Defendemos a legalidade urbanística en Corrubedo

Campo da Agra, Corrubedo

O Goberno do PP rexeita en Pleno a moción do BNG pola que lle solicitaba que se revisara a licenza que outorgou a Xunta de Goberno Local, autorizando a construción de 17 vivendas en Campo da Agra, en Corrubedo, replanteando “in situ” a alineación deslinde entre o chan urbano e o de chan rústico de protección de espazos naturais, co que linda. De non revisarse, esta licenza invadirase en parte o chan rústico de protección de espazos naturais.

Antecedentes

A carón, no solar lindeiro hai unha vivenda unifamiliar con resolución da Axencia Urbanística firme no que se deixa claro que a liña de ordenanza é a que debe usarse para delimitar o planeamento aplicable aos terreos e non a liña de “delimitación de núcleo”. Por esta razón a Axencia ordenou a demolición de parte das obras, ao non consideralas legalizables, por invadir chan rústico de protección de espazos naturais.

A pesar destes antecedentes, o goberno do PP persiste en manter para este solar criterios distintos que os do solar lindeiro, amparándose nun informe dunha funcionaria da nova Xunta do PP realizado con data 17 de xullo deste ano, sen ter en conta os antecedentes mencionados.

Posición dos Servizos Xurídicos da Xunta de Galiza

Todo iso a pesar de que, curiosamente con esta mesma data, 17 de xullo de 2009, os Servizos Xurídicos da Xunta de Galiza nun escrito dirixido ao Xulgado do Contencioso Administrativo Nº 2 de Santiago de Compostela, en contestación á demanda interposta polo arquitecto da vivenda do solar lindeiro, reiterase nos mesmos argumentos da Axencia Urbanística, tamén prantexados pola veciñanza.

Non se entende, pois, que intereses defende o goberno do PP de Ribeira co seu alcalde á cabeza. Parecen esquecerse de que están aí para mirar polo ben común, primando os intereses xerais da maioría da cidadanía por riba dos particulares duns poucos.

En todo caso, convén lembrarlle que, se non rectifican, estaríamos ante unha ilegalidade urbanística en toda regra. Ademais, se conceden unha licenza ilegal a sabendas, teriamos que falar dun delito de prevaricación, recollido no Código Penal.

Por outro lado, se non se manteñen os mesmos criterios ou mesmo se estes criterios cambian en función do goberno de turno, estaríamos ocasionando agravios comparativos, danos a terceiros que verían mermado o valor do seu patrimonio, construído ao amparo da normativa vixente, e deixando á veciñanza e ao propio Concello nunha situación de inseguridade xurídica.

Agardamos, pois, que o goberno do PP recapacite e, a pesar de non apoiar a iniciativa do BNG, tomen as medidas oportunas e revisen a devandita licenza municipal, adecuándoa á normativa vixente.

Documento coa posición dos servizos xurídicos da Xunta:
posicion_xuridica-da_-xunta.pdf

Iniciativa Municipal:
2009-09-18-campo-da-agra-corrubedo.pdf

Máis información:
Levamos a Pleno ilegalidades urbanísticas en Corrubedo

Un comentario en «Defendemos a legalidade urbanística en Corrubedo»

  1. unha ves vai para 10 anos un conosido que fasia pisos dixome o falarlle dun amijo que queria mercar un que si o convensia dabame senmmil para min Esa era a comisión disque solo por vendelos non che dijo nada por faselos e menos ainda por deixalos faser.Aver sementendes

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.