valle.”
  (La corrección de errores publicada en el BOE del 12 de Febrero de 2007 cambió las palabras originales “A CONTRATAR” por “CONTRATADA”).

  Pero, en virtud de la Disposición derogatoria única, Derogación Normativa, del Real Decreto 871/2007 (decreto que también se cita expresamente en la carta de Unión Fenosa ) se DEROGAN, entre otras, esa citada DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DEL REAL DECRETO 1634/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, disposición que en dicha carta manifiestan que tienen la obligación de aplicar, resultando así – cuando menos – totalmente improcedente que afirmen verse obligados a aplicar una disposición legal que ha sido derogada en otro de los Reales Decretos que también mencionan y que, por tanto, conocen.

  Pero es que, además, según la Disposición Transitoria Primera de este, en vigor, REAL DECRETO 871/2007, de 29 de junio (decreto al que, reitero, Unión Fenosa hace referencia en su carta) los consumidores acogidos a la tarifa 2.0 con discriminación horaria nocturna podrán continuar acogidos a dicha tarifa hasta el dia 1 de Julio de 2008 bajo una serie de condiciones entre las que figura textualmente que “En cualquier caso, para estos suministros la potencia A CONTRATAR será la máxima potencia prevista a demandar considerando tanto las horas punta como las horas valle”, texto que el legislador no ha corregido posteriormente.

  El cambio de las palabras “CONTRATADA” por “A CONTRATAR” introduce una importante variación que no interesa a Unión Fenosa, razón por la cual, en su carta “escoge” astutamente la versión antigua, ya anulada, con la evidente consecuencia de que el cliente se lleva a engaño.
  Si no es porque esta última (y por tanto, vigente) disposición legal no se acomoda a los intereses de Unión Fenosa ¿qué otra razón podría existir para “escoger” la cita del Real Decreto que ya no está en vigor?

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.