Luces e sombras no pleno, ao remate ameazas

- Aprobado por unanimidade a proposta do BNG para dotar dun acceso seguro o parque do Castro de Castiñeiras: o concelleiro Antón Parada Fernández defendeu unha necesidade que existe en Castiñeiras desde hai anos, mais que agora se agrava ao existir un parque infantil e unhas canchas deportivas na zona do Castro.

O BNG levou unha iniciativa que demandaba a veciñanza da zona como é a mellora da seguridade viaria construíndo unha beirarrúa a carón do porto para darlle acceso a esta área de lecer e tamén darlle altura ao valado das pistas para evitar que os balóns e pelotas escapen para fóra.
Proposta completa

- Proposta do BNG para poder empregar o superávit do concello en obras e servizos para a veciñanza: o voceiro do Bloque Xosé Vázquez Cobas argumentou esta iniciativa na necesidade de darlle resposta ás necesidades das persoas. Neste sentido criticou que o goberno do Partido Popular queira castigar aos concellos que teñen unha economía saneada obrigando á contención do gasto sen importar a situación económica de cada municipio, tratando por igual aos que están economicamente mal como aos que están nunha boa situación. Ribeira terá en 2017 arredor duns 2.200.000€ de superávit que as políticas do PP nos impiden usar e que o BNG quere empregar para satisfacer demandas sociais e mellorar os servizos públicos.
Aprobado cos votos a favor do BNG, PSOE, IPR, e 3 edís non adscritas/os e a abstención de PP e C’s.
Proposta completa

- Proposta para declarar Ribeira libre de circos e espectáculos con animais: A cuestión do respecto cara aos animais levou a que o pobo demande novas accións en diferentes eidos normativos. Este mesmo mes a veciñanza da Barbanza opoñíase á instalación dun circo con animais nas diferentes vilas onde se instalou. En Boiro a pesar da prohibición expresa por parte do concello de instalarse, nunha actitude intolerábel non fixeron caso das indicación e colocaron cartalaría e mesmo quixeron levantar o precinto policial que lle impedía a apertura. O concelleiro Luís Pérez Barral defendeu que aínda que os espectáculos circenses non amosen condutas de violencia explícita á vista do público espectador, os actos que os animais teñen que realizar durante toda a súa vida non son habituais nin naturais e, para obrigalos a se comportaren deste xeito, sométenos a métodos de adestramento baseados no castigo físico, a privación de alimento e ao illamento do resto dos seus conxéneres e en contínuo traslado.

Un importante número de países e vilas de todo o mundo xa vetaron o uso de animais nos circos con base na súa protección e benestar, ao considerar que a súa exhibición e as condicións de vida supoñen unha crueldade, ao mesmo tempo que incrementan o tráfico ilegal de animais e a caza furtiva de especies protexidas. En Galiza máis dun millón de persoas viven en vilas que xa prohiben o uso de animais en circos e espectáculos.

Alén do anteriormente exposto os circos usan os animais como reclamo do público infantil. Desde o Bloque xulgamos que as crianzas, a sociedade do futuro, merecen unha educación baseada en valores que inclúan o respecto cara aos seres vivos e o seu contorno. Neste mesmo sentido, dicir que xa que Ribeira conta cunha canceira, o Concello de Ribeira debería realizar accións dirixidas a promover a adopción dos animais que se atopan nesa instalación.

A pesar destes argumentos, IPR intentou misturar o debate comparando tomar leite ou comer carne co maltrato e o cativerio animal. A proposta foi desvirtuada mediante unha emenda do PP e rexeitouse cos votos de PP, IPR, C’s e 3 edís non adscritas/os, a abstención do PSOE (no ano 2012 apoiara a mesma proposta), ficando o BNG só na súa defensa.
Proposta completa

Condenamos a actitude do edil de IPR Juan Manuel Reiriz por ameazar ao noso compañeiro Luís Pérez Barral:

Desde Iniciativa Progresista de Ribeira (IPR) tentouse misturar o debate comparando o maltrato e o cativerio animal con consumir leite ou carne, algo fóra de todo sentido común e que o concelleiro Luís Pérez Barral cualificou como “argumentos trapalleiros”. Adxectivo que o alcalde obrigaría a retirar por “argumentos faltos de rigor” aducindo que podía ser ofensivo. Para quen non coñeza o significado de trapalleiro, a RAG di que é pouco formal, que fala moito e sen tino.

Unha vez rematado o pleno e xa fóra do concello, o concelleiro de IPR Juan Manuel Reiriz Lampón díxolle ao noso compañeiro Luís Pérez textualmente “se me cheghas a disir iso a min, espéroche á saída do pleno e douche unhas hostias”.

Este é o talante pseudodemocrático dunha persoa que é representante público e que ante a falta de argumentos, só pode ofrecer a forza bruta para ameazar e intentar intimidar a quen pensa diferente.
Desde o BNG denunciamos e reprobamos esta actitude, pois non se pode ameazar nin intimidar a ningunha persoa por pensar diferente. Desde o BNG expresamos o noso apoio ao compañeiro do BNG Luís Pérez porque en ningún momento lle faltou o respecto a ninguén e quen o coñece sabe da súa boa educación e do seu trato correcto.

- Outros asuntos:
- Proposta do BNG para que se realice unha beirarrúa na estrada da Graña ao seu paso por Carreira.
- Proposta do BNG instar a un propietario a poder unha árbore que invade parte dunha beirarrúa nas Abesadas.
- Proposta do BNG para adecuar a praza do monumento a Adeje.
- Corrección de varios erros detectados no Orzamento de 2017. Aprobado por unanimidade
- Devolución da fianza a Xesús María Lixó Axeitos polo contrato de mantemento do alumeado público. Aprobado por unanimidade
- Licitación para a concesión de varios postos no mercado municipal. Aprobado por unanimidade
- Arranxo da rúa Agustín Fernández Oujo. Tamén se tivo en conta unha emenda do BNG a esta iniciativa para crear un aparcadoiro gratuíto nunha finca desta rúa. Aprobado por unanimidade
- Apoio á Plataforma Vítimas do Alvia 04155 e instar ao goberno do Estado a que se abra unha comisión de investigación sobre o sinistro para depurar responsabilidades políticas. Aprobado por unanimidade
- Cesión dunha parcela a Cruz Vermella para que se poida empregar para cultivos. Aprobado por unanimidade
- Canalización e mellora no firme do camiño da Muralla en Aguiño. Aprobado por unanimidade
- Deuse conta tamén da situación sobre os cheiros que afectan á veciñanza de Castiñeiras. Esa información pode consultarse aquí.

O BNG reúnese coa veciñanza afectada polo futuro polígono industrial

Os concelleiros e concelleira do grupo municipal do BNG ribeirense, visitaron os lugares de Cudieiros, Lixó e Carballa en Palmeira, para escoitar as demandas da veciñanza ante a pretensión do goberno local de instalar alí o novo polígono industrial.

O BNG viu moita preocupación na veciñanza da zona ante a proximidade que terá o novo polígono industrial coas vivendas e terras de labranza. Ademais o futuro polígono afectaría gravemente aos regatos e río Lagares que desemboca en Coroso e bosque de ribeira. Os corredores ecolóxicos deben ser protexidos porque son patrimonio natural e alén deste rico patrimonio natural tamén temos que contar un rico patrimonio histórico entre os cales se poden contar co hórreo centenario máis grande e antigo de Palmeira e até 7 muíños.

Ante as queixas e preocupacións efectuadas polos veciños e veciñas, o voceiro do BNG Xosé Vázquez Cobas, deu a palabra de que o BNG estará do lado da xente aínda que é consciente da necesidade de dotar a Ribeira de chan industrial onde poder asentar industrias e empresas, por iso se comprometeu a procurar unha alternativa satisfactoria para veciñanza e o sector empresarial.

O BNG anuncia que manterá reunións co tecido empresarial e seguirá en contacto coa veciñanza para poder casar os intereses de ambas partes. En verbas de Vázquez Cobas “sabemos que é preciso ampliar o chan industrial, por iso procuraremos unha alternativa que sexa viábel e non cause molestias a veciños e veciñas”.

O BNG quere que Ribeira se declare vila libre de circos con animais

A cuestión do respecto cara aos animais levou a que o pobo demande novas accións en diferentes eidos normativos. Esta mesma semana un circo que emprega animais quixo instalarse en Boiro a pesar da prohbición expresa por parte do concello boirense, nunha actitude intolerábel non fixeron caso das indicación e colocaron cartalaría e mesmo quixeron levantar o precinto policial que lle impedía a apertura. En Ribeira será a segunda vez que se debata esta cuestión, pois o BNG xa presentara en febreiro de 2014 unha iniciativa moi semellante que fora rexeitada por PP e IPR.

O uso de animais en espectáculos é, quizais, un dos aspectos máis surrealistas que teñen lugar no noso país, nomeadamente os circos, que ofrecen unha imaxe radicalmente distorsionada do que supón a fauna silvestre.

A vida destes animais nos circos caracterízase polo illamento, o castigo, o medo e o cativerio. As exhibicións de animais nos circos ofrecen tamén unha mensaxe educativa negativa. Aínda que os espectáculos circenses non amosen condutas de violencia explícita á vista do público espectador, os actos que os animais teñen que realizar durante toda a súa vida non son habituais nin naturais e, para obrigalos a se comportaren deste xeito, sométenos a métodos de adestramento baseados no castigo físico, a privación de alimento e ao illamento do resto dos seus conxéneres.

Os animais que viven nos circos están obrigados a permaneceren o resto da súa vida privados de liberdade, atados, engaiolados ou encadeados en camións de traslado, negando calquera posibilidade de satisfacción das súas necesidades etolóxicas e naturais. A natureza transitoria dos circos e a vida constante de confinamento, privación de estimulación e frustración da fauna, conduce os animais a estados neuróticos e comportamentos repetitivos “estereotipados”, como balancear a cabeza ou corpo, movementos circulares dentro das gaiolas e até automutilacións.

Estes trastornos psicolóxicos chegan a provocar reaccións violentas que poden causar graves riscos para as persoas en caso de accidente, un extremo que sucedeu en numerosas ocasións ao longo dos últimos anos. Un importante número de países e vilas de todo o mundo xa vetaron o uso de animais nos circos con base na súa protección e benestar, ao considerar que a súa exhibición e as condicións de vida supoñen unha crueldade, ao mesmo tempo que incrementan o tráfico ilegal de animais e a caza furtiva de especies protexidas.

Alén do anteriormente exposto os circos usan os animais como reclamo do público infantil. Desde o Bloque xulgamos que as crianzas, a sociedade do futuro, merecen unha educación baseada en valores que inclúan o respecto cara aos seres vivos e o seu contorno. Neste mesmo sentido, dicir que xa que Ribeira conta cunha canceira, o Concello de Ribeira debería realizar accións dirixidas a prmover a adopción dos animais que se atopan nesa instalación.

Por todo o anteriormente exposto desde o BNG propoñemos que en Ribeira se adopten os seguintes acordos:

A) Que o Concello de Ribeira non autorice nin promova ou ampare a instalación de circos nin establecementos feirais con animais no termo municipal.
B) Declarar o Concello de Ribeira, vila libre de circos e feiras con animais.
C) Que este concello non permita a instalación de publicidade de espectáculos circenses e feirais con animais no termo municipal.
D) Que o Concello de Ribeira promova a adopción de animais da canceira municipal.

Segunda xuntanza ante os problemas coa EDAR no Concello de Ribeira

O BNG, a través do seu concelleiro Luís Pérez Barral, participou da 2ª xuntanza que houbo no Concello de Ribeira entre as representantes da plataforma afectadas pola EDAR de Ribeira, o director de Augas de Galiza, a directora de Acuaes e diverso persoal técnico da Estación de Depuración de Augas Residuais (EDAR).

Os representantes da plataforma veciñal detallaron que os cheiros que viñan soportando reducíronse e mesmo mudou o tipo de cheiro que existe agora con respecto ao anterior. Na actualidade detectouse que o tanque de tormenta sito nos Areeiros, provoca un ruído que molesta á veciñanza que vive máis próxima a el. A solución proposta para paliar este problema é a plantación dun sebe que cree unha pantalla vexetal.

Con respecto aos cheiros o persoal técnico explicou que, tras realizar un exhaustivo estudo, conclúe que a causa que produce os cheiros é a existencia de augas residuais industrias e as filtracións de auga mariña na rede de saneamento xeral. Os cheiros prodúcense debido a que estas augas teñen diferentes condutividades provocan unha serie de reaccións e eliminan o osíxeno cando entran en contacto coas augas residuais.
Ante estes problemas, informouse que o Concello de Ribeira vai acometer obras que corrixan en grande medida a entrada de auga do mar na rede de saneamento. Do mesmo xeito a industria Cerqueiras vai comezar as obras necesarias para conectar o seu sistema de depuración coa decantadora do Touro (lugar por onde se verten todos os residuos procedentes das industrias, os residuos urbanos van para Aguiño).

Na xuntanza detallouse que a solución a implantar para eliminar os cheiros consiste en captar o aire dos pozos de tormenta para pasalos por un sistema de desodorización antes de expulsalos ao exterior. A solución proposta para o problema coas arquetas e sifóns que expulsan cheiros e residuos, será a de instalar uns filtros de carbono activo subterráneos cando sexa posíbel para evitar que o aire que se expulse non cheire mal. Todas estas medidas precisan dunha serie de simulacións (temperatura, volume de residuos, chuvias, etc) que aínda se están realizando e, unha vez analizadas as mellores solucións, o prazo que se contempla para resolver o problema completamente é o verán de 2018.

O BNG puxo en riba da mesa os problemas que ocasionan as verteduras que se producen no porto de Ribeira, ante o cal o Concello de Ribeira como Portos de Galiza se comprometeron a subsanar estes puntos de contaminación para canalizalos á rede de saneamento.

Finalmente falouse do aliviadoiro do río Paxariños que tanto lle preocupa ao BNG como a plataforma veciñal, xa que este aliviadoiro non ten saída ao mar e os residuos que poida expulsar van ficar no río. O alcalde de Ribeira alegou que Costas non daba o permiso para conducir o aliviadoiro até o mar, mais parece que ten pouca vontade de esixir o que é necesario para evitar un problema no futuro.

O compromiso do BNG é que o sistema de depuración funcione correctamente sen causar molestias á veciñanza, polo que tal e como dixemos en reiteradas ocasións, non queremos que se reciba a obra até que todo funcione correctamente.

O BNG esixe que a voceira do PP de Ribeira pida desculpas por poñer en dúbida aos traballadores de EXOGA

O Bloque Nacionalista Galego foi notificado pola Confederación Intersindical Galega (CIG) de que a Xustiza acaba de darlle a razón ao cadro de persoal da empresa EXOGA. A xustiza declara improcedente os despedimentos executados pola empresa o pasado verán, condenando a readmisión e/ou indemnización dos mesmos. Os despedimentos foron a represalia que a empresa tivo contra aqueles que denunciaron o impago dos salarios.

Tras esta boa nova para os traballadores, o BNG de Ribera esixe unha rectificación por parte da voceira do PP, Herminia Pouso Maneiro, xa que puxo en dúbida a profesionalidade dos traballadores que naquel momento estaban realizando a obra da rúa Francisco Lorenzo Mariño.

A pesar de que a edil popular sabía que a empresa recibía os pagos por parte da Deputación da Coruña cuestionou a profesionalidade dos empregados de EXOGA e de maneira belixerante, no transcurso da sesión plenaria realizada o 13 de outubro de 2016, dixo que “os traballadores non poden estar facendo folga de brazos caídos a unha empresa que ten dificultades económicas”.

O edil do BNG que defendu a moción aprobada por unanimidade naquel momento, Luís Pérez Barral, pregúntase “será a señora Pouso capaz de pedir perdón ou seguirá amparando a actuación dunha empresa que se demostrou como incumpría a lexislación laboral?

O BNG tamén recrimina que a voceira do Partido Popular dixese que o BNG presentaba esa proposta no pleno “para quedar ben coa CIG”. En verbas do concelleiro nacionalista Pérez Barral “a resolución xudicial demostra que o BNG traballou para que se rematase cunha inxustiza, estivo sempre a carón dos traballadores e contribuímos para que a resolución da causa fose a favor do persoal mentres que o PP se puxo do lado dunha empresa incumpridora”.