Proporcionalidade municipal

Lonxe de polemizar, mais ben co ánimo de ofrecer unha visión diferente a aparecida nalgúns xornais, quixera facer algúns apuntamentos sobre o desenrolo do Pleno do Concello de Ribeira do pasado 11 de xullo.

Á espera do traballo que realicen as diferentes persoas asignadas ás diferentes áreas de goberno municipal para poderen ser obxecto de crítica, xa se pode anunciar que se “apuntan maneiras”. A decisión do grupo de goberno de manter invariable o número de representantes (2) do BNG nas comisións informativas é un intento de anular os resultados electorais (o BNG pasou de 4 a 6 concelleiros). O PP, que pasou de 13 a 11 concelleiros, tamén mantén o número de representantes (5).

O novo goberno impuxo esta medida pese a que o Regulamento Orgánico do Concello di claramente que “a composición destas comisións respectará en todo caso o principio de representación proporcional”. A peregrina xustificación do Alcalde de que as comisións de 11 membros “non serían operativas” (por que as de 11 non e as de 9 si?) parece insuficiente para incumprir a Lei de funcionamento das entidades locais da que deriva o noso Regulamento Municipal, pero máis chamativa é a explicación dada pola portavoz do PP no sentido de que “a proporcionalidade non ten que ser matemática”. É que existe outra proporcionalidade que non sexa a que é precisamente un dos conceptos matemáticos máis comunmente coñecidos? Que diga esto a que vai ser responsable da Facenda do Concello de Ribeira é preocupante. Que o Alcalde a ampare aínda o é máis. A non ser que sexa un invento interesado (o máis probable) para prexudicar ó BNG e entón sería so inxusto e ilegal, pero non preocupante. Xa estamos acostumados.

Xosé Luís Groveiro González
Concelleiro do BNG de Ribeira

Pleno na Voz

Pleno na Voz

Pleno na Voz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.