Solicitamos que se mellore a cobertura da TDT

Parte do Grupo Municipal do BNG

O Grupo Municipal do BNG, por medio do Concelleiro Xosé Luís Groveiro, presentou unha iniciacitiva pola que solicita que o Goberno Municipal realice un estudo técnico de cobertura da TDT no Concello de Ribeira polo que se determinen as necesidades de equipamentos para proporcionar cobertura a todos os núcleos de poboación do noso concello.

Tamén reclamamos do Goberno Municipal que xestione ou proceda á instalación por propia iniciativa dos equipamentos precisos que o estudo técnico determine para proporcionar cobertura a todos os núcleos do concello.

O Plan técnico da Televisión Dixital Terrestre (establecido polo RD 944/2005 do Ministerio de Industria) considera a TDT como un servizo público esencial para a cidadanía. Este Plan, que prevé unha cobertura final (sinalada inicialmente para o ano 2010) próxima ó 95/98% da poboación, promove a utilización das actuais infraestructuras da TV analóxica para a instalación dos novos emisores dixitais e contempla tamén (adicional 12ª) a participación local na extensión da cobertura.

Son coñecidas as deficiencias na recepción da TV analóxica que diversas zonas do concello de Ribeira padecen desde hai moitos anos, nomeadamente amplas zonas das Parroquias de Oleiros, Artes, Olveira e mesmo do centro urbano. O BNG ten reclamado diante do Goberno Municipal a corrección destas deficiencias mediante diferentes iniciativas como a presentada en Marzo de 2005 que fora aprobada por unanimidade. Co paso do tempo mantense a cobertura das TV practicamente na mesma situación de deficiencia.

Como administración máis próxima á cidadanía o Concello de Ribeira, e concretamente o seu Goberno Municipal, ten a responsabilidade de realizar as xestións e tomar as medidas necesarias para garantir á súa poboación a máxima cobertura deste servizo básico esencial que será nun futuro inmediato a TDT. A tecnoloxía actual dispoñible e a colaboración institucional permítenos perseguir unha cobertura do 100% dos núcleos de poboación do noso concello co obxectivo de acadar a cobertura universal das redes públicas de radiodifusión e rematando así ca discriminación por motivos xeográficos.

Iniciativa Municipal:
2007-12-26-tdt.pdf

Nova no Canal Rías Baixas:
O BNG esixe un estudo para a implantación da TDT en Ribeira

Nova na Voz:
O BNG insta a mellora do sinal televisivo en Ribeira

Nova no Diario de Arousa:
Instan ao Concello a que solvente as carencias na cobertura do sinal de TV

2 comentarios en «Solicitamos que se mellore a cobertura da TDT»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.