Arquivo da categoría: Iniciativas do Grupo Municipal

O BNG propón 10 actuacións onde destinar o remanente de tesouraría de Ribeira

O BNG de Ribeira considera que o remanente de tesouraría debe ser investido en dar continuidade ás políticas que foron propostas polo Bloque Nacionalista Galego co fin de que o noso concello avance un paso máis. Queremos que se rematen as obras que tiveron asignación no orzamento do 2017 para a primeira fase, mais que precisan continuidade, moitas delas tendo o consenso do resto dos grupos municipais.

Semipeonalización da rúa Rosalía de Castro e rúa de Lugo.
Suporía dar continuidade as políticas de accesibilidade e mobilidade sustentábel así coma a potenciación do comercio local, xa que o aumento do espazo para peóns permitiría un maior tránsito de persoas por estas zonas.

Remate da obra de remodelación integral do Centro Social de Corrubedo.
Consideramos que é unha necesidade para a veciñanza desta parroquia ter a súa disposición un centro social en condicións do que carecen na actualidade.

Rematar a segunda fase das obras de Partealrío, acceso ao parque infantil na parroquia de Carreira.

Recebado do muro do campo de fútbol de Carreira.

Construción dun muro de contención no lugar de Fontenla na pista que vai á Filgueira en Carreira.

Nas Rebaleiras en Palmeira, habilitar o aceso dos vehículos a todas as casas, pois, coa obra xa aprobada algunha non o terá. Como xa temos manifestado moitas veces, son prioritarios para o BNG, os servizo os básicos, por iso consideramos que debe ser incluída.

Instalación da rede de saneamento, asfaltado e renovación das beirarrúas no lugar de Iñeiras (Olveira).

Mellora do firme e das beirarrúas da estrada que vai dende a capela das Dores ata a igrexa da Santa María de Olveira.

Mellora do firme e canalización de augas pluviais na estrada que vai dende o lugar de Salmón ata o Hospital do Barbanza.

Aparcamento público nas Carolinas xa que este polo da cidade carece un espazo deste tipo que axudaría a desconxestionar o tráfico na zona.

Aprobada por unanimidade a proposta do BNG para trasladar o aliviadoiro de Areeiros

Resumo do pleno do 26 de xuño de 2017

- Proposta do BNG para trasladar de localización o aliviadoiro do tanque de tormenta de Areeiros: O Concello de Ribeira vén de pór en funcionamento o sistema de depuración de augas residuais, tras pasar décadas carentes de depuración dos residuos urbanos. Esta importante obra de máis de 16 millóns de euros, está producindo molestias á veciñanza de varias zonas do municipio como poden ser a dos lugares do Touro, Castiñeiras e Areeiros. Este grave problema debe ser solucionado coa máxima dilixencia co fin de evitar molestias, desde o BNG seguiremos traballando como fixemos, desde o momento un, para que se cumpran coas garantías de depuración sen causar problemas na veciñanza. Ademais disto que, repetimos, debe ser solucionado coa máxima celeridade e garantías para que as ninguén teña que soportar cheiros na súa vivenda, existe outro que non deixa de ser menos grave como é a localización do aliviadoiro de Areeiros.

O sistema de depuración de augas residuais, está formado por unha serie de tanques de tormenta que almacenan a auga en casos de copiosas chuvias ou dun aumento do caudal de residuos que se envían á Estación de Depuración Augas Residuais (EDAR). Cada un destes tanques conta con cadanseu aliviadoiro para expulsar, en caso de necesidade, o líquido que non poida albergar no seu interior.

No caso dos Areeiros o aliviadoiro non desemboca no mar, faino no río Listres (popularmente coñecido tamén como río Paxariños). Unha das características deste río é que leva moi pouca corrente, mesmo en determinadas épocas do ano case non leva auga ou chega a secar nos meses de máximas temperaturas. Esta circunstancia fai que, de se producir unha vertedura polo aliviadoiro durante un destes períodos, os residuos quedarían estancadas no rego fluvial e non irían parar ao mar. No caso de que se chegara a aliviar durante algunha época na que o río ten auga, habería que superar outro problema; a nivelación do terreo pois o río en innumerábeis ocasións non ten saída ao mar por atoparse a praia a un nivel superior que a canle fluvial.

Outro dos motivos polos que queremos que se poida canalizar o aliviadoiro até o mar, ten haber co impacto e problema ambiental que se ocasiona, pois de ter que aliviar, non é o mesmo facelo nun río que ten pouco caudal que facelo no mar onde o problema ambiental causado sería moito menor. Ademais queremos que se canalice en condicións e que non afecte aos bancos marisqueiros pois deles dependen moitos postos de traballo.

É por todo isto que, en nome do Bloque Nacionalista Galego, o concelleiro Luís Pérez Barral solicitará dos membros da Corporación Municipal a aprobación seguinte acordo:

A) Que o Concello de Ribeira lle demande a Costas do Estado e Xunta de Galiza o permiso para que se poida realizar a canalización do aliviadoiro dos Areeiros até a zona de dominio marítimo-terrestre.
B) Enviar o presente acordo plenario a Costas do Estado.

- Outros asuntos:

- Solicitude do BNG para revisar e certificar o correcto cumprimento do contrato de limpeza de instalacións municipais por parte da empresa. Esta petición vén motivada ante a denuncia que trasladaron ao BNG de supostas faltas no cumprimento das condicións do contrato.
- Pregunta do BNG para saber se algunha empresa de telefonía solicitou permiso para instalar unha antena-repetidor en Palmeira. A veciñanza oponse á pretensión que existe de instalar unha antena preto das vivendas e a carón do campo de fútbol.
-Recoñecemento extraxudicial de creto, isto é pago de facturas de 524.102€ co informe en contra do servizo de intervención. O goberno destina estes cartos a imprevistos en diversas obras, o que amosa unha clara falta de previsión e unha mala xestión dos fondos públicos cando hai escaso tempo se aprobou o Orzamento de 2017. Desde o BNG cremos que isto se debe evitar e debemos facer unha boa planificación e xestión dos fondos públicos. A pesar disto aprobouse cos votos a favor de PP, IPR e 2 edís non adscritas, abstención dun edil non adscrito e voto en contra do BNG e PSOE
- Aprobación bases reguladoras do programa vivendas baleiras. É un convenio de colaboración coa Consellaría de Vivenda e Solo para intentar poñer en uso todas as vivendas baleiras que ten o noso municipio, unhas 3.000. Aprobado por unanimidade
- Renuncia do concelleiro de C’s Juan J. Chouza
- Transferencia de creto. Aumento de 40.000€ a clubes deportivos pasando de 80.000€ a 120.000€, 20.000€ nun convenio de colaboración co FEUGA para ter bolseiras/os universitarias/os en prácticas e 12.000€ de axuda para a confraría de Aguiño para a celebración da Festa do Percebe. Aprobado por unanimidade.
- Modificación da ordenanza reguladora de venda ambulante para que os permisos teñan unha duración de 5 anos no canto dun ano. Aprobado cos votos a favor de BNG, PP, IPR, 3 edís non adscritas/os e abstención do PSOE.
- Aprobado por unanimidade a convocatoria do Consello de Seguridade Local para analizar o aumento da delincuencia.
- Ampliación da beirarrúa nun tramo da rúa Fr. Lorenzo Mariño en Aguiño. Aprobado por unanimidade
- Limpeza do río Listres. Aprobado por unanimidade – Retirada duns postes na rua Luís Pimentel en Aguiño
- Arranxo do parque Rafael Diste. Aprobado por unanimidade

A veciñanza de Palmeira e o BNG únense para impedir a instalación dunha antena preto das casas

O grupo municipal do BNG mantivo dúas xuntanzas coa veciñanza de Palmeira ante a grande inquedanza que xurdiu na parroquia polo emprazamento dunha antena de telefonía que se pretende instalar preto do campo de fútbol e das vivendas.

Na mencionada zona xa existe outra antena, mais a que se pretende instalar agora vai ser moito máis potente e non se está tendo en conta a opinión da veciñanza para a súa colocación. As veciñas e veciños de Palmeira e o BNG consideramos que pode situarse nun lugar máis afastado e reducir as radiacións electromagnéticas que poden prexudicar a saúde.

Sobre a repercusión das ondas que desprenden os emisores de telefonía móbil, tal e como explicaron os concelleiros nacionalistas Xosé Vázquez Cobas e Luís Pérez Barral, a Organización Mundial da Saúde (OMS) adoptou o denominado principio de precaución e recomenda unha política de xestión de riscos aplicada en circunstancias cun grao de incerteza científica, o que representa a necesidade de emprender accións para un risco potencialmente grave sen necesidade de agardar os resultados das investigacións científicas.

Pola súa banda, o Tribunal de Apelación de Versalles declarou que, aínda que a realidade do risco segue sendo hipotética, se fai evidente da lectura das contribucións e publicacións científicas producidas no debate sobre a repercusión das antenas de telefonía na saúde e tendo en conta as posicións lexislativas diverxentes adoptadas en diversos estados, que persiste a incerteza sobre a inocuidade da exposición ás ondas emitidas polas antenas de retransmisión e pódese considerar seria e razoábel. Deste xeito, invertiu a carga da proba ás empresas de telefonía, de forma que han de ser elas as que demostren que non entrañan risco para a saúde e non as persoas supostamente afectadas.

Por estes motivos, o grupo municipal do BNG realizará unha pregunta no Pleno que o Concello de Ribeira ten o luns 26 de xuño, se a empresa xa solicitou permiso e que por que o goberno municipal xa adoptou a defensa da empresa no canto de defender os lexítimos intereses veciñais de querer afastala das vivendas. O compromiso do BNG é defender a lexítima opinión da veciñanza e por iso nos comprometemos a defender os intereses veciñais fronte aos empresariais, cousa que o goberno local non está a facer.

O BNG quere que Ribeira se declare vila libre de circos con animais

A cuestión do respecto cara aos animais levou a que o pobo demande novas accións en diferentes eidos normativos. Esta mesma semana un circo que emprega animais quixo instalarse en Boiro a pesar da prohbición expresa por parte do concello boirense, nunha actitude intolerábel non fixeron caso das indicación e colocaron cartalaría e mesmo quixeron levantar o precinto policial que lle impedía a apertura. En Ribeira será a segunda vez que se debata esta cuestión, pois o BNG xa presentara en febreiro de 2014 unha iniciativa moi semellante que fora rexeitada por PP e IPR.

O uso de animais en espectáculos é, quizais, un dos aspectos máis surrealistas que teñen lugar no noso país, nomeadamente os circos, que ofrecen unha imaxe radicalmente distorsionada do que supón a fauna silvestre.

A vida destes animais nos circos caracterízase polo illamento, o castigo, o medo e o cativerio. As exhibicións de animais nos circos ofrecen tamén unha mensaxe educativa negativa. Aínda que os espectáculos circenses non amosen condutas de violencia explícita á vista do público espectador, os actos que os animais teñen que realizar durante toda a súa vida non son habituais nin naturais e, para obrigalos a se comportaren deste xeito, sométenos a métodos de adestramento baseados no castigo físico, a privación de alimento e ao illamento do resto dos seus conxéneres.

Os animais que viven nos circos están obrigados a permaneceren o resto da súa vida privados de liberdade, atados, engaiolados ou encadeados en camións de traslado, negando calquera posibilidade de satisfacción das súas necesidades etolóxicas e naturais. A natureza transitoria dos circos e a vida constante de confinamento, privación de estimulación e frustración da fauna, conduce os animais a estados neuróticos e comportamentos repetitivos “estereotipados”, como balancear a cabeza ou corpo, movementos circulares dentro das gaiolas e até automutilacións.

Estes trastornos psicolóxicos chegan a provocar reaccións violentas que poden causar graves riscos para as persoas en caso de accidente, un extremo que sucedeu en numerosas ocasións ao longo dos últimos anos. Un importante número de países e vilas de todo o mundo xa vetaron o uso de animais nos circos con base na súa protección e benestar, ao considerar que a súa exhibición e as condicións de vida supoñen unha crueldade, ao mesmo tempo que incrementan o tráfico ilegal de animais e a caza furtiva de especies protexidas.

Alén do anteriormente exposto os circos usan os animais como reclamo do público infantil. Desde o Bloque xulgamos que as crianzas, a sociedade do futuro, merecen unha educación baseada en valores que inclúan o respecto cara aos seres vivos e o seu contorno. Neste mesmo sentido, dicir que xa que Ribeira conta cunha canceira, o Concello de Ribeira debería realizar accións dirixidas a prmover a adopción dos animais que se atopan nesa instalación.

Por todo o anteriormente exposto desde o BNG propoñemos que en Ribeira se adopten os seguintes acordos:

A) Que o Concello de Ribeira non autorice nin promova ou ampare a instalación de circos nin establecementos feirais con animais no termo municipal.
B) Declarar o Concello de Ribeira, vila libre de circos e feiras con animais.
C) Que este concello non permita a instalación de publicidade de espectáculos circenses e feirais con animais no termo municipal.
D) Que o Concello de Ribeira promova a adopción de animais da canceira municipal.

O BNG pide maior seguridade nos accesos para a área lúdica do Castro en Castiñeiras


A área lúdica que existe na punta do Castro en Castiñeiras ten un acceso moi deficiente e moi perigoso. O BNG ten posto de manifesto en reiteradas ocasións que non abonda con rematar as obras, cómpre (e aquí está o máis complicado) vixilar que estas se axeitan ao acordado e cumpran as condicións de seguridade para as que foron proxectadas.

No caso do parque de Castiñeiras a veciñanza e o BNG, esiximosa creación dun tramo de beirarrúas de acceso ao recinto. Hoxe en día, non existe tal acceso e o perigo para nai/pais e crianzas é ben manifesto posto que tamén se carece dun paso de peóns en condicións que facilite o acceso. Tamén existe risco de caídas para os cativos por mor dun profundo desnivel que hai entre a rampla de acceso banda ao mar por mor da construcción do edificio de usos portuarios.

É por todo isto que o concelleiro do BNG Xosé Antón Parada, pedirá do concello:

A) Dotar ao tramo que vai do remate do paseo ata a entrada do Parque dun acceso acondicionado e seguro para todas as persoas usuarias do Parque.
B) Valar e sinalizar o profundo socavón que existe á entrada, entre a rampla e o edificio de usos portuarios.