Arquivo da categoría: Comercio, Mercado, hostalaría

Aprobadas as novas taxas do Mercado e os pregos para licitar novos postos

Estes foron os temas tratados no pleno ordinario do mes de xaneiro de 2017

– Aprobación pregos económicos e administrativos para a concesión dos postos do Mercado Municipal e modificación das taxas: cada posto do Mercado Municipal de Ribeira adxudicaranse para quen faga a oferta económica máis vantaxosa. Desde o BNG fixemos unha emenda para ampliar o prazo para a presentación de solicitudes que foi tida en conta e será de 30 días.

No relativo ás taxas tamén se aprobou a emenda do BNG na que se solicitaba que pagasen a luz só os postos que tivesen neveiras.
Con respecto aos prezos que se pretenden aprobaron habería uns déficits de 17.300€ do Mercado Municipal de Palmeira e outro de 52.800€ do Mercado Municipal de Ribeira, en total arredor duns 70.000€/ano que o Concello de Ribeira deberá asumir. Desde o BNG queremos deixar claro que os Mercado Municipais son un servizo público e defendemos esta condición polo que defendemos unhas taxas pequenas, non entendemos os grupos políticos de C’s e PSOE quixeran subir os prezos que se lle cobran ás praceiras e praceiros, xa que isto levaría a botar o peche a moitas. No Bloque pensamos que esas perdas que asumirán as arcas municipais non serán tan importantes se conseguimos que se xeren postos de traballo e dinamización nestas instalacións públicas. 

A cousa queda do seguinte xeito para a planta baixa do Mercado Municipal de Ribeira: postos pechados sen almacé 155€/mes e 175€/mes para os que teñan almacén + luz. Postos abertos entre 110€/mes o máis barato e 140€/mes o máis caro + luz das neveiras. O servizo de xeo será de 30€/mes. Para o Mercado Municipal de Palmeira será: postos pechados 70€/mes e postos abertos 18€/mes.

Desde o BNG reclamámoslle ao goberno local que traballe en actividades de dinamización comercial nos mercados municipais para conseguir que haxa un maior fluxo de xente, máis aló de épocas puntuais. Do mesmo xeito o BNG solicitou mellorar o mantemento das infraestruturas existentes e que se subsanen eivas detectadas como no caso de Palmeira onde hai lousas que se moven, problemas de humidades e filtracións.

Votos a favor: PP, BNG, PSOE, IPR, C’s e 3 edís non adscritas/os.

- Proposta do BNG para a realización dun estudo hidrolóxico: o concelleiro Xosé Vázquez Cobas explicou que o que se pretendía con esta proposición era detectar e poñer remedio aos danos que a acción humana está a infrinxir ao longo do traxecto de canles e leitos dos ríos e regatos que percorren o noso concello, para o que solicitaba en nome do BNG:

A) Que o departamento de Medio Ambiente do concello de Ribeira faga un estudo de cada un dos ríos e regatos do concello centrado nos seguintes aspectos: 1.Detección dos focos de contaminación. 2.Modificacións das súas canles e leitos.
B) Que se remita aos grupos municipais antes do verán, un informe detallado do estado da rede hidrolóxica do concello que inclúa as anomalías e incidencias detectadas, así como as causas e posíbeis solucións.
Malia que se podería facer un estudo detallado desde o concello de Ribeira aprobouse a emenda presentada polo PP que desvirtúa a proposta inicial do BNG xa que só pide instar a Augas de Galiza e non é seguro que se vaia facer, e no caso de realizarse só será dos máis importantes e non de todos. A emenda di o sguinte:

Instar a Augas de Galiza como autoridade competente a que, de non existir xa, realice un estudo dos ríos e regatos máis importantes do noso municipio, con especial atención na detección dos focos de contaminación e modificación das súas canles e leitos e as súas posíbeis solucións, e que nos sexa remitido este análise co obxecto de ser estudado polos grupos da Corporación Municipal a efecos de poder actuar alí onde a administración local sexa competente.

A emenda do PP foi aprobada cos votos a favor de PP, PSOE, IPR, C’s e 3 edís non adscritas, votos en contra do BNG.

- Proposta do BNG para garantir a subministración eléctrica e solicitar a creación dunha tarifa eléctrica galega: o concelleiro Antón Parada Fernández solictaba que ante a pobreza enerxética que existe débense aplicar medidas que eviten os cortes de enerxía no inverno. O Estado español defende os incrementos de luz por mor dun suposto déficit tarifario mais a realidade é que as eléctricas cada ano obteñen maior beneficio.
O BNG solicitaba realizar as modificacións normativas para garantir o subministro enerxético ás familias que padezan pobreza enerxética, instar ao goberno a que se prohiban os cortes de enerxía de maneira unilateral e tamén permitir a crear unha tarifa eléctrica galega, debido a que Galiza é produtora excedentaria de electricidade para poder abaratar un 30% o custe de electricidade no consumo doméstico e empresas.

Moción completa: Subministración e tarifa eléctrica galega
Votos a favor: BNG, PSOE, 1 edil non adscrita, votos en contra do PP, C’s e 1 edil non adscrito e abstención de IPR e 1 edil non adscrita.

Outros asuntos:
- Acórdase mellorar a limpeza das instalacións deportivas da Fieiteira a raíz dunha solicitude do BNG.
- Imposición de penalidades a Ferrovial, concesionaria do alumeado público: o concello de Ribeira vai abrirlle un expediente a Ferrovial polo deficiente cumprimento no contrato do alumeado público. Este expediente vén motivado polo apagón xeneralizado que houbo o día de fin de ano. Aprobado por unanimidade – Reclamación intereses de demora de Urbaser: a empresa concesionaria do servizo de limpeza solicítalle 27.347€ en intereses de demora no pagamento das facturas ao Concello de Ribeira. O pleno da Corporación Municipal denegoulle esta reclamación porque os pagamentos das facturas fixéronse en tempo mediante o mecanismo de pago a provedores que habilitou o goberno do Estado. Ademais do anterior ao acollerse a este método de pagamento o contratista conleva a extición da débeda contraída e a reclamación de intereses. Aprobado por unanimidade non aceptar esta reclamación.
- Aprobada a proposta para publicar as mocións aprobadas na web municipal, dar conta, trimestralmente, na comisión informativa de Administración Pública e Relacións Institucionais, do estado das mocións aprobadas e elaborar un informe anual que explique os motivos polo que non se levaron a cabo daquelas que foron aprobadas. Tamén se aprobou que a veciñanza e colectivos interesados poidan solicitar telematicamente información do grao de cumprimento dunha determinada moción. – Aprobada por unanimidade a proposta para solicitarlle a Portos de Galiza que non cobre taxas por actividades lúdicas que realice o Concello de Ribeira no seu terreo.
- Acórdase falar coa Deputación da Coruña para facer as xestións oportunas coas persoas propietarias da vivenda nº 110 para que se poida ampliar a beirarrúa que discorre pola estrada xeral de Castiñeiras (DP-7307).
- Proposta para instalar cambiadores para crianzas nos aseos de edificios municipais. Votos a favor de PP, BNG, PSOE, IPR, C’s e 1 edil non adscrita e 2 abstencións de 2 edís non adscritos.
- Aprobada a proposta para que o Concello de Ribeira instale paneis informativos na vila e nas parroquias. Votos a favor de PP, BNG, PSOE, IPR, C’s e 1 edil non adscrita, votos en contra de PP e 1 edil non adscrito.
- Acórdase solicitar a Páxinas Galegas que denomine correctamente o rueiro de Ribeira xa que contén aínda nomes de antigas prazas e rúas.
- Anúnciase que se vai mellorar o alumeado no porto de Aguiño.
- Procederase a revisar a vertedura de cascallos en Couso.
- Procederase a pintar un paso de peóns na rúa dos Irmandiños (á altura do Froiz de Rosalía de Castro)
- Acórdase procurar un lugar para nomeala Miguel Hernández.
- Antonio Freire tomou posesión como concelleiro do PP.

Resumo pleno de xullo: Os festivos serán 24 de xullo e martes de entroido

Designación dos Festivos Locais para 2017: o goberno municipal de Ribeira pretendía aprobar como festivos locais o día de Santa Uxía no canto do martes de entroido como é habitual, algo que sen dúbida provocaría un grande prexuízo tanto no sentido económico como no social.

A proposta alternativa que presentamos conxuntamente o BNG e IPR é a de declararmos festividades locais o 24 de xullo, Día da Festa da Dorna e o martes de entroido. Os motivos desta escolla son evidentes; a Festa da Dorna é o maior festexo do municipio e cunha relevancia internacional, no que ademais de participar atrae a milleiros de persoas. Con respecto ao martes de entroido, debemos destacar que é unha data especial para moitas crianzas, pais e nais e unha multitude de asociacións e colectivos que celebran as murgas e participan do entroido dunha maneira moi relevante.
Ademais da grande participación social, é unha celebración consolidada desde hai 38 anos como un día de festexo na nosa vila, que conta cunha importacia a nivel comarcal e que provoca que centos de persoas da Barbanza se acheguen ata Ribeira durante as festas do entroido. A nivel económico o entroido supón unha oportunidade de traballo para as persoas que traballan na hostalaría ribeirense xa que achega unha boa parte da facturación anual.
Con respecto ao día de Santa Uxía, propoñemos que sexa honrada como patroa da cidade cos actos que se consideren necesarios no propio día, mais sen que sexa festivo. As festas populares e as orquestras poderían trasladarse á fin de semana, conseguindo así, un maior desfrute por parte dos veciños e veciñas.

Esta proposta, entendemos, tería máis aproveitamento social para a veciñanza que podería desfrutar moito máis as tres festas e tamén implicaría un maior rendemento para os cuantiosos investimentos que fai o concello nas distintas celebracións, o que provocaría un impacto positivo no comercio e hostalaría.

Verteduras na Insuela: a proposición presentada pola concelleira Pilar Sampedro. Nos días de chuvia, habituais noConcelleira nacionalista, Pilar Sampedro noso país, as aguas que se recollen da zona de Insuela van desembocar a través dunha tubaxe á praia do mesmo nome entre o peirao e a piscifactoría de rodaballos. A cantidade de agua que sae polo mencionado desaugadoiro está a producir corrementos contínuos de area que tapan a zona do banco marisqueiro chegando ata alturas de mais de medio metro, facendo que a extracción de moluscos se transforme nunha tarefa cada día mais ardua e dificultosa.

A acumulación neste punto de verteduras continuadas fai que haxa unha elevada mortaldade do marisco motivada polo exceso de agua doce, dado que é aí onde mais se concentra. Salientar asemade que incluso en días nos que non chove se observa algunhas veces que a agua segue a saír. Aprobada por unamidade.

Outros asuntos:
> Modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para incluír as obras da depuradora de Aguiño. Esta proposta tiña como obxecto incluír dentro do ordenamento de Ribeira todas as instalacións vinculadas coa depuración de resíduos. Votos a favor do PP, BNG, C’S e IPR, abstención do PSOE
> Recepción da 1ª fase do contrato mixto de subminstración e servizos de iluminación do Concello de Ribeira. Esta medida tivo como obxecto aceptar o cambio de luminarias feito pola empresa. O BNG, entre outros grupos, recriminou a eliminación dalgúns puntos de luz e a tardanza na súa restitución. Estase pensando en poder sancionar á empresa segundo os pregos do contrato por algúns incumprimentos. Aprobada por unanimidade.
> Informouse de que o Concello de Ribeira adheriuse ao programa para facilitar a ocupación de vivendas baleiras. O BNG reclamara esta acción no mes de maio.
> Solicitude do BNG para que se pavimente a beirarrúa e se mellore a seguridade viaria na zona de Iñeiras (Olveira).
> Solicitude do BNG para adecentar e poñer en valor a fonte da praia de Area Secada.
> Solicitude do BNG para que se eliminen os postes da rúa Francisco Lorenzo Mariño (Aguiño).
> Solicitude do BNG para que se realice un acceso ás leiras dunha parte do río Artes que quedaron illadas por mor das obras do paseo fluvial do Río Artes.
> Solicitude do BNG para instalar a placa co nome Praza da Dorna para dar cumprimento ao acordo plenario adoptado por unanimidade o 31 de maio de 2010.
> Solicitude do BNG para mellorar a distribución dalgúns postos do mercado municipal e para a revisión dos prezos de ocupación de postos.
> Proposta para mellorar un tramo da rúa Laxes, o parque infantil de Parte ao Río e unha pista en Vixán.
> Proposta para renovación da rede do saneamento na rúa Martín Códax. Aprobada por unanimidade.
> Proposta sobre a suposta usurpación dun camiño público en no tramo que vai entre a praia de Coroso e Riazor. Neste punto, ante a contradicións entre algúns documentos, o BNG reclamou máis documentación para poder tomar unha decisión con seguridade. A proposta foi rexeitada con 11 votos en contra de PP e IPR, 7 abstencións de BNG, C’s e 3 votos a favor do PSOE.
> Instalación e compra de desfibriladores externos automáticos (DESA) en complexos deportivos como o da Fieiteira. Aprobada por asentimento, non se vota por aceptación do propoñente.

PP e C’s imposibilitan a cesión dalgunha das 3000 vivendas baleiras para casos de emerxencia social

Cesión dalgunha das 3.000 vivendas baleiras para casos de extrema necesidade temporal: a proposta defendida polo concelleiro Xosé Antonio Vázquez Cobas, e rexeitada por PP e C’s, tiña como obxecto paliar as consecuencias máis dramáticas da emerxencia social da veciñanza do noso concello ou, sinxelamente de transeúntes, que poden verse abocados a situacións de necesidade extrema. A existencia da emerxencia habitacional temporal no noso concello pode ter diferentes facianas: a producida por desafiuzamentos, por maltrato e violencia machista, xente sen teito, etc.O BNG defende que Ribeira teña vivendas para atender casos de emerxencia social. Casas baleiras en Ribeira
paradoxo é que o noso concello foi un dos expoñentes do auxe construtivo de Galiza e agora mesmo hai unha cantidade considerábel de vivendas baleiras cuxos propietarios son as entidades financeiras, o Sareb e as empresas de construción. Cremos que é o momento oportuno para dotármonos, como concello, dunhas cantas vivendas (poden ser 2) para dar resposta a esas necesidades. Segundo o voceiro do BNG, Xosé Vázquez Cobas pódese facer ao abeiro da Ordenanza Reguladora das Medidas de Apoio ao Programa de Inclusión Social do Concello de Ribeira aprobada definitivamente no mes de febreiro, a cal di, no artigo 2 apartado 2.2.4, que “o concello promoverá accións encamiñadas a favorecer o acceso ao aluguer social con carácter temporal para aquelas unidades familiares que atravesen unha situación de extrema necesidade.

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicitou do Pleno da Corporación Municipal que o goberno municipal emprenda as accións oportunas para que o Concello de Ribeira teña solucións habitacionais propias para emerxencia social temporal.
Proposta rexeitada cos votos en contra de PP e C’s. Votos a favor BNG, PSOE e IPR

As bonecas fican no museo, as artistas quedan fóra: a proposta defendida polo concelleiro Luís Pérez Barral para crear unha comisión para definir os usos do museo municipal de Ribeira tivo luces e sombras. No mes de xaneiro deste mesmo ano, o Bloque presentou unha proposición dirixida a crear unha nova sala polivalente de uso cultural, unha idea que pretendía revitalizar o uso e as visitas do Museo Municipal de Ribeira e incrementar o equipamento cultural do que dispoñen os e as nosas artistas.Grupo Municipal do BNG. Fonte: Marcos Creo. La Voz de Galicia
Trala sesión plenaria do 25 de xaneiro de 2016, o grupo municipal do Bloque pediu unha copia do convenio do depósito da colección das bonecas que se atopan no Museo Municipal. Despois dun mes no que o BNG esixiu o convenio atopando moitas trabas, o persoal municipal procurou dito convenio, mediante un traballo minucioso, ata descubrir que non existían documentos e só nos facilitaron recortes de periódico. Chegados a este punto, o secretario do Concello de Ribeira emite un certifiado no que expón que non existe un convenio entre o Concello de Ribeira e a propietaria da mostra, Magdalena Bringas.

O BNG intentou concertar unha reunión cos membros do goberno co fin de explorar unha solución consensuada e tras 2 meses negándose a recibirnos, vímonos obrigadas/os a volver a presentar a proposta.

A inexistencia dun convenio entre as partes para o depósito de tal colección, demostra a falta de rigorosidade do goberno do PP á fronte do concello, xa que o habitual nas institucións públicas é que se asinen uns documentos que estipulen as condicións e características dos depósitos que se realizan. Reiteramos que actualmente non existe convenio que rexa e/ou determine as condicións de uso, cesión e utilización de tal mostra de bonecas, polo que o goberno de Ribeira queda retractado e demóstrase como o alcalde e a concelleira de cultura mentiron na sesión plenaria a todos os grupos da Corporación Municipal e a toda a veciñanza da localidade cando aducían a que era “imposíbel que eles fixesen nada”.

Malia que a proposta foi presentada en positivo e con ánimo de chegar a consensos, mais a abstención de IPR e C’s facilitaron que o PP se negara a habilitar unha sala de exposición. As bonecas seguirán no Museo e as artistas quederán fóra imposibilitándolles polo momento o uso desta instalación.
O único aprobado foi o 3º para crear un grupo de traballo que estudará as posibilidades de uso que se lle pode dar ao espazo, posíbeis utilidades sería a dun edificio e a política museística do Concello de Ribeira.

Acordos propostos:
A) Trasladar a colección de traxe galego da colección de bonecas a un novo emprazamento que determine un grupo de traballo ao que asistan a propietaria da colección, e un representante de cada grupo municipal da Corporación Municipal.
B) Habilitar o segundo andar do Museo Municipal de Ribeira como sala de usos múltiples mentres non se determina o uso definitivo do edificio.
C) Crear un grupo de traballo entre os grupos políticos que integran a Corporación Municipal para estudar o uso e definición do edificio do Museo Municipal e da política museística do Concello de Ribeira.

As prospostas A e B foron rexeitadas, saíndo adiante só a proposta C.

- Outros temas:

- Aprobación inicial do regulamento de agasallos e obsequios (proposta do BNG): Aprobado por unanimidade.

Os veciños e veciñas do Concello de Ribeira deben ter nos seus cargos públicos e nas administracións públicas un espello de responsabilidade, austeridade e honestidade” segundo o voceiro do BNG, Xosé Vázquez Cobas. A creación dun rexistro público suporá mellorar a transparencia e a loita contra posíbeis casos de corrupción e existirá un maior control e transparencia sobre os posíbeis agasallos que reciban os concelleiros e concelleiras. Tamén se fará un inventario público do patrimonio municipal, contribuíndo a evitar “perdas” e roubos.

- Modificación do contratao de Residuos Sólidos Urbanos e de Limpeza Viaria. Votos a favor de PP, C’s e IPR, abstención de BNG e contra de PSOE

O BNG non quixo votar a favor deste punto porque non estamos de acordo con este modelo de recollida de lixo que ten como fin incinerar os residuos no canto de apostar polas tres R, reducir, reutilizar e reciclar. A alternativa que defende o BNG é a compostaxe e a reciclaxe como fai a planta de Lousame “Serra da Barbanza” que xera 10 veces máis postos de emprego e recicla moito máis que SOGAMA, que queima os resíduos e logo almacena os restos nun vertedoiro. A abstención vén motivada en que a realidade é que alguén ten que facerse cargo deste servizo, mais o Bloque seguirá defendendo que sexa público.

- Regulamento de funcionamento do Viveiro de Empresas. Aprobado por unanimidade
- Aprobación inicial do regulamento de taxis. Votos a favor de PP, BNG, PSOE, IPR e abst de C’s
- Aprobación inicial do regulamento de verteduras. Votos a favor de PP, BNG, PSOE, IPR e abt. De C’s
- Aprobación convenio Museo do Gravado de Artes. Aprobado por unanimidade
- Aprobación do convenio entre o concello e o clube de natación. Aprobado por unanimidade
- Licitación da concesión dos postos do Mercado Muncipal. Aprobado por unanimidade
O período de licitación será de 35 anos e terán uns gastos de 12€/m2 e un gasto de comunidade de 4,57€/m2.
- Aprobación do convenio de colaboración entre Concello de Ribeira e Federación de libreiras/os de Galiza para a realización da feira do libro no noso municipio. Aprobado por unanimidade.
- Nomeamento do Consello Escolar Municipal de Ribeira. Aprobado cos votos a favor de PP, BNG, C’s e IPR. Votos en contra de PSOE

O traballo do BNG e dos colectivos sociais fan cambiar as políticas do goberno ribeirense. Agora a xente será o primeiro

Ordenanza de Inclusión Social

Este texto intentará paliar os efectos da crise do sistema capitalista e consecuencia das políticas neoliberais amplificadas pola austeridade dos gobernos do PP na Xunta de Galiza e no Estado español. Os recortes de Feijóo e Rajoy son a orixe dos problemas.

O BNG denunciou como PP e PSOE se puxeron de acordo para reformar a Constitución española no seu artigo 135 para impoñer o pago da débeda antes que as necesidades das persoas. Tamén se criticou o aumento de desempregadas/os de longa duración, precariedade laboral e salarial por mor da reforma laboral ou a redución de prestacións fan que milleiros de persoas se atopen nunha mala situación social e económica.Concelleiros do grupo municipal do BNG. Pleno Municipal Ribeira.

O BNG sempre loitou e traballou polos dereitos e pola xustiza social, porque non acreditamos na beneficencia e na caridade como solucións, aínda que si na solidariedade por iso apostamos pola coordinación do Concello de Ribeira coas diversas ONG’s e colectivos (Cruz Vermella, Stop-Desafiuzamentos, Cáritas, etc).

A ordenanza recolle importantes melloras e todas as emendas feitas polo BNG como a tarxeta moedeiro no canto de bonos, axudas para necesidade básicas de emerxencia social, renda social municipal, ou solucións habitacionais de emerxencia entre outras.

O BNG estará vixiante a que se dote con suficiente orzamento a súa aplicación porque para nós ningunha obra é máis importante que a xente, polo que o BNG non apoiará ningunha gran obra se as necesidades da veciñanza de Ribeira non están cubertas.
Esta ordenanza foi elaborada entre todos os partidos, persoal técnico de servizos sociais e colectivos sociais aos que lle damos os nosos parabéns polo bo traballo de colaboración e redacción da ordenanza.
Aprobado por unanimidade.

Ordenanza Apoio Inclusión Social: Documento Completo

Regulamento de Participación Veciñal

A Corporación Municipal aprobou por unanimidade o Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ribeira. Este tema foi proposto no 2013 polo BNG sendo rexeitado polo PP, supoñemos que este cambio de postura se debe ao feito de non ter maioría absoluta. A participación da veciñanza na vida política foi un dos puntos fortes da campaña e do programa do BNG nas eleccións que agora se ve realizado. Malia ser un bo regulamento, o BNG conseguiu melloras importantes aprobando todas as súas emendas, como rebaixar do 15% ao 10% do censo o número necesario de sinaturas para presentar iniciativas veciñais e a blindaxe dos dereitos das asociacións e colectivos ribeirenses.
Aprobado por unanimidade.

Emendas do BNG aprobadas: Emendas ao proxecto de Regulamento de Participación Veciñal
Regulamento de participación veciñal: Documento completo

Ordenanza Fiscal para 2016

Imposto Vehículos Tracción Mecánica rebaixa dun 1%, Imposto Construcións e Obras rebaixa dun 3,85% quedará no 2,5%, Imposto Bens e Inmóbeis 0,4% do total (conxelado), Imposto Actividades Econóicas ficará conxelado.

O BNG é moi crítico co PP xa que o goberno vende como logro estas rebaixas cando no mandato anterior subiu preto dun 9% todas as taxas e impostos, coincidindo co peor momento da crise económica. Malia todo, o BNG estivo a favor destas rebaixas porque suporán unha pequena axuda ás economías da veciñanza ribeirense.

Haberá unha rebaixa do 50% na recollida de lixo e auga ás persoas que perciban a RISGA (paga duns 370€). Esta medida é ben acollida mais que chega tarde pois debería estar aplicándose desde hai anos.

No tema do mercado municipal, o estudo económico di que vai ter un custe de 39.705€ e unha recadación de 37.253€ polo que existirá un déficit de partida 2.452€.
O BNG propuxo que se dean facilidades para o pago podendo fraccionar o pago dos 100€/mes dos postos abertos e 120€/mes dos pechados, así mesmo puxemos especial énfase en que este novo proxecto de Mercado Municipal debe contar coa participación das praceiras e praceiros, para que sexa un mercado funcional e referente na bisbarra.
Votos a favor do BNG, PP, C’s e IPR. Abstención de PSOE

Moción en apoio aos mariñeiros galegos que traballaron en Noruega

Aqueles homes emigrados na década dos 50 do século pasado, curtidos dende nenos nos nosos mares, aprendidos por avós e pais, construíron a ben merecida fama que os mariñeiros galegos acadaron ao longo do tempo nas compañías marítimas de toda Europa, de xeito que a condición de galego era o mellor curriculum vitae que calquera podía presentar para “ter” praza nun daqueles barcos, que ofrecían mellores condicións de traballo.

Noruega non recoñece aos mariños galegos nin os anos que navegaron baixo a súa bandeira, o que impide que sexan computados en calquera cálculo a efectos de xubilación, nin os dereitos de pensión derivados dos impostos tributados ao longo daqueles anos, ata 1994.

O traballo da organización Longhope non é en solitario pois en marzo pasado o Parlamento de Galiza aprobou por unanimidade a proposta do Bloque Nacionalista Galego, instando ao Goberno a interpoñer demanda contra Noruega por discriminar aos mariñeiros galegos no recoñecemento dos seus dereitos, ao non haber “xustificación obxectiva e razoábel” para a vulneración da prohibición de discriminación por nacionalidade na que incorreu Noruega.
Pouco antes, en febreiro, as deputadas do BNG no Congreso presentaran unha proposición non de lei. Esta proposición do BNG foi aprobada por unanimidade.

Moción Completa: Proposición en defensa das reclamacións dos mariñeiros galegos agrupados na asociacion Longhope.

Solicitudes do BNG

 • Esiximos explicacións pola devastación de árbores

 • Arrasar o noso patrimonio natural é algo que se vén producindo ultimamente nas obras nas obras que realiza ou manda realizar o Concello de Ribeira, mostrando unha total desconsideración pola riqueza natural que posuímos e non poñendo en marcha mecanismos que preserven as poucas zonas verdes urbanas coas que conta o municipio. Salgueiro Chorón cortado nas obras do río Ameneiro. BNG Ribera 

  No comezo das Casas Baratas cara a zona do río Ameneiro, houbo a corta dun salgueiro chorón que tiña unha considerábel envergadura e tamaño. Esta árbore non causaba molestia ningunha para a realización do paseo e amaño do lavadoiro do río Ameneiro, malia isto, cortouse sen miramentos. Este feito incomodou á veciñanza da zona que se puxo en contacto co BNG para saber os motivos que levaron a cortar este lonxevo salgueiro chorón.
  Aparcamento de Abesadas sen árbores. BNG Ribeira

  Outro dos casos rechamantes tamén foi a corta brutal de todas as árbores autóctonas que había na zona do aparcadoiro das Abesadas, que no canto de se facer unha planificación da zona de estacionamento intentando integrar a maior parte das árbores, decidiuse eliminar a súa totalidade.
  Finalmente tamén temos coñecemento de que había unhas árbores na praia de Río Azor que se cortaron hai uns meses, coas seguintes protestas dos veciños e veciñas de Palmeira.

  Solicitude Completa: Preguntamos pola devastación ambiental na obras municipais. 2015.

  • Pedimos que se acondicionen os baños de AGADEA

  • O Concello de Ribeira cedeu o local da Aula Multimedia, no baixo da Cofraría de Ribeira, a asociación AGADEA (Asociación Galega de Axuda dos Enfermos de Alzehimer) que dá asistencia psicolóxica e moral ós familiares dos enfermos de Alzheimer e outras demencias similares, así como asesoralos nas materias legais, sociolóxicas e económicas.

   Centro de Día precisaba, ante a crecente demanda, ampliar a oferta para os veciños e veciñas que están á espera de seren atendidos. Pasado o tempo comprobamos que non foi posíbel atender esta demanda porque os baños non están adaptados as súas necesidades. Cremos que é completamente intolerábel que o local que emprega a asociación careza duns baños adaptados ás necesidades dos usuarios/as. Comprobamos lamentabelmente, unha vez máis, como o goberno do Partido Popular é incapaz de satisfacer unha demanda moi necesaria para que este colectivo poida traballar e atender ás persoas usuarias con toda a comodidade e garantías.

   Solicitude completa: Acondicionar local AGADEA. 2015

   Outros temas tratados

   - Ordenanza Regulamento do Viveiro de Empresas. Aprobado por unanimidade.

   - Regulamento do Arquivo Municipal do Concello de Ribeira. Aprobado por unanimidade

   - Centro usos múltiples de Palmeira (Hesta Curva). Só facultar ao goberno local a buscar financiamento para facer proxectos alí. Votos a favor do BNG, PP, IPR, e contra de PSOE e C’s

   - Recuperación de oficio dun terreo de Aguiño. Un particular di ser propietario dun terreo que os documentos demostran que son municipais. Votos a favor de BNG, PP, IPR e abstención de C’s e PSOE

   - Investigación de oficio duns terreos de Corrubedo. Comprobación da titularidade do terreo no que está campo de fútbol de Teira que reclama unha empresa. Aprobado por unanimiadade

   - Actuacións de accesibilidade no cemiterio de Ribeira. Aprobado por unanimidade

   - Medidas para potenciarmos o turismo do municipio. Aprobado por unanimidade

   - Bonificación do ICIO á Xunta de Galiza para a rehabilitación da aldea de Sálvora. Aprobado por unanimidade

   - O pleno rematou no punto 17 da orde do día dos 23 totais que había para debater.

   O BNG presenta iniciativas para mellorar a accesibilidade e a organización de eventos e feiras en Ribeira

   No Concello de Ribeira vense desenvolvendo desde hai xa algúns anos a feira mariñeira e artesanal coñecida como “ArteMar”. Dita celebración consta de diversas actividades, entre as que se atopa a instalación de postos artesanais ao longo das céntricas rúas Galiza, Manuel Lustres Rivas, Santa Uxía e avenida do Malecón así como na praza do concello e no novo Mercado Municipal de Ribeira.Rúa Galicia Ribeira. BNG. Foto: LaVozdeGalicia

   A organización da feira neste ano 2015 foi bastante caótica xa que se instalaron demasiados postos no tramo da rúa de Galiza que vai desde o Mercado Municipal até a intersección coa rúa Rosalía de Castro o que fixo que os postos tapasen escaparates de establecementos comerciais locais. Así mesmo, a rúa Rosalía de Castro ou o tramo da rúa peonil de Galiza comprendido entre a praza de Otero Goyanes e a praza de Compostela non tiñan nin un só posto, polo que esta zona tiña moi pouca afluencia de persoas.

   Eventos Concello de Ribeira. BNG. Foto: LaVozdeGaliciaVemos xa que logo, como esta feira prexudicou o noso pequeno comercio ben por exceso de postos tapando comercios locais nunha determinada zona, ben por non haber ningún posto noutras rúas que dinamizase o fluxo de xente.

   Outro dos temas do que é sabedor o goberno municipal é que as actividades realizadas nos andares superiores do Mercado Municipal tales como a mostra de artesanía e obras artistas da bisbarra, actuacións musicais e teatrais, espectáculos e talleres gastronómicos, degustacións, etc foron inaccesíbeis para as persoas con problemas de mobilidade.

   Isto supón un feito deplorábel xa que as persoas con mobilidade reducida víronse excluídas de participar ou desfrutar destas actividades e, polo tanto, viron vulnerados os seus dereitos máis fundamentais como o da igualdade e ao libre acceso como calquera outro cidadán.Accesibilidade. BNG. Concello de Ribeira

   Ante estes graves feitos, o edil Luís Pérez Barral en nome do BNG de Ribeira pregunta e fai as seguintes propostas: 

   A) Que o goberno do Concello de Ribeira mellore a organización e a instalación de postos artesanais da feira artesanal e mariñeira “ArteMar” e doutros eventos de cara o ano 2016 evitando a saturación dunha zona e a falta de postos noutras.
   B) Tiña o goberno do Concello de Ribeira coñecemento antes da inauguración da feira que os ascensores do Mercado Municipal non podían empregarse?
   C) Que o Concello de Ribeira non realice ningunha actividade nas instalación municipais que non sexan accesíbeis e adaptados a persoas con mobilidade reducida ou non cumpran cos estándares e normas de accesibilidade e mobilidade universais até que estean adecuados.

   Video da rolda de prensa: O BNG pide ao goberno de Ribeira mellorar a organización das feiras