As deficiencias do Hospital levadas ao Parlamento Galego

Os veciños e veciñas da Barbanza padecemos nos últimos anos, ademais dos recortes en sanidade, as consecuencias do abandono que a Xunta de Galicia somete ao Hospital do Barbanza. Este é un dos hospitais con menor investimento de todo Galiza. O Goberno do PP non previu ningún investimento nin mellora nos últimos catro anos a pesar da necesidade de ampliar urxencias, laboratorio e rehabilitación; tampouco deu cumprimento á promesa de crear a categoría de celadores no mesmo.Luís Pérez Barral, Ana Pontón, Severino Romero e Xosé Deira. BNG Hospital Barbanza


MENOS MÉDICOS


Asistimos a un desmantelamento progresivo do hospital e que os cambios que se produciron coa área de xestión integrada, manteñen os vellos problemas e crean outros novos. Así, existen menos médicos, por exemplo nos servizos de uroloxía, hematoloxía ou radioloxía. A xerencia decidiu en maio non substituír a un urólogo dos dous que había no cadro de persoal. Diferentes especialistas pasan consulta e realizan intervencións cirúrxicas algúns días á semana. Isto provocou que desapareceran as gardas, e imposibilita atender posibles complicacións as 24 horas ao día; e unha diminución dos días de consulta e de quirófano semanal co aumento da lista de espera e con máis pacientes que teñen que trasladarse a Santiago.


No caso de radioloxía a substitución dunha radióloga de catro por unha radióloga ao 50%, nun dos servizos con máis lista de espera do hospital, fai aumentar a lista de espera. No caso de hematoloxía a non substitución da única hematóloga do centro, e só médicos do Hospital de Santiago acoden ao centro só 3 días a semana ao Barbanza.


Para o BNG a sanidade pública é un piar fundamental do benestar e unha das conquistas sociais máis relevantes das últimas décadas. Vemos con preocupación o deterioro que producen os recortes, e máis concretamente nos hospitais comarcais como o da Barbanza, que xa naceron con problemas que lonxe de solucionarse agudízanse neste momento.


Polo dito formulamos as seguintes preguntas:

-Que razóns levan á Xunta de Galiza a paralizar novos investimentos de melloras no Hospital da Barbanza?
-Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre o impacto do hospital da Barbanza da área integrada?
-Ten previsto a Xunta de Galiza corrixir os problemas derivados pola presenza de menos facultativos en especialidades como uroloxía, hematoloxía ou radioloxía?
-Ten previsto incrementar o persoal naquelas especialidades que teñen maior demanda e lista de espera?

-Ten previsto a Xunta de Galiza rectificar a decisión de centralizar servizos (informática), que só está provocando maior lentitude de resposta e máis burocracia?
_Que razóns xustifican que aos pacientes galegos de fóra da área só se lles atende de xeito urxente?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.