Arquivo da categoría: Parroquias

A veciñanza de Palmeira e o BNG únense para impedir a instalación dunha antena preto das casas

O grupo municipal do BNG mantivo dúas xuntanzas coa veciñanza de Palmeira ante a grande inquedanza que xurdiu na parroquia polo emprazamento dunha antena de telefonía que se pretende instalar preto do campo de fútbol e das vivendas.

Na mencionada zona xa existe outra antena, mais a que se pretende instalar agora vai ser moito máis potente e non se está tendo en conta a opinión da veciñanza para a súa colocación. As veciñas e veciños de Palmeira e o BNG consideramos que pode situarse nun lugar máis afastado e reducir as radiacións electromagnéticas que poden prexudicar a saúde.

Sobre a repercusión das ondas que desprenden os emisores de telefonía móbil, tal e como explicaron os concelleiros nacionalistas Xosé Vázquez Cobas e Luís Pérez Barral, a Organización Mundial da Saúde (OMS) adoptou o denominado principio de precaución e recomenda unha política de xestión de riscos aplicada en circunstancias cun grao de incerteza científica, o que representa a necesidade de emprender accións para un risco potencialmente grave sen necesidade de agardar os resultados das investigacións científicas.

Pola súa banda, o Tribunal de Apelación de Versalles declarou que, aínda que a realidade do risco segue sendo hipotética, se fai evidente da lectura das contribucións e publicacións científicas producidas no debate sobre a repercusión das antenas de telefonía na saúde e tendo en conta as posicións lexislativas diverxentes adoptadas en diversos estados, que persiste a incerteza sobre a inocuidade da exposición ás ondas emitidas polas antenas de retransmisión e pódese considerar seria e razoábel. Deste xeito, invertiu a carga da proba ás empresas de telefonía, de forma que han de ser elas as que demostren que non entrañan risco para a saúde e non as persoas supostamente afectadas.

Por estes motivos, o grupo municipal do BNG realizará unha pregunta no Pleno que o Concello de Ribeira ten o luns 26 de xuño, se a empresa xa solicitou permiso e que por que o goberno municipal xa adoptou a defensa da empresa no canto de defender os lexítimos intereses veciñais de querer afastala das vivendas. O compromiso do BNG é defender a lexítima opinión da veciñanza e por iso nos comprometemos a defender os intereses veciñais fronte aos empresariais, cousa que o goberno local non está a facer.

O BNG pide canalizar o aliviadoiro da EDAR desde o río Listres até o mar

O Concello de Ribeira vén de pór en funcionamento o sistema de depuración de augas residuais, tras pasar décadas carentes de depuración dos residuos urbanos. Esta importante obra de máis de 16 millóns de euros, está producindo molestias á veciñanza de varias zonas do municipio como poden ser a dos lugares do Touro, Castiñeiras e Areeiros. Este grave problema debe ser solucionado coa máxima dilixencia co fin de evitar molesitas, desde o BNG seguiremos traballando como fixemos, desde o momento un, para que se cumpran coas garantías de depuración sen causar problemas na veciñanzaAdemais disto que, repetimos, debe ser solucionado coa máxima celeridade e garantías para que as ninguén teña que soportar cheiros na súa vivenda, existe outro que non deixa de ser menos grave como é a localización do aliviadoiro de Areeiros.

O sistema de depuración de augas residuais, está formado por unha serie de tanques de tormenta que almacenan a auga en casos de copiosas chuvias ou dun aumento do caudal de residuos que se envían á Estación de Depuración Augas Residuais (EDAR). Cada un destes tanques conta con cadanseu aliviadoiro para expulsar, en caso de necesidade, o líquido que non poida albergar no seu interior.

No caso dos Areeiros o aliviadoiro non desemboca no mar, faino no río Listres (popularmente coñecido tamén como río Paxariños). Unha das características deste río é que leva moi pouca corrente, mesmo en determinadas épocas do ano case non leva auga ou chega a secar nos meses de máximas temperaturas. Esta circunstancia fai que, de se producir unha vertedura polo aliviadoiro durante un destes períodos, os residuos quedarían estancadas no rego fluvial e non irían parar ao mar. No caso de que se chegara a aliviar durante algunha época na que o río ten auga, habería que solventar outro problema; a nivelación do terreo pois o río en innumerábeis ocasións non ten saída ao mar por atoparse a praia a un nivel superior que a canle fluvial.

Outro dos motivos polos que queremos que se poida canalizar o aliviadoiro até o mar, ten haber co impacto e problema ambiental que se ocasiona, pois de ter que aliviar, non é o mesmo facelo nun río que ten pouco caudal que facelo no mar onde o problema ambiental causado sería moito menor. Ademais queremos que se canalice en condicións e que non afecte aos bancos marisqueiros pois deles dependen moitos postos de traballo.

É por todo isto que, en nome do Bloque Nacionalista Galego, o concelleiro Luís Pérez Barral solicitará dos membros da Corporación Municipal a aprobación seguinte acordo:

A) Que o Concello de Ribeira lle demande a Costas do Estado o permiso para que se poida realizar a canalización do aliviadoiro dos Areeiros até o mar.

B) Enviar o presente acordo plenario a Costas do Estado.

O BNG reúnese coa veciñanza afectada polo futuro polígono industrial

Os concelleiros e concelleira do grupo municipal do BNG ribeirense, visitaron os lugares de Cudieiros, Lixó e Carballa en Palmeira, para escoitar as demandas da veciñanza ante a pretensión do goberno local de instalar alí o novo polígono industrial.

O BNG viu moita preocupación na veciñanza da zona ante a proximidade que terá o novo polígono industrial coas vivendas e terras de labranza. Ademais o futuro polígono afectaría gravemente aos regatos e río Lagares que desemboca en Coroso e bosque de ribeira. Os corredores ecolóxicos deben ser protexidos porque son patrimonio natural e alén deste rico patrimonio natural tamén temos que contar un rico patrimonio histórico entre os cales se poden contar co hórreo centenario máis grande e antigo de Palmeira e até 7 muíños.

Ante as queixas e preocupacións efectuadas polos veciños e veciñas, o voceiro do BNG Xosé Vázquez Cobas, deu a palabra de que o BNG estará do lado da xente aínda que é consciente da necesidade de dotar a Ribeira de chan industrial onde poder asentar industrias e empresas, por iso se comprometeu a procurar unha alternativa satisfactoria para veciñanza e o sector empresarial.

O BNG anuncia que manterá reunións co tecido empresarial e seguirá en contacto coa veciñanza para poder casar os intereses de ambas partes. En verbas de Vázquez Cobas “sabemos que é preciso ampliar o chan industrial, por iso procuraremos unha alternativa que sexa viábel e non cause molestias a veciños e veciñas”.

Segunda xuntanza ante os problemas coa EDAR no Concello de Ribeira

O BNG, a través do seu concelleiro Luís Pérez Barral, participou da 2ª xuntanza que houbo no Concello de Ribeira entre as representantes da plataforma afectadas pola EDAR de Ribeira, o director de Augas de Galiza, a directora de Acuaes e diverso persoal técnico da Estación de Depuración de Augas Residuais (EDAR).

Os representantes da plataforma veciñal detallaron que os cheiros que viñan soportando reducíronse e mesmo mudou o tipo de cheiro que existe agora con respecto ao anterior. Na actualidade detectouse que o tanque de tormenta sito nos Areeiros, provoca un ruído que molesta á veciñanza que vive máis próxima a el. A solución proposta para paliar este problema é a plantación dun sebe que cree unha pantalla vexetal.

Con respecto aos cheiros o persoal técnico explicou que, tras realizar un exhaustivo estudo, conclúe que a causa que produce os cheiros é a existencia de augas residuais industrias e as filtracións de auga mariña na rede de saneamento xeral. Os cheiros prodúcense debido a que estas augas teñen diferentes condutividades provocan unha serie de reaccións e eliminan o osíxeno cando entran en contacto coas augas residuais.
Ante estes problemas, informouse que o Concello de Ribeira vai acometer obras que corrixan en grande medida a entrada de auga do mar na rede de saneamento. Do mesmo xeito a industria Cerqueiras vai comezar as obras necesarias para conectar o seu sistema de depuración coa decantadora do Touro (lugar por onde se verten todos os residuos procedentes das industrias, os residuos urbanos van para Aguiño).

Na xuntanza detallouse que a solución a implantar para eliminar os cheiros consiste en captar o aire dos pozos de tormenta para pasalos por un sistema de desodorización antes de expulsalos ao exterior. A solución proposta para o problema coas arquetas e sifóns que expulsan cheiros e residuos, será a de instalar uns filtros de carbono activo subterráneos cando sexa posíbel para evitar que o aire que se expulse non cheire mal. Todas estas medidas precisan dunha serie de simulacións (temperatura, volume de residuos, chuvias, etc) que aínda se están realizando e, unha vez analizadas as mellores solucións, o prazo que se contempla para resolver o problema completamente é o verán de 2018.

O BNG puxo en riba da mesa os problemas que ocasionan as verteduras que se producen no porto de Ribeira, ante o cal o Concello de Ribeira como Portos de Galiza se comprometeron a subsanar estes puntos de contaminación para canalizalos á rede de saneamento.

Finalmente falouse do aliviadoiro do río Paxariños que tanto lle preocupa ao BNG como a plataforma veciñal, xa que este aliviadoiro non ten saída ao mar e os residuos que poida expulsar van ficar no río. O alcalde de Ribeira alegou que Costas non daba o permiso para conducir o aliviadoiro até o mar, mais parece que ten pouca vontade de esixir o que é necesario para evitar un problema no futuro.

O compromiso do BNG é que o sistema de depuración funcione correctamente sen causar molestias á veciñanza, polo que tal e como dixemos en reiteradas ocasións, non queremos que se reciba a obra até que todo funcione correctamente.

O BNG pide maior seguridade nos accesos para a área lúdica do Castro en Castiñeiras


A área lúdica que existe na punta do Castro en Castiñeiras ten un acceso moi deficiente e moi perigoso. O BNG ten posto de manifesto en reiteradas ocasións que non abonda con rematar as obras, cómpre (e aquí está o máis complicado) vixilar que estas se axeitan ao acordado e cumpran as condicións de seguridade para as que foron proxectadas.

No caso do parque de Castiñeiras a veciñanza e o BNG, esiximosa creación dun tramo de beirarrúas de acceso ao recinto. Hoxe en día, non existe tal acceso e o perigo para nai/pais e crianzas é ben manifesto posto que tamén se carece dun paso de peóns en condicións que facilite o acceso. Tamén existe risco de caídas para os cativos por mor dun profundo desnivel que hai entre a rampla de acceso banda ao mar por mor da construcción do edificio de usos portuarios.

É por todo isto que o concelleiro do BNG Xosé Antón Parada, pedirá do concello:

A) Dotar ao tramo que vai do remate do paseo ata a entrada do Parque dun acceso acondicionado e seguro para todas as persoas usuarias do Parque.
B) Valar e sinalizar o profundo socavón que existe á entrada, entre a rampla e o edificio de usos portuarios.