Consello Local do BNG Ribeira

Consello Local de 2022 á actualidade


Consello Local BNG
- Responsábel local do BNG - Xabier Vidal
- Responsábeis de organización – Silvia Varela e Teresa Prol
- Responsábel de política municipal – Luís Pérez e Xosé Vázquez
- Responsábel de mocidade – Daniel Couto
- Responsábel de igualdade e diversidade - María Gutierrez
- Responsábel de asociacionismo e ecoloxismo - Vicente Paz
- Responsábeis de acción social - Cruz Rivadulla e Teresa Prol
- Responsábel de finanzas – Antón Parada – Responsábel de educación – Carmen LampónConsello Local de 2017 a 2022
- Responsábel local do BNG - Elvira Blanco
- Responsábeis de organización – Silvia Varela e Teresa Prol
- Responsábel de política municipal – Xosé Vázquez
- Responsábel de mar - Pilar Sampedro
- Responsábel de comunicación e mocidade – Luís Pérez
- Responsábel de igualdade e diversidade - María Gutierrez
- Responsábel de asociacionismo e ecoloxismo - Vicente Paz
- Responsábeis de acción social - Cruz Rivadulla e Teresa Prol
- Responsábel de finanzas e de ensino – Antón Parada


Consello Local marzo de 2016 até abril 2017


Consello Local. BNG Ribeira 2015

 

 

 

 

 

 

- Elvira Blanco Pérez responsábel local do BNG
- Xosé Antonio Vázquez Cobas voceiro do BNG e responsábel de política municipal
- Pilar Sampedro Laranga concelleira e responsábel de mar
- Luís Pérez Barral concelleiro, responsábel de comunicación e de mocidade
- María Gutierrez Barral responsábel de igualdade
- Cruz Rivadulla Márquez responsábel de acción social
- Xosé Antón Parada Fernández concelleiro, responsábel de finanzas e de ensino
- Vicente Paz Carou, responsábel de asociacionismo

Consello Local maio de 2013 a marzo 2016

- Vicente Paz Carou: responsable orgánico do BNG local
- Xosé Antonio Vázquez Cobas: voceiro do grupo municipal
- Dores Vidal: organización
- Xabier Vidal Peón: secretaría
- Luís Pérez Barral: responsable de comunicación e medios
- Alexandre Ríos Batista: responsable de mocidade
- Carlos Lixó Gómez e Xosé Alberte Lorenzo: acción social
- Xosé Antón Parada Fernández: finanzas

Consello Local marzo de 2012 a maio de 2013
- Vicente Paz Carou: responsábel local do BNG
- Xosé Antonio Vázquez Cobas: voceiro do grupo municipal
- Dores Vidal: organización
- Silvia Varela
- Luís Pérez Barral: responsábel de comunicación
- Dominga Brión Sanmiguel
- Tareixa Prol
- Xosé L. Groveiro
- Xosé Antón Parada Fernández: finanzas
- Luís Teira Parada
- Xavier Seco González