Candidaturas BNG Ribeira

Municipais 2023 – Ribeira merece máis

 

A candidatura do Bloque foi escollida e aprobada mediante asemblea aberta, ao igual que facemos co candidato, co programa e coa toma de decisións que competen a organización. As persoas que ves aquí abaixo representan a todas as parroquias, teñen distintos perfís profesionais e son xente honesta, traballadora incansábel e cun alto compromiso ético. Esta listaxe ten un equilibrio perfecto no que se mestura xente con ampla experiencia na política local, persoas con implicación directa en diferentes sectores sociais do noso concello, renovación coa incorporación de persoas independentes e unha alta presenza de mozas e mozos.

 1. Luís Antonio Pérez Barral

 2. María Cruz Rivadulla Márquez

 3. Genoveva María Betanzos Fernández

 4. Antía Alberte Maneiro

 5. Xabier Vidal Peón

 6. José Manuel Sanmiguel Pérez

 7. Rafael Pazos Rodríguez

 8. María del Carmen Lampón Agrelo

 9. Isabel Sampedro Romay

 10. Áurea Santiago Andrade

 11. Alexandre Ríos Batista

 12. Teresa Prol castro

 13. Xana Matilde Ledo Díaz

 14. Carlos Lixó Gómez

 15. Iria Casais Rivas

 16. Silvia Varela Rodríguez

 17. Ezequiel Millet Moraña

 18. Xosé Antón Parada Fernández

 19. Rosa Ana Pérez Moares

 20. Marta Varela Rodríguez

 21. Xosé Antonio Vázquez Cobas

Suplentes


 1. Daniel Romano Gude

 2. Domingo Casais Gude

 3. Daniel Couto Argibay

 4. Elvira Blanco Pérez

 5. Dores Vidal Peón

 6. Jorge Pérez Sampedro

 7. Francisco Martínez Romero

 8. Vicente Paz Carou

 9. Vanesa Casais Rivas

 10. Fátima El Gargari Sampedro

 

 

 

Municipais 2019 – Ribeira con ideas claras

Candidatura do BNG para as eleccións municipais de 2019. Un equipo unido, cohesionado e que ten un proxecto claro para Ribeira e as parroquias. Unha listaxe de persoas honestas, traballadoras e comprometidas co municipio para facer unha Ribeira accesíbel, xusta, verde, con emprego e onde as parroquias conten.

1. Xosé Antonio Vázquez Cobas
2. Luís Antonio Pérez Barral
3. Mª Cruz Rivadulla Márquez
4. Fátima El Gargari Sampedro
[independente]
5. Daniel Couto Argibay
6. Silvia Varela Rodríguez
7. Alexandre Ríos Batista
8. Elvira Blanco Pérez
9. Francisco Regueira Somoza
[independente]
10. Rosana Pérez Moares
[independente]
11. Carlos Lixó Gómez
12. María Gutiérrez Barral
13. Alberte Paz Calo
14. Teresa Prol Castro
15. Vicente Paz Carou
16. Vanesa Casais Rivas
[independente]
17. Joel Crujeiras Ces
18. Marta Varela Rodríguez
19. Xabier Vidal Peón
20. Mº do Pilar Sampedro Laranga
21. Xaquín Maño Sanmiguel
Suplentes
22. Isabel Sampedro Romay
[independente]
23. Domingo Casais Gude 
[independente]
24. Dores Vidal Peón
25. Federico Real Alonso
26. Ánxela Suarez Millán
[independente]
27. Xosé Antón Parada

Coñece mellor a cada persoa: Fotos individuais e información persoal

 

Municipais 2015 – Ribeira depende de nós!

Candidatura BNG Ribeira 2015

A candidatura do BNG – Asembleas Abertas conta con persoas de recoñecido prestixio, non militantes e moita mocidade que rematarán co malgasto, o amiguismo e o escurantismo. Unha candidatura capacitada para coller o mando de Ribeira e lograr transformar as políticas municipais, establecendo como eixos centrais a transparencia, a participación, a reactivación económica e o impulso dos servizos sociais.
O BNG entrará no Concello coa xente, abrindo as fiestras para ventilar ese cheiro a podre que leva 30 anos asolando a casa dos ribeirenses, para poñela ao servizo do pobo.


1. Xosé Antonio Vázquez Cobas
2. Luís Antonio Pérez Barral
3. Pilar Sampedro Laranga
4. Xosé Antón Parada Fernández
5. Elvira Blanco Pérez
6. Alberte Paz Calo
7. Dores Vidal Peón
8. Carlos Lixó Gómez
9. Silvia Varela Rodríguez
10. Alexandre Ríos Batista
11. Vicente Paz Carou
12. Teresa Prol Castro
13. Carlos Manuel Callón Torres
14. Marta Varela Rodríguez
15. Xabier Vidal Peón
16. Ánxela Suárez Millán
17. Domingo Casais Gude
18. Áurea Santiago Andrade
19. Xaquín A. Maño Sanmiguel
20. Mª Cruz Rivadulla Márquez
21. Xosé Plácido Betanzos García
—-—-—-
22. Isabel Sampedro Romay
23. Daniel Couto Argibay
24. Vanesa Casais Rivas
25. Borja Outeiral Novo
26. Xulio Vázquez Andrade

Queres coñecer mellor cada persoa? Aquí podes consultalo.
Información Persoal Candidatura do BNG - AA 2015

Vídeo Campaña Electoral: Ribeira depende de nósMunicipais 2011 – En Ribeira hai futuro!

Mira o vídeo da campaña: Vídeo electoral 2011

Presentamos ao equipo de mulleres e homes que a partir do 22 de maio liderará a alternativa de goberno que deseñará e construirá, coa cidadanía, a Ribeira do futuro. Para iso contamos co aval do importante traballo feito, cun programa solvente que ten como principais eixos de actuación a creación de emprego e a potenciación dos servizos públicos e cun equipo capacitado e experimentado que o fará posíbel.


CANDIDATURA:


1. Mª Dominga Brión Sanmiguel
2. Xosé Luís Groveiro González, Concelleiro, de Artes. Biólogo, profesor.
3. Anxeles González Cruxeiras, Concelleira, de Carreira. Enxeñeira Técnica Forestal, Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais, Técnica Especialista en Análise Química, Auditora Forestal.
4. Luís Teira Parada, Concelleiro, de Ribeira. Licenciado en Psicopedagoxía e Mestre de Pedagoxía Terapéutica.
5. Mª Carmen Lampón Agrelo, de Aguiño. Mestra.
6. Francisco Ayaso Bretal, Concelleiro, Responsábel Local do BNG, de Oleiros. Técnico Especialista de F.P. Fontanero.
7. Ana Álvarez Becerra, Concelleira, de Ribeira. Licenciada en Psicoloxía, Orientadora.
8. Iago Iglesias Estepa, de Palmeira. Licenciado en INEF e rematando o doutoramento. Adestrador físico en varias modalidades deportivas.Independente.
9. Silvia Varela Rodríguez, de Ribeira. Licenciada en Dereito, sindicalista.
10. José Manuel Ayaso Sobrido, de Olveira. Técnico de F.P. Construtor. Independente.
11. Teresa Prol Castro, de Ribeira. Técnica Superior de FP. Traballadora da conserva.
12. Xosé Manoel Santos Díaz, de Corrubedo. Biólogo. Escritor.
13. Pilar Gómez Rodríguez, de Ribeira. Auxiliar de enfermería.
14. Marco Antonio Feixoo Álvarez. de Ribeira. Soldador.
15. Encarna Lago Sampedro, de Palmeira. Axente comercial.
16. Xavier Seco González, de Ribeira. Licenciado en Humanidades e Técnico en deseño gráfico.
17. Uxía Acuña Abalde, de Ribeira. Mestra licenciada en Pedagoxía e Doutora en Belas Artes.
18. Antón Parada Fernández, do Touro, Ribeira. Doutor. Profesor.
19. Dores Vidal Peón, de Ribeira. Técnica Especialista en Turismo. Con estudos de Filoloxía Inglesa. Traballadora da Mesa Pola Normalización Lingüística.
20. Juan Manuel Pérez Romero, da Ameixida, vive en Ribeira. Patrón de Pesca de Altura. Armador.
21. Mª Mercedes Blanco Vidal. Licenciada en Dereito. Vicedirectora dunha entidade bancaria.
SUPLENTES:
22. Luís Pérez Barral, de Ribeira. Responsábel Local de Galiza Nova. Estudante Universitario.
23. Anxeles González Sabarís, de Aguiño. Técnica Especialista de F.P. Administrativa.
24. José Ignacio González Cruxeiras, de Carreira. Técnico Especialista de F.P. Encargado dunha conserveira.
25. Ana Belén Sampedro Gomez, de Deán, Ribeira. Licenciada en Químicas, Técnica en Prevención de Riscos.
26. Xosé Ramón Pouso Pouso, de Castiñeiras. Motorista Naval.Municipais 2007 – Ribeira pensada para ti


 

Resumo do Programa de goberno do BNG de Ribeira 07-11:

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURA:1. Dominga Brión, de Ribeira, concelleira dende 1997 e voceira Municipal dende o 2002, responsábel de Acción Municipal do consello comarcal da Barbanza, profesora.

 

 


 

 

2.-Xosé Luís Groveiro, membro do Consello Comarcal do BNG, responsábel local de Organización do BNG de Ribeira, Biólogo, Profesor, de Artes.

 

 

 

3.- Ana Álvarez Becerra, Concelleira, membro do Consello Local e Comarcal do BNG, licenciada en Psicoloxía, Orientadora, de Ribeira.

 

 

 

4.- Luís Teira Parada, membro do Consello Local do BNG, licenciado en Psicopedagoxía, Pedagogo Terapéutico, Presidente da Asociación Cultural Altofalante, Secretario da Confraría da Dorna, Vicepresidente da AA.VV. de Abesadas e Cubeliños, de Ribeira.

 

 

 

5.- Ánxeles González Crujeiras, membro do Consello Local e Comarcal, Enxeñeira Ténica Forestal, Técnico Superior en Prevención de Riscos Laboráis, Técnica Especialista en Análise Química, Auditora Forestal, Secretaria Asociacion Afectados polo Parque Dunar, Vicepresidenta da Asociación Cultural Altofalante, de Carreira.

 

 

6.- Francisco Ayaso Bretal, membro do Consello Local, Técnico Especialista de FP, Fontanero, Vicepresidente da Comunidade de Montes de Oleiros, de Oleiros.

 

 

7.- Mercedes Blanco Vidal, membro do Consello Local, licenciada en Dereito, traballadora de banca, Secretaria da Asociación Recta de Artes-Olveira, de Olveira.

 

 

8.- Cipriano Lampón Agrelo, Técnico Especialista Informático, empresario de comercio, de Aguiño.

 

 

 

9.- Mª Carmen Paz Betanzos, traballadora da conserva, de Palmeira.

10.- Moncho Pouso Pouso, membro do Consello Local, Motorista, membro da Xunta Xeral e do Cabildo da confraría de Ribeira, da Ameixida, Castiñeiras.

 

 

 

11.- Silvia Varela Rodríguez, membro do Consello Local e Comarcal, licenciada en Dereito, Asesora Xurídica, de Ribeira

 

 

 

12.- Xosé Alberte Lorenzo Álvarez, Responsábel Local e membro do Consello Comarcal, Biólogo, Profesor, Director de instituto, de Oleiros.

 

 

 

13.- Dores Vidal Peón, membro do Consello Local e Comarcal, Técnica Especialista en Turismo, estudios de Filoloxía Inglesa, axente de viaxes, de Ribeira.

 

 

 

14.- Manoel Santos Díaz, Biólogo, Escritor, de Corrubedo.

 

 

15.- Anxeles González Sabarís, Administrativa, de Aguiño.

 

 

16.- Antón Parada Fernández, membro do Consello Local e Comarcal doBNG, Profesor, do Touro.

 

 

17.- Encarna Lago Sampedro, Axente Comercial, de Palmeira.

 

 

 

18.- Xosé Antonio Vázquez Cobas, Vicerresponsabel Local do BNG, licenciado en Historia, funcionario, de Carreira.

 

 

 

19.- Carmen Lampón Agrelo, Mestra, de Aguiño.

 

 

 

20.- Gustavo Fernández Sousa, emigrante retornado, xefe de estivadores xubilado, de Corrubedo.

 

 

21.- Marta Varela Rodríguez, concelleira, membro do Consello Local, licenciada en Dereito, Asesora Xurídica.


SUPLENTES:

22.- Xavier Seco González, licenciado en Humanidades, Deseñador Gráfico, de Ribeira.23.- Ana Belén Sampedro Gómez, licenciada en Químicas, Técnica en Prevención de Riscos, de Deán.


24.- Ignacio González Crugeiras, Técnico Especialista FP, de Carreira.

25.- Marisol Ayaso Teira, colabora con varias asociacións de Aguiño.

26.- José Albariza Prego, mariñeiro, de Corrubedo.
27.- Mari Cruz Lorenzo Rivadulla, Enxeñeira Informática, empresaria.

28.- Luís Fernández Axeitos, en representación da Ribeira da diáspora, é vicepresidente da Federación das Asociacións Galegas na Arxentina.Un comentario en «Candidaturas BNG Ribeira»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.