Prevención contra os incendios

O BNG de Ribeira, por medio da concelleira Anxeles González Cruxeiras, ven de demandar que se elabore o Plan de Prevención e Defensa contra incendios forestais.

O artigo 21 do Decreto 105/2006, co obxecto de protexer especialmente o espazo rural e os núcleos de poboación dos incendios, establece faixas de especial protección naqueles terreos adicados a monte e nas áreas lindeiras que abrangan unha franxa de 25 ou 50 metros ao redor de calquera edificación, urbanización, obras, instalacións industriais, eléctricas ou infraestructuras de transporte, ubicadas a menos de 400 metros do monte.

O concello de Ribeira foi o único de toda a Comarca que se negou a asinar o Convenio coa Consellería do Medio Rural, a pesares de ser un dos concellos que os técnicos da FEGAMP inclúen na relación de concellos que conteñen zonas de especial risco, o que levou consigo a perda dunha subvención de contía considerable ademais de que unha gran parte dos asentamentos deste Concello queden sen protección fronte ós incendios.

Tanto o decreto como a Lei 3/2007 recollen que lle corresponde ós concellos o elaborar e aprobar os Plans de Prevención e Defensa contra os incendios forestais, e integralos nos plans de emerxencia municipais. Así mesmo din que a elaboración, execución e actualización deste planeamento ten caracter obrigatorio.

Moción:
2007-07-01conveniomediorural.doc

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.