Demandamos que se garantan as axudas á dependencia

Recollendo sinaturas para que se manteña a Rede pública de centros de día

O Pleno do Concello de Ribeira aprobou unha iniciativa do BNG na que solicitaba instar á Xunta de Galiza a que garanta as axudas á dependencia, pagando en prazo as prestacións.

Na mesma iniciativa o BNG tamén demandaba, entre outras cuestións, que se manteñan os planos de despregamento do Sistema Galego de Benestar, acelerando a apertura das residencias e centros de día xa construídos e a construción dos que xa están proxectados.

Numerosas persoas beneficiarias da Lei de Dependencia están denunciando o abandono que sofren por parte da Xunta de Galiza que non atende en prazo o pagamento das axudas.

O anterior goberno da Xunta viña abonando as cantidades relativas ás axudas para coidadores e coidadoras das persoas acollidas á Lei de Dependencia nos cinco primeiros días do mes. Nos últimos tempos, e coincidindo coa entrada do PP no goberno galego, o pagamento vense demorando cada vez máis; tal é o caso do mes de outubro pasado, onde a día 23 aínda estaban sen cobrar.

A propaganda da Xunta de Galiza pregoa que o gasto social para o ano 2010 non se vai reducir, pero a realidade é que o trato que se lle está a dar ás persoas usuarias da Lei de Dependencia contradí de plano este dato e bota por terra toda a propaganda que o PP está desenvolvendo, incluso a relativa a falta de financiamento estatal que, aínda existindo, é só un dos varios problemas que a Xunta de Galiza non atende.

A maiores hai que indicar que dende a Xunta non se está a facilitar ningún tipo de información ao respecto, non hai literalmente a quen acudir, co cal a indefensión na que se atopa o colectivo de dependentes é patente. Coincide isto co marasmo e inacción da que fai gala a Consellaría de Traballo e Benestar, en xeral.

O certo é que a día de hoxe a Xunta de Galiza está aforrando o pagamento das persoas dependentes, engrosando as arcas públicas á conta daquelas persoas que máis o necesitan, as persoas máis indefensas da nosa sociedade.

Iniciativa municipal:
2009-11-20axudas-dependencia.doc

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.