Arquivo da categoría: Emprego e Polígono industrial

O BNG reúnese coa veciñanza afectada polo futuro polígono industrial

Os concelleiros e concelleira do grupo municipal do BNG ribeirense, visitaron os lugares de Cudieiros, Lixó e Carballa en Palmeira, para escoitar as demandas da veciñanza ante a pretensión do goberno local de instalar alí o novo polígono industrial.

O BNG viu moita preocupación na veciñanza da zona ante a proximidade que terá o novo polígono industrial coas vivendas e terras de labranza. Ademais o futuro polígono afectaría gravemente aos regatos e río Lagares que desemboca en Coroso e bosque de ribeira. Os corredores ecolóxicos deben ser protexidos porque son patrimonio natural e alén deste rico patrimonio natural tamén temos que contar un rico patrimonio histórico entre os cales se poden contar co hórreo centenario máis grande e antigo de Palmeira e até 7 muíños.

Ante as queixas e preocupacións efectuadas polos veciños e veciñas, o voceiro do BNG Xosé Vázquez Cobas, deu a palabra de que o BNG estará do lado da xente aínda que é consciente da necesidade de dotar a Ribeira de chan industrial onde poder asentar industrias e empresas, por iso se comprometeu a procurar unha alternativa satisfactoria para veciñanza e o sector empresarial.

O BNG anuncia que manterá reunións co tecido empresarial e seguirá en contacto coa veciñanza para poder casar os intereses de ambas partes. En verbas de Vázquez Cobas “sabemos que é preciso ampliar o chan industrial, por iso procuraremos unha alternativa que sexa viábel e non cause molestias a veciños e veciñas”.

O sector do mar gaña a batalla contra a lei de acuicultura no Concello de Ribeira

Aquí un breve resumo do acontecido no Pleno Municipal de Ribeira do mes de xaneiro.Concelleiros do BNG falando antes de que comece o pleno de Ribeira. Fonte: Carmela Queijeiro. La Voz de Galicia

- Moción do BNG esixindo a retirada do anteproxecto de lei de acuicultura: a concelleira e mariscadora Pilar Sampedro fixo un gran traballo describindo as nefastas consecuencias que suporía a entrada en vigor dunha lei feita de costas ao sector do mar. Uns exemplos:

Forma en cuberta de beneficiar a empresas multinacionais en detrimento dunha forma de explotación dos recursos propios de xeito artesanal e colectivo.

As empresas tomarán posesión mediante negociacións forzosas e indemnizacións ridículas, e iso nos casos en onde haxa indemnizacións, porque tamén se podería expropiar.

33.000 postos de traballo en risco no país e os empregos creados pola acuicultura sería só un 2% dos destruídos

A degradación do medio mariño (sedimentos, peixes mortos, químicos, antibióticos…) con estudos ao respecto que se informa que tanto en salubridade como ecoloxicamente tería un impacto negativo (cadea multitrófica ou un mínimo respecto por Rede Natura e outros espazos de interese paisaxístico e ecolóxico por poñer exemplos).

Malia todas estas explicacións, o Partido Popular e o alcalde de Ribeira negaron o seu apoio a todos os traballadores e traballadoras que viven do mar.
A proposta foi aprobada entre aplausos e ledicia cos votos a favor de BNG, PSOE, C’s e IPR

Proposta completa: Retirada do anteproxecto de lei de acuicultura e participación do sector

A vice-responsábel local Elvira Blanco e os edís Luís Pérez e Xosé Vázquez diante do Museo Municipal. Fonte: Chechu López

- Moción do BNG para a creación dunha sala cultural e dinamización do museo municipal: unha proposta consensuada con artistas locais e que tiña como finalidade a creación dunha sala polivalente de uso cultural, coa que contribuiríamos a dinamizar un museo que hoxe non conta con ningún elemento que sexa foco de atracción nin ten un horario axeitado, para conseguir tal sala propoñíase o traslado da colección privada de bonecas. Aclaramos que o BNG non está en contra desta colección mais si propoñemos un traslado co fin de darlle maior protagonismo a este edificio público.

O goberno ribeirense dixo que non podían facer nada sen contar co visto e prace da propietaria da colección privada de bonecas, ante o que o nacionalista Pérez Barral retrucou “parece mentira que a Corporación Municipal elixida democraticamente polo pobo, estando lexitimada para tomar decisións e gobernar, non poida habilitar unha sala cultural nun edificio público por ter unha mostra privada”.
Alén disto había unha segunda proposta que era a de que o departamento de cultura convocase xuntanzas trimestrais abertas para que exista unha maior participación do sector cultural.

A primeira proposta contou co voto a favor do BNG, abstencións de PSOE, e un edil de IPR, os votos en contra do PP, C’s e unha edil de IPR. A segunda proposta foi aprobada por unanimidade.

Proposta completa: Creación dunha sala cultural no museo municipal de Ribeira

- Solicitude do BNG para a aldea de San Pedro: o vial que vai desde a aldea de San Pedro até a subestación de Fenosa de Palmeira carece de beiravías e ten unhas cunetas moi profundas polo que pedimos o seu entubado. Proposta completa: Solicitude aldea San Pedro

- Solicitude do BNG para a Rúa do Norte de Palmeira: nos días de moita chuvia prodúcense desbordamentos causando problemas de asolagamentos en varias casas polo que demandamos que os servizos técnicos estuden unha proposta para rematar cos desbordamentos de auga que existen en dita rúa. Proposta completa: Solicitude Rúa do Norte

- Outros asuntos:

- Aprobación da ordenanza do viveiro de empresas para emprendedoras/es. Un despacho será de 75€/mes. Aprobado por unanimidade
- Que o Concello de Ribeira solicite a limpeza dos ríos preservando o medio natural. Aprobada por unanimidade
- Proposta para que se lle esixa ás empresas a retirada de carteis de obra unha vez finalizadas. Aprobado por unanimidade
- Arranxo da pista deportiva da Tasca de Aguiño, xa solicitado polo BNG en outubro
- Información sobre a vertedura de augas residuais nas rúas Carolinas e Asteleiro. Aprobación dun amaño para esta última

Fotos: Carmela Queijeiro (La Voz de Galicia) e Chechu López

O BNG pide sensatez para non facer 2 polígonos industriais diferentes a 200 metros de distancia

Plan A: Executar por fases  o polígono industrial da Barbanza ampliable até os 900.000m², con todos os servizos e equipamentos

A deputada no Parlamento galego Ana Pontón estivo en Ribeira acompañada cos voceiros do BNG deA deputada Ana Pontón, cos concelleiros Xosé Antonio Vázquez Cobas do BNG Ribeira e Ramiro Ouviña do BNG Pobra. Polígono Barbanza. BNG Ribeira e da Pobra Xosé Antonio Vázquez Cobas e Ramiro Ouviña respectivamente, para esixir responsabilidade aos gobernantes da Xunta de Galiza e do Concello de Ribeira ante o que cualifican como insensatez querer facer 2 polígonos industriais diferentes a tan só 200 metros de separación.

O Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galiza feito pola Xunta, ten unha vixencia até 2024 e na comarca da Barbanza só planifica o polígono comarcal entre os concellos de Ribeira e da Pobra do Caramiñal. Este proxecto contempla un polígono industrial ampliable até os 900.000m², con todos os servizos e equipamentos (depuración, electricidade, auga, conexión á internet, gardería, aparcamentos, etc).
Este polígono xa ten varios trámites feitos polo que sería máis áxil e sinxela a súa creación.ordenacionpoligono1.jpg

Plan B: ampliar o de polígono industrial de Xarás ao longo da autovía

Para o BNG a mellor opción é a concentración das áreas industriais e non a súa diseminación polo territorio, polo que pensamos que o polígono comarcal é a mellor aposta para a economía da zona, mais se isto non for posible nun prazo razoable de tempo, un plan B sería  ampliar o de polígono industrial de Xarás ao longo da autovía. Isto aumentaría o potencial deste polígono e crearía sinerxias entre as empresas alí asentadas. Esta proposta do BNG ofrece 420.000 fronte os 100.000 que Polígono Industrial Ribeira. BNG.ofrece o PP na zona da Cañoteira e con moito menos impacto paisaxístico, está directacmente conectado ca autovíacon todos os servizos e coas canalizacións de residuos, conexión á internet, auga, etc. ao igual que o comarcal.

A proposta do PP nada fala de como se van depurar os residuos das industrias que alí habería (a meirade parte de transformado de peixe) e tampouco se fala dos posibles cheiros.

Hai uns meses propoñíase a zona da Carballa, agora proponse a zona da Cañoteira o que evidencia que o PP ribeirense ten unha política errática de improvisación que xera inseguridade nos posibles investidores e no sector empresarial.

Desde o BNG cremos que o polígono industrial é un tema estratéxico para crearmos emprego pero non podemos crealo destruíndo a paisaxe, contaminando e sen servizos como pretende o PP.

Datos polígono comarcal da Barbanza: Ordenación e datos do Polígono Industrial Barbanza

O PP aproba, co apoio de IPR e PSOE, crear un polígono industrial sen servizos nin depuración

Proxecto novo Polígono Industrial: O goberno do sr. Ruiz co apoio de PSOE e IPR pretende seguir coa política de ciscar polígonos industriais polo territorio. Propón a construción dun polígono industrial de 100.000 m², a pouco menos de 200 metros do emprazamento que propón a Xunta de Galiza de facer un polígono comarcal de 900.000 m², por que o Concello de Ribeira non quere colaborar coa Xunta e facelo alí? Os trámites para aprobar e facer o polígono que propón o PP serán un calvario que non habería que facer no lugar que propón a Xunta.

O BNG consultou cun técnico e cun arquitecto e informáronnos de que o emprazamento da Cañoteira como formula o PP terá problemas de impacto paisaxístico, xa que o espazo verde que contempla é residual. O deseño será co chamado “cu de saco” cunha única vía de entrada e saída o que obrigaría a dar a volta no fondo producindo problemas de fluidez do tráfico e maniobrabilidade. As áreas de equipamentos atópanse nas marxes cando os expertos recomendan instalalos no centro.Polígono industrial Ribeira. BNG

No aspecto económico estiman uns custes irreais de expropiación e urbanización moi baixos e, o máis seguro é que se teña que facer unha rectificación á alza.

O aspecto ambiental é o problema máis grande que presenta, nada se fala de como se van depurar os residuos das industrias que alí habería (a meirade parte de transformado de peixe) e tampouco se fala dos posibles cheiros.

Hai uns meses propoñíase a zona da Carballa, agora proponse a zona da Cañoteira o que evidencia que o PP ten unha política errática de improvisación que xera inseguridade nos posibles investidores e no sector empresarial.

A proposta do BNG:

Polígono Industrial Ribeira. BNG.

Para o BNG a mellor opción é a concentración das áreas industriais e non a súa diseminación polo municipio, polo que pensamos que o que deberíamos facer é ampliar o de polígono industrial de Xarás ao longo da autovía. Isto aumentaría o potencial deste polígono e crearía sinerxias entre as empresas alí asentadas. Esta proposta do BNG ofrece 420.000 fronte os 100.000 que ofrece o PP e con moito menos impacto paisaxístico, está directacmente conectado ca autovíacon todos os servizos e coas canalizacións de residuos, conexión á internet, auga, etc.

Desde o BNG cremos que o polígono industrial é un tema estratéxico para crearmos emprego pero non podemos crealo destruíndo a paisaxe, contaminando e sen servizos, o PP non contou ca participación dos grupos da oposición para facelo e non se tivo en conta a nosa proposta por iso o sentido do noso voto.
Votos a favor do PP, PSOE e IPR contra de BNG e C’s

Toda a documentación do proxecto aquí: Proposta polígono industrial Cañoteira

Retirada do título de fillo adoptivo ao golpista J. M. Otero Goyanes e restitución do nome da praza: Todos os grupos da Corporación Municipal agás o PP, aprobaron unha moción conxunta que obrigará ao goberno municipal a Praza J. M. Otero Goyanes. BNG. Ribeiracumprir coa Lei de Memoria Histórica e na que se pedía a retirada do título de fillo adoptivo de Ribeira ao golpista e colaborador da ditadura José María Otero Goyanes, así como a restitución do nome orixinario da praza “Porta do Sol”. Esta medida deberá realizarse antes do 30 de novembro do 2015. Esta medida non será a derradeira que se presente en nome da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza.
Esta moción foi aprobada cos votos a favor do BNG, PSOE, C’s e IPR e a contra do PP.

Texto íntegro e acordos:

Axudas ao Peixe de Ribeira: O goberno municipal deulle unha subvención de 8.700€ á Asociación de Empresarios/as para facer a degustación “Peixe de Ribeira”, esta subvención solicitouse o 11 de setembro para as actividades realizadas o 12 e 13 de setembro.
Outra das subvencións concedidas foi a de 2.200€ para a “I carreira da diversidade de AMBAR”, solicitada o 26 de xuño para a carreira do 5 de xulo.
Ámbalas dúas actividades xa foron realizadas polo que se nos pide o apoio para un pago, isto é, unha política de feitos consumados.

Para o BNG estas dúas subvencións son de natureza distinta, non é xusto que o Concello pague a actividade da Asoc. de empresarios/as que xa contaba cunha axuda de 9.000€ e coa colaboración da Confraría de Pescadores e da Consallaría do Mar. O Concello xa colabora poñendo o edificio do mercado, electricidade, auga, lixo, etc.
Parécenos unha actividade moi cara, 2 días por 18.000€ (9.000€ talleres de cociña, 4.000 material cociña, 2.540 persoal, 1.060€ decoración e 1.320 material promocional).

Por último no BNG parécenos “estraño” que todas as feiras gastronómicas sexan por valor de 18.000€, polo que pedimos que estas partidas se saquen a concurso público.
Este punto do pleno tivo os votos a favor do PP, contra do BNG e C’s, abstención de IPR e PSOE

Moción conxunta de toda a Corporación Municipal sobre a crise migratoria e persoas refuxiadas: Todos os grupos municipais acordamos aprobar unha moción que recolle 17 medidas de apoio e solidariedade coas persoas refuxiadas que foxen dos seus países por mor das guerras, fame, pobreza, desigualdades… mais tamén esiximos responsabilidades aos Estados e institucións europeas que non responden ao xeito á crise humanitaria de que tamén son responsables, pola participación de moitos deles nas intervencións militares que están na xénese desta crise. Aprobado por unanimidade.

Moción e acordos completos: Moción conxunta dos grupos municipais no Concello de Ribeira sobre a crise migratoria e das persoas refuxiadas

Iniciativa para mellorar a seguridade viaria en Palmeira e Aguiño: O cruzamento do Vilar deLuís Pérez Barral, Pilar Sampedro Laranga en Palmeira. BNG Ribeira. Foto Chechu López Palmeira está considerado como un punto dos máis perigosos do Concello de Ribeira debido á carencia de visibilidade, a pesar do espello alí colocado e que se fai insuficiente ao momento de intentar acceder á estrada AC-305 desde a Rúa Lorenzo Mene.

Ante estes problemas para a veciñanza, a concelleira Pilar Sampedro Laranga, en nome do BNG solicitou que na mencionada zona sexan colocados semáforos ou doutro elemento que se considere oportuno para facilitar o acceso dos vehículos á estrada AC-305 sen perigo e reducir a velocidade.

Na rúa Castelao de Aguiño hai varias instalacións municipais, moi utilizadas pola veciñanza. Campos de fútbol da Tasca, Aula de Música e Casa da Cultura nos que os eventos son constantes. Destacan pola súa continuidade os deportivos, xa que o club de fútbol, ten inscritos máis de cento cincuenta participantes nas diversas categorías. A maioría das persoas que alí hai son nenos e nenas, que adestran e compiten na instalación deportiva alén dos que no seu lecer usan o campo pequeno.

Hai tempo que vimos observando con preocupación que os vehículos circulan a unha velocidade excesiva. O límite, tal e como indican os sinais verticais e de 30Km/h, apesares do cal, constatamos que no tramo recto que vai dende os campos de fútbol ata a Casa da Cultura non se respectan ditos sinais. O que fai que exista un risco real de atropelo polo que o voceiro Xosé Antón Vázquez Cobas solicitou o reforzo da sinalización viaria e a elevación dos tres pasos de peóns alí existentes.

Solicitudes completas e acordos: Seguridade viaria en Palmeira - Elavación pasos peóns rúa Castelao Aguiño

Iniciativa para mellorar a organización de feiras: No Concello de Ribeira vense desenvolvendo desde hai xa algúns anos a feira mariñeira e artesanal coñecida como “ArteMar”. Dita celebración consta de diversas actividades, entre as que se atopa a instalación de postos artesanais ao longo das céntricas rúas.Rúa Galicia Ribeira. BNG. Foto: LaVozdeGalicia A organización da feira neste ano 2015 foi bastante caótica xa que se instalaron demasiados postos no tramo da rúa de Galiza que vai desde o Mercado Municipal até a intersección coa rúa Rosalía de Castro o que fixo que os postos tapasen escaparates de establecementos comerciais locais. Así mesmo, a rúa Rosalía de Castro ou o tramo da rúa peonil de Galiza comprendido entre a praza de Otero Goyanes e a praza de Compostela non tiñan nin un só posto, polo que esta zona tiña moi pouca afluencia de persoas.Eventos Concello de Ribeira. BNG. Foto: LaVozdeGalicia

Vemos xa que logo, como esta feira prexudicou o noso pequeno comercio ben por exceso de postos tapando comercios locais nunha determinada zona, ben por non haber ningún posto noutras rúas que dinamizase o fluxo de xente.

Solicitude completa e acordos: Mellorar a organización das feiras

Iniciativa para mellorar a accesibilidade universal: o goberno municipal é sabedor de que as actividades realizadas nos andares superiores do Mercado Municipal tales como a mostra de artesanía e obras artistas da bisbarra, actuacións musicais e teatrais, espectáculos e talleres gastronómicos, degustacións, etc realizadas en ArteMar e no Peixe de Ribeira foron inaccesíbeis para as persoas con problemas de mobilidade.Accesibilidade. BNG. Concello de Ribeira
Isto supón un feito deplorábel xa que as persoas con mobilidade reducida víronse excluídas de participar ou desfrutar destas actividades e, polo tanto, viron vulnerados os seus dereitos máis fundamentais como o da igualdade e ao libre acceso como calquera outro cidadán. Entre outras cousas, o edil Luís Pérez Barral esixiu explicacións, en nome do BNG,  ao goberno de se tivo coñecemento sobre estes problemas e que non se volvan realizar actividades en instalacións non accesibles.

Solicitude completa e acordos: Problemas Accesibilidade en “ArteMar”

Iniciativa para eliminar 2 vertedoiros incontrolados e plantación de árbores autóctonas en Artes: Na zona do muíño de Correa (Artes) existía un pequeno vertedoiro incontrolado no que se atopaban electrodomésticos de gran tamaño ciscados pola gabia. Outro dos vertedoiros incontrolados que o BNG viu foi no lugar de Couso, sito na parroquia de Aguiño. Este punto xa é un habitual das persoas desconsideradas co noso medio natural. Alén do impacto visual que producen por estar nunha zona pola que discorren os camiñantes e visitantes que vaian pola senda fluvial do río Artes, no primeiro caso e nun merendoiro o segundo, poden supoñer un foco de contaminación importante tanto para a flora como para a fauna. Grazas á iniciativa do BNG os residuos foron retirados.

Con respecto á plantación de árbores, na área aparcamento e de lecer que se atopa en Artes (no curso baixo do río Sanchanás) hai unha zona verde que carece de árbores polo que o parque bio-saudábel e as mesas fican baixo o solleiro nos días despexados, isto fai que nos días de moita calor non poidan empregarse ao carecer de zona sombría onde resgardarse das altas temperaturas. Desde o BNG pensamos que se podería chamar á participación do CEIP de Artes na plantación de árbores autóctonas na zona, incluíndo un percorrido didáctico polo río para amosarlles ás crianzas a importancia da preservación e do coidado ambiental. Acordos aprobados.

Solicitudes e acordos completos: Solicitude vertedoiro Artes-Aguiño - Solicitude árbores Artes

Outros temas:
- Creación dun vado para persoas co mobilidade reducida na Casa do Mar Palmeira.
- Modificación Ordenanza Terrazas para que non se teña que solicitar informe técnico se só é para colocar mesas. Aprobado por unanimidade
- Aprobación festivos locais 2016 (Entroido e Santa Uxía). Aprobado por unanimidade
- Inclusión no inventario municipal os locais onde se atopan CC.OO e UXT. A favor BNG, PP, PSOE, IPR e contra de C’s
- Creación dunha mesa de accesibilidade para elaborar unha ordenanza de accesibilidade integral. Aprobado por unanimidade
- Declaración da Corporación Municipal en apoio ás persoas que sofren medidas coercitivas ou despedimento por acudir nunha candidatura electoral. Aprobado por unanimidade – Dotación dunha partida orzamentaria para o mantemento dos parques infantís. Aprobado por unanimidade

Dille si ao pequeno comercio: Si ao emprego, si aos produtos de primeira!

Desde o BNG iniciamos estes días unha campaña cun dobre obxectivo; 1º dinamización do comercio local concienciando á xente de quePequeno comercio. Rúa de Galicia. Luís Pérez Barral, Severino Romero, Ramiro Ouviña. BNG Ribeira Barbanza consumindo no pequeno comercio, xeramos e axudamos a manter centos de empregos e, por outra banda, 2º repartir por tódolos comercios folletos con medidas que axudarían a manter e aumentar os empregos, medidas de fortalecemento e impulso comercial.

Os establecementos comerciais da nosa vila teñen produtos de primeira, apoialos axuda a xerar riqueza. Desde o BNG defendemos que se prestixien os nosos produtos e apostamos porque os poderes públicos faciliten a comercialización en circuítos curtos garantindo así o máximo beneficio ás persoas produtras, mais tamén favorecendo a trasformación e comercialización.

As medidas postas en marcha polo PP como a suba do IVE, a liberalización de horarios comerciais, expansión de grandes superficies, entre outras, só lles crean problemas ás persoas autónomas e ameazan a superviviencia dos establecementos das das vilas.

Apostamos polo noso comercio de primeira! sustentable, innovador e que xera ingresos que reverte na economía local.

O BNG aposta por:Comercio local BNG Ribeira

- Opoñerse á instalación de grandes superficies comerciais.

- Regular os horarios comerciais.

- Establecer liñas de cŕeditos prioritarias para o comercio de proximidade.

- Promover axudas para implantar ou mellorar establecementos específicos que comercialicen produtos autóctonos.

- Impulsar unha marca de calidade de produtos de horta galega.

- Incentivar a compra de produtos locais e galegos promocionando a súa etiquetaxe en galego.