Arquivo da categoría: Plenos Municipais

Luces e sombras no pleno, ao remate ameazas

- Aprobado por unanimidade a proposta do BNG para dotar dun acceso seguro o parque do Castro de Castiñeiras: o concelleiro Antón Parada Fernández defendeu unha necesidade que existe en Castiñeiras desde hai anos, mais que agora se agrava ao existir un parque infantil e unhas canchas deportivas na zona do Castro.

O BNG levou unha iniciativa que demandaba a veciñanza da zona como é a mellora da seguridade viaria construíndo unha beirarrúa a carón do porto para darlle acceso a esta área de lecer e tamén darlle altura ao valado das pistas para evitar que os balóns e pelotas escapen para fóra.
Proposta completa

- Proposta do BNG para poder empregar o superávit do concello en obras e servizos para a veciñanza: o voceiro do Bloque Xosé Vázquez Cobas argumentou esta iniciativa na necesidade de darlle resposta ás necesidades das persoas. Neste sentido criticou que o goberno do Partido Popular queira castigar aos concellos que teñen unha economía saneada obrigando á contención do gasto sen importar a situación económica de cada municipio, tratando por igual aos que están economicamente mal como aos que están nunha boa situación. Ribeira terá en 2017 arredor duns 2.200.000€ de superávit que as políticas do PP nos impiden usar e que o BNG quere empregar para satisfacer demandas sociais e mellorar os servizos públicos.
Aprobado cos votos a favor do BNG, PSOE, IPR, e 3 edís non adscritas/os e a abstención de PP e C’s.
Proposta completa

- Proposta para declarar Ribeira libre de circos e espectáculos con animais: A cuestión do respecto cara aos animais levou a que o pobo demande novas accións en diferentes eidos normativos. Este mesmo mes a veciñanza da Barbanza opoñíase á instalación dun circo con animais nas diferentes vilas onde se instalou. En Boiro a pesar da prohibición expresa por parte do concello de instalarse, nunha actitude intolerábel non fixeron caso das indicación e colocaron cartalaría e mesmo quixeron levantar o precinto policial que lle impedía a apertura. O concelleiro Luís Pérez Barral defendeu que aínda que os espectáculos circenses non amosen condutas de violencia explícita á vista do público espectador, os actos que os animais teñen que realizar durante toda a súa vida non son habituais nin naturais e, para obrigalos a se comportaren deste xeito, sométenos a métodos de adestramento baseados no castigo físico, a privación de alimento e ao illamento do resto dos seus conxéneres e en contínuo traslado.

Un importante número de países e vilas de todo o mundo xa vetaron o uso de animais nos circos con base na súa protección e benestar, ao considerar que a súa exhibición e as condicións de vida supoñen unha crueldade, ao mesmo tempo que incrementan o tráfico ilegal de animais e a caza furtiva de especies protexidas. En Galiza máis dun millón de persoas viven en vilas que xa prohiben o uso de animais en circos e espectáculos.

Alén do anteriormente exposto os circos usan os animais como reclamo do público infantil. Desde o Bloque xulgamos que as crianzas, a sociedade do futuro, merecen unha educación baseada en valores que inclúan o respecto cara aos seres vivos e o seu contorno. Neste mesmo sentido, dicir que xa que Ribeira conta cunha canceira, o Concello de Ribeira debería realizar accións dirixidas a promover a adopción dos animais que se atopan nesa instalación.

A pesar destes argumentos, IPR intentou misturar o debate comparando tomar leite ou comer carne co maltrato e o cativerio animal. A proposta foi desvirtuada mediante unha emenda do PP e rexeitouse cos votos de PP, IPR, C’s e 3 edís non adscritas/os, a abstención do PSOE (no ano 2012 apoiara a mesma proposta), ficando o BNG só na súa defensa.
Proposta completa

Condenamos a actitude do edil de IPR Juan Manuel Reiriz por ameazar ao noso compañeiro Luís Pérez Barral:

Desde Iniciativa Progresista de Ribeira (IPR) tentouse misturar o debate comparando o maltrato e o cativerio animal con consumir leite ou carne, algo fóra de todo sentido común e que o concelleiro Luís Pérez Barral cualificou como “argumentos trapalleiros”. Adxectivo que o alcalde obrigaría a retirar por “argumentos faltos de rigor” aducindo que podía ser ofensivo. Para quen non coñeza o significado de trapalleiro, a RAG di que é pouco formal, que fala moito e sen tino.

Unha vez rematado o pleno e xa fóra do concello, o concelleiro de IPR Juan Manuel Reiriz Lampón díxolle ao noso compañeiro Luís Pérez textualmente “se me cheghas a disir iso a min, espéroche á saída do pleno e douche unhas hostias”.

Este é o talante pseudodemocrático dunha persoa que é representante público e que ante a falta de argumentos, só pode ofrecer a forza bruta para ameazar e intentar intimidar a quen pensa diferente.
Desde o BNG denunciamos e reprobamos esta actitude, pois non se pode ameazar nin intimidar a ningunha persoa por pensar diferente. Desde o BNG expresamos o noso apoio ao compañeiro do BNG Luís Pérez porque en ningún momento lle faltou o respecto a ninguén e quen o coñece sabe da súa boa educación e do seu trato correcto.

- Outros asuntos:
- Proposta do BNG para que se realice unha beirarrúa na estrada da Graña ao seu paso por Carreira.
- Proposta do BNG instar a un propietario a poder unha árbore que invade parte dunha beirarrúa nas Abesadas.
- Proposta do BNG para adecuar a praza do monumento a Adeje.
- Corrección de varios erros detectados no Orzamento de 2017. Aprobado por unanimidade
- Devolución da fianza a Xesús María Lixó Axeitos polo contrato de mantemento do alumeado público. Aprobado por unanimidade
- Licitación para a concesión de varios postos no mercado municipal. Aprobado por unanimidade
- Arranxo da rúa Agustín Fernández Oujo. Tamén se tivo en conta unha emenda do BNG a esta iniciativa para crear un aparcadoiro gratuíto nunha finca desta rúa. Aprobado por unanimidade
- Apoio á Plataforma Vítimas do Alvia 04155 e instar ao goberno do Estado a que se abra unha comisión de investigación sobre o sinistro para depurar responsabilidades políticas. Aprobado por unanimidade
- Cesión dunha parcela a Cruz Vermella para que se poida empregar para cultivos. Aprobado por unanimidade
- Canalización e mellora no firme do camiño da Muralla en Aguiño. Aprobado por unanimidade
- Deuse conta tamén da situación sobre os cheiros que afectan á veciñanza de Castiñeiras. Esa información pode consultarse aquí.

O BNG consegue que Portos de Galiza vaia asfaltar o Malecón e as Carolinas

Resumo do pleno ordinario do mes de abril de 2017:

- O BNG consegue que Portos de Galiza vaia asfaltar o Malecón e as Carolinas: na actualidade a Avenida das Carolinas e a Avenida do Malecón son titularidade pública en mans de Portos de Galiza. Este ente público, que tantos terreos quere posuír, está deixando nunha situación de deterioro bastante acusado as vías das dúas avenidas mencionadas.

Desde o BNG consideramos que, se Portos de Galiza desexa ser titular dos terreos que que hoxe en día xa non teñen un uso portuario, non só debe selo para ter os beneficios que lle reporta o cobro de taxas á hostalaría pola colocación das terrazas, senón que tamén debe selo para cumprir coas súas obrigas de manter en bo estado de mantemento o firme da principal estrada de acceso ao casco urbano de Ribeira.

Cabe lembrar que o Concello de Ribeira xa corre co custo da limpeza e da iluminación desta zona por ser de interese xeral para a veciñanza do municipio. O concelleiro Luís Pérez Barral que defendeu a proposta dixo “pensamos que se Portos de Galiza quere ter a propiedade destas dúas avenidas, que son as dúas entradas principais a Ribeira, debe mantelas en condicións. No caso contrario debería cederlla ao Concello de Ribeira para que sexa esta institución a que teña a titularidade para poder mantela nunhas condicións óptimas para a seguridade viaria”.

Grazas ao traballo realizado polo BNG no Concello de Ribeira e co traslado desta demanda a Portos de Galiza, informóusenos de que antes de verán será amañado o firme de ámbalas dúas avenidas. Desde o Bloque congratulámonos de que así sexa, pois as veciñas e veciños de Ribeira merecen unhas estradas en boas condicións de seguridade.

- Mellora da seguridade viaria e da accesibilidade no Porto de Palmeira: a iniciativa do BNG presentada pola edil Pilar Sampedro Laranga, trataba sobre a velocidade excesiva pola que transitan os vehículos polo porto de Palmeira, polo paseo marítimo. Tendo en conta que no mesmo se atopa un parque infantil e unha pista de fútbol, así como bastante afluencia de persoas paseando polo mesmo, a excesiva velocidade dos vehículos fan correr un risco innecesario a xente que anda polo lugar.

O paso que hai dende o parque ao paso de peóns para cruzar ata a calzada é unha chapa de ferro torta que limita o movemento dos viandantes en dito acceso e carece de lonxitude suficiente como para que unha cadeira de rodas suba ou baixe por ela con normalidade. Debido a altura excesiva que hai na beirarrúa do paseo, as persoas maiores ou con algunha minusvalía física teñen moitas dificultades para acceder a mesma. Colocouse recentemente unha rampla ao comezo do recheo mais os que viven na Arrochela ou están no parque teñen que dar un rodeo para poder utilizalo aumentando a súa vulnerabilidade ante un posible risco, pois teñen que atravesar pola calzada para poder acceder a ela.

En base a todas estas necesidades, o BNG solicitou e realizarase:

1º Poñer pasos elevados no paseo marítimo para reducir a velocidade dos vehículos e mellorar a accesibilidade.
2º Poñer un paso na beirarrúa a unha altura próxima ao parque para que os veciños poidan acceder á mesma sen correr riscos.

- Outros asuntos:
- Prórroga do contrato con Ana Naya SL para a xestión do servizo público da escola infantil municipal. Aprobado cos votos a favor do PP, en contra de IPR, C’s e 2 edís non adscritos/as e a abstención do BNG, PSOE e 1 edil non adscrita.
- Convenio entre Ribeira e Porto do Son para solicitar un obradoiro de emprego con 20 prazas en total. Aprobado por unanimidade.
- Solicitude do BNG para mellorar a rede de saneamento e limpeza dunha estrada en Carreira.
- Melloras no parque infantil da Rochela en Palmeira. Aprobado por unanimidade
- Solicitada a retirada de postes na rúa Lagarto de Aguiño.
- Instalación de papeleiras na rúa do Frade.
- Colocación duns bancos no Faro de Corrubedo.

Orzamento 2017: cifras, datos e posición do BNG

Por que o BNG se abstivo?

Desde a asemblea do BNG considerouse que estes orzamentos conteñen eivas pero tamén medidas positivas para a veciñanza da localidade e por iso se tomou a decisión de absternos, sempre tendo presente o mellor para as veciñas e veciños de Ribeira.

>> Aspectos do Orzamento de 2017 que consideramos positivos:

Non hai incremento nas taxas e impostos como consecuencia da conxelación de prezos das ordenanzas fiscais aprobadas no pleno e a lixeira redución no imposto de vehículos “rodaxe” promovida polo BNG no ano anterior.

Mantense o importante investimento en política social cun orzamento total de 1,7 millóns de euros e un aumento de 70.000€ para o programa de axuda no fogar. Tamén se dedica 89.000€ para o Centro de Información á Muller que merece atención especial para loitar contra a violencia machista.

Inclúense propostas do BNG como as peonalizacións das rúas Rosalía de Castro, Galiza e Cristóbal Colón por valor de 174.000€, a 1ª anualidade para remodelar o centro social e crear un auditorio en Corrubedo por valor de 71.000€ ou o saneamento no lugar das Barrosas por valor de case 68.000€, as obras de saneamento e seguridade viaria que se realizarán na avenida Castelao de Aguiño por valor de 218.555€.
Alén do anterior hai que incluír as partidas orzamentarias do programa Ribeira Atlántica 2020 nos que o BNG participa e todas as obras de saneamento e obras de caracter social que o BNG apoia por seren beneficiosas para a veciñanza e o tecido empresarial e económico.

A biblioteca ten aumentado o horario grazas á presión exercida polo estudantado e o BNG, vanse ver melloradas as instalacións coa remodelación dos servizos. No orzamento tamén vai unha partida de 6.000€ para consolidar a Feira do Libro e haberá un aumento de aproximadamente 40.000€ nas partidas destinadas aos clubes deportivos.

O endebedamento está nuns límites soportábeis xa que non debe ser superior ao 110%. Os datos son os seguintes: no ano 2015 era do 57,22%; no ano 2016 era do 42,25% e no ano 2017 é do 48,08%

>> Aspectos do Orzamento de 2017 que consideramos negativos:

Consideramos como moi negativo a falta de transparencia e a participación dos grupos políticos da Corporación Municipal pois só tivemos 1 semana para poder estudar todos os documentos que conforman o Orzamento de 2017. Tamén existe unha falta de transparencia ao haber 818.500€ opacos que os grupos políticos non podemos fiscalizar. Desde o BNG criticamos a celebración do pleno ás 13:30h pois entendemos que debería ser ás 20:00h, como é habitual, para facilitar que a xente puidese acudir e escoitar as diferentes posicións dos grupos municipais.

Ribeira segue sen contar coa histórica demanda de chan industrial, consideramos que esta debe ser unha das primeiras medidas dun plan de emprego. Alén do chan industrial, o Concello de Ribeira segue sen contar cun plan de emprego, pois non se fixo ningún estudo que detecte as carencias, problemas, oportunidades e cara onde debemos ir para que Ribeira reduza as súas cifras de desemprego, precariedade e emigración sobre todo da mocidade.

O suposto Plan de Emprego Local que se intenta vender está distorsionado pois parte deses postos de traballo son os mesmos que se contratan anualmente de xeito temporal para a tempada estival (socorristas, técnicas/os de turismo, peóns de brigadas contraincendios, auxiliares de policía, etc). Inténtasenos pasar por un plan de emprego a contratación de 6 bolseiras ou bolseiros durante 6 meses e parece máis para camuflar as necesidades reais que teñen os servizos públicos que un plan de emprego (necesidades agravadas polos recortes e políticas do Partido Popular que impiden contratación de persoal).

Neste mesmo sentido a nosa proposta foi a de crear unha bolsa de prácticas ou contratos temporais dun ano e non de 6 meses para contribuír a que as persoas tituladas polas universidades galegas teñan experiencia de traballo, mellorando así a súa posibilidade de acceder aos primeiros traballos.

Debería haber máis accións decididas ao apoio e dinamización do comercio local e non só feiras. Non existen partidas que contribúan a consolidar e dinamizar o comercio de proximidade.

Non se tivo en conta a proposta que fixo o BNG para instaurar billetes a metade de prezo para persoas mozas, desempregadas e con mobilidade reducida. A proposta que se fai de ter un autobús entre a estación de autobuses e as Saíñas (rotonda do Lidl), está mal enfocada, non vai ser de utilidade, xa que non vai reducir o número de vehículos que entran ao centro urbano de Ribeira, nin mellora a mobilidade entre parroquias.

Existe un incremento do gasto en cuestións que o BNG xa tiña advertido, como por exemplo na innecesaria privatización do persoal deportivo aprobada por PP e IPR no seu día. A opción proposta polo Bloque que sería máis barata xa que se faría mediante a oferta pública de emprego. Outro exemplo é o aumento do contrato de Sogama no que se pagará 1,60% máis por tonelada de lixo, pagamos máis por queimar os residuos e non reciclaclos.

Tampouco existe unha política turística clara e definida, as accións que se fan son moi dispares e restan eficacia.
Con respecto ao medio natural, Illas Atlánticas e Parque Natural de Corrubedo hai que poñelo en valor, o patrimonio natural está completamente abandonado. O parque leva moitos anos sen contar cos documentos reitores e de xestión que tanta falta fan para que a veciñanza poida empregar os seus terreos. É prioritario que os investimentos que se realicen no parque teñan tamén como persoas beneficiarias aos propietarios/as de terreos do interior do parque natural, para que vexan que o parque natural é un beneficio e non só restricción.

Outros datos de interese:

No capítulo de gastos en bens e servizos correntes as amortizacións diminúen un 14,81% ao haber unha cancelación dun préstamo de 2006 e tamén 143.000€ menos grazas á axuda da Deputación da Coruña coa súa política de reducir a débeda con provedores e empresas.

Con respecto ao capítulo de investimentos reais hai un importante incremento, sobe un 241,94% (no ano 2016 foi un 18,24%). Aproximadamente o 93,33% dos investimentos fináncianse con recursos alleos (FEDER-EDUSI, préstamos, Deputación da Coruña e Xunta de Galiza), o 6,67% (29,85% 2016) restante dos investimentos financiase con fondos propios.

As políticas de tranformación emprendidas polo novo equipo (BNG-PSOE) na Deputación da Coruña FAN que os fondos que recibe Ribeira sexan de 1.316.268€ fronte aos 666.000€ co PP. A Xunta de Galiza tan só destina 109.182,30€, 45.000 menos que o ano 2016.

Que propostas ten o BNG?

O BNG seguirá traballando para que se teñan en conta as seguintes cuestións que consideramos moi beneficiosas para a veciñanza:

- Implantación dunha tarxeta de autobús a metade de prezo para persoas desempregadas, xubiladas, mocidade e persoas con mobilidade reducida.
- Creación de chan industrial.
- Elaboración dun Plan de Emprego Local que detecte as eivas, fortalezas e posibilidades coas que conta Ribeira co fin de crear postos de traballo e loitar contra a emigración xuvenil.
- Aumento dos fondos para dinamización do comercio local e axuda ao fomento do emprego estábel.
- Aumento na partida de mantemento para equipamentos públicos.
- Posta en valor do parque natural de Corrubedo, loitar para contar cun Plan de Usos e Xestión que permita que os propietarios e propietarias do parque natural poidan traballar as súas terras.
Facer que as persoas propietarias de terreos no parque natural teñan prioridade na obtención de fondos e postos de traballo que teñan relación co parque natural.
- Creación dunha comisión de vixilancia das obras que se realizan para evitar erros e problemas na súa execución.

O Orzamento de 2017 do Concello de Ribeira ascende á cantidade total de 28.596.464,18€ e foi aprobado cos votos a favor do PP, IPR e C’s, abstención de BNG, PSOE e 2 edís non adscritas, 1 voto en contra dun edil non adscrito.

Aprobadas as melloras para o Centro Social de Oleiros solicitadas pola asoc. veciñal e o BNG

Resumo dos temas tratados no pleno de marzo de 2017:
Moción do BNG para que se realicen melloras no Centro Social de Oleiros e se ceda un local á asociación de veciñas e veciños:
o concelleiro Xosé Vázquez Cobas presentou dúas iniciativas onde se detallan as deficiencias tales como a iluminación insuficiente do interior e do exterior, carencia de mobiliario, acumulación de auga na praza exterior ou a falta de vixilancia.
A pesar de ser un edificio premiado polo Colexio Oficial de Arquitectura de Galiza (COAG) na modalidade mellor equipamento público 2014/2015.
Do mesmo xeito Cobas expuxo a necesidade de que a asociación veciñal Dolmen de Axeitos conte cun espazo neste edificio para realizar a programación e organización de actividades e que tan bo labor están a facer para dinamizar este parroquia ribeirense.
Esta iniciativa xorde a raíz dunha xuntanza entre o BNG e a veciñanza de Oleiros e a asociación Dolmen de Axeitos.

Esta proposta foi aprobada por unanimidade. [Proposta melloras centro social ] [Proposta Cesión]

Moción do BNG para mellorar o financiamento de Galiza e dos concellos: o concelleiro Luís Pérez Barral defendeu unha proposta para que o Concello de Ribeira apoiase a demanda dun concerto económico para Galiza pois, suporía que o noso país pasase a ter uns 3.500 millóns de euros máis para financiar os servizos públicos fundamentais (sanidade, ensino e dependencia).

Na actualidade o Estado discrimina a Galiza e os seus concellos pois cada concellos galego recibe de media 50€ menos por habitante e ano que un concello español. Neste sentido, hai estudos económicos que demostran como o Estado recada uns 11.131 millóns de euros en Galiza para logo só investir uns 7.034 millóns de euros.
Malia os argumentos dados como que na actualidade o Estado non cede nada do imposto de sociedades e tan só cede o 50% do IRPF, o 50% do IVE e o 58% dos impostos especiais, os restantes grupos da Corporación Municipal non votaron favorabelmente rexeitando a proposta do BNG.

[Proposta completa]

Outros asuntos:

- Moción conxunta de toda a Corporación Municipal para demandar que se abra a Farmacia de Oleiros. Aprobado por unanimidade [Proposta completa]
- Solicitude do BNG para retirar un poste da beirarrúa que une o IES Leliadoura coa capela de San Roque. [Proposta completa]
- Solicitude do BNG para habilitar un paso no río Artes co fin de que poidan pasar os tractores cara ambas marxes do río. [Proposta completa]
- Aprobar o expediente para declarar o Arquipélago de Sálvora como Ben de Interese Cultural (BIC) co fin de protexer o entorno. Aprobado por unanimidade.
- Aprobar o expediente para declarar a antiga reitoral de Artes como Ben de Interese Cultural (BIC). Aprobado cos votos a favor do BNG, PP e PSOE, abstencións de IPR, C’s e 3 edís non adscritas/os
- Incorporación do Concello de Ribeira ao padroado do Museo do Pobo Galego. Aprobado por unanimidade.
- Incorporación do Concello de Ribeira ao padroado da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Aprobado por unanimidade.
- Modificación do uso dunha parcela situada no Touro para a futura Comisaría de Policía de Ribeira. Aprobado por unanimidade.
- Adhesión ao convenio de colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para a implantación da historia social única coa que mellorar a información, transmisión e interrelación dos documentos entre as entidades locais. Aprobado por unanimidade.
- Melloras de saneamento no lugar Pedra do Pino en Corrubedo. Aprobado por unanimidade.

Aprobadas as novas taxas do Mercado e os pregos para licitar novos postos

Estes foron os temas tratados no pleno ordinario do mes de xaneiro de 2017

– Aprobación pregos económicos e administrativos para a concesión dos postos do Mercado Municipal e modificación das taxas: cada posto do Mercado Municipal de Ribeira adxudicaranse para quen faga a oferta económica máis vantaxosa. Desde o BNG fixemos unha emenda para ampliar o prazo para a presentación de solicitudes que foi tida en conta e será de 30 días.

No relativo ás taxas tamén se aprobou a emenda do BNG na que se solicitaba que pagasen a luz só os postos que tivesen neveiras.
Con respecto aos prezos que se pretenden aprobaron habería uns déficits de 17.300€ do Mercado Municipal de Palmeira e outro de 52.800€ do Mercado Municipal de Ribeira, en total arredor duns 70.000€/ano que o Concello de Ribeira deberá asumir. Desde o BNG queremos deixar claro que os Mercado Municipais son un servizo público e defendemos esta condición polo que defendemos unhas taxas pequenas, non entendemos os grupos políticos de C’s e PSOE quixeran subir os prezos que se lle cobran ás praceiras e praceiros, xa que isto levaría a botar o peche a moitas. No Bloque pensamos que esas perdas que asumirán as arcas municipais non serán tan importantes se conseguimos que se xeren postos de traballo e dinamización nestas instalacións públicas. 

A cousa queda do seguinte xeito para a planta baixa do Mercado Municipal de Ribeira: postos pechados sen almacé 155€/mes e 175€/mes para os que teñan almacén + luz. Postos abertos entre 110€/mes o máis barato e 140€/mes o máis caro + luz das neveiras. O servizo de xeo será de 30€/mes. Para o Mercado Municipal de Palmeira será: postos pechados 70€/mes e postos abertos 18€/mes.

Desde o BNG reclamámoslle ao goberno local que traballe en actividades de dinamización comercial nos mercados municipais para conseguir que haxa un maior fluxo de xente, máis aló de épocas puntuais. Do mesmo xeito o BNG solicitou mellorar o mantemento das infraestruturas existentes e que se subsanen eivas detectadas como no caso de Palmeira onde hai lousas que se moven, problemas de humidades e filtracións.

Votos a favor: PP, BNG, PSOE, IPR, C’s e 3 edís non adscritas/os.

- Proposta do BNG para a realización dun estudo hidrolóxico: o concelleiro Xosé Vázquez Cobas explicou que o que se pretendía con esta proposición era detectar e poñer remedio aos danos que a acción humana está a infrinxir ao longo do traxecto de canles e leitos dos ríos e regatos que percorren o noso concello, para o que solicitaba en nome do BNG:

A) Que o departamento de Medio Ambiente do concello de Ribeira faga un estudo de cada un dos ríos e regatos do concello centrado nos seguintes aspectos: 1.Detección dos focos de contaminación. 2.Modificacións das súas canles e leitos.
B) Que se remita aos grupos municipais antes do verán, un informe detallado do estado da rede hidrolóxica do concello que inclúa as anomalías e incidencias detectadas, así como as causas e posíbeis solucións.
Malia que se podería facer un estudo detallado desde o concello de Ribeira aprobouse a emenda presentada polo PP que desvirtúa a proposta inicial do BNG xa que só pide instar a Augas de Galiza e non é seguro que se vaia facer, e no caso de realizarse só será dos máis importantes e non de todos. A emenda di o sguinte:

Instar a Augas de Galiza como autoridade competente a que, de non existir xa, realice un estudo dos ríos e regatos máis importantes do noso municipio, con especial atención na detección dos focos de contaminación e modificación das súas canles e leitos e as súas posíbeis solucións, e que nos sexa remitido este análise co obxecto de ser estudado polos grupos da Corporación Municipal a efecos de poder actuar alí onde a administración local sexa competente.

A emenda do PP foi aprobada cos votos a favor de PP, PSOE, IPR, C’s e 3 edís non adscritas, votos en contra do BNG.

- Proposta do BNG para garantir a subministración eléctrica e solicitar a creación dunha tarifa eléctrica galega: o concelleiro Antón Parada Fernández solictaba que ante a pobreza enerxética que existe débense aplicar medidas que eviten os cortes de enerxía no inverno. O Estado español defende os incrementos de luz por mor dun suposto déficit tarifario mais a realidade é que as eléctricas cada ano obteñen maior beneficio.
O BNG solicitaba realizar as modificacións normativas para garantir o subministro enerxético ás familias que padezan pobreza enerxética, instar ao goberno a que se prohiban os cortes de enerxía de maneira unilateral e tamén permitir a crear unha tarifa eléctrica galega, debido a que Galiza é produtora excedentaria de electricidade para poder abaratar un 30% o custe de electricidade no consumo doméstico e empresas.

Moción completa: Subministración e tarifa eléctrica galega
Votos a favor: BNG, PSOE, 1 edil non adscrita, votos en contra do PP, C’s e 1 edil non adscrito e abstención de IPR e 1 edil non adscrita.

Outros asuntos:
- Acórdase mellorar a limpeza das instalacións deportivas da Fieiteira a raíz dunha solicitude do BNG.
- Imposición de penalidades a Ferrovial, concesionaria do alumeado público: o concello de Ribeira vai abrirlle un expediente a Ferrovial polo deficiente cumprimento no contrato do alumeado público. Este expediente vén motivado polo apagón xeneralizado que houbo o día de fin de ano. Aprobado por unanimidade – Reclamación intereses de demora de Urbaser: a empresa concesionaria do servizo de limpeza solicítalle 27.347€ en intereses de demora no pagamento das facturas ao Concello de Ribeira. O pleno da Corporación Municipal denegoulle esta reclamación porque os pagamentos das facturas fixéronse en tempo mediante o mecanismo de pago a provedores que habilitou o goberno do Estado. Ademais do anterior ao acollerse a este método de pagamento o contratista conleva a extición da débeda contraída e a reclamación de intereses. Aprobado por unanimidade non aceptar esta reclamación.
- Aprobada a proposta para publicar as mocións aprobadas na web municipal, dar conta, trimestralmente, na comisión informativa de Administración Pública e Relacións Institucionais, do estado das mocións aprobadas e elaborar un informe anual que explique os motivos polo que non se levaron a cabo daquelas que foron aprobadas. Tamén se aprobou que a veciñanza e colectivos interesados poidan solicitar telematicamente información do grao de cumprimento dunha determinada moción. – Aprobada por unanimidade a proposta para solicitarlle a Portos de Galiza que non cobre taxas por actividades lúdicas que realice o Concello de Ribeira no seu terreo.
- Acórdase falar coa Deputación da Coruña para facer as xestións oportunas coas persoas propietarias da vivenda nº 110 para que se poida ampliar a beirarrúa que discorre pola estrada xeral de Castiñeiras (DP-7307).
- Proposta para instalar cambiadores para crianzas nos aseos de edificios municipais. Votos a favor de PP, BNG, PSOE, IPR, C’s e 1 edil non adscrita e 2 abstencións de 2 edís non adscritos.
- Aprobada a proposta para que o Concello de Ribeira instale paneis informativos na vila e nas parroquias. Votos a favor de PP, BNG, PSOE, IPR, C’s e 1 edil non adscrita, votos en contra de PP e 1 edil non adscrito.
- Acórdase solicitar a Páxinas Galegas que denomine correctamente o rueiro de Ribeira xa que contén aínda nomes de antigas prazas e rúas.
- Anúnciase que se vai mellorar o alumeado no porto de Aguiño.
- Procederase a revisar a vertedura de cascallos en Couso.
- Procederase a pintar un paso de peóns na rúa dos Irmandiños (á altura do Froiz de Rosalía de Castro)
- Acórdase procurar un lugar para nomeala Miguel Hernández.
- Antonio Freire tomou posesión como concelleiro do PP.