O BNG e a empresa que xestionará a nova lonxa de Ribeira reúnense para falar do seu futuro

O Concello de Ribeira é o primeiro interesado en que a lonxa vaia ben e funcione xa que iso implicará o mantemento e a creación de postos de traballo. Ante unha infraestrutura de tal tamaño é preciso atraer novas descargas. Segundo a empresa que gañou a autorización temporal para xestionar a lonxa durante 3 anos + posibilidade dun ano de prórroga, chámase UTE Lonxa de Ribeira SL.

Os representantes informáronnos de que xa se están poñendo en contacto con outras confrarías da ría arousá e con empresas que poidan ter interese en descargar os barcos no porto ribeirense.

A empresa Lonxa de Ribeira está constituída por xente de Ribeira e con experiencia de traballo neste porto pesqueiro, mais están en plenas negociacións coa confraría de Ribeira para que se integre na sociedade e poida ser parte activa na xestión da rula, pois esta entidade representa a unha gran cantidade de mariñeiros, mariscadoras/es… e para o cal se vai ofrecer unha colaboración especial ante ese carácter de entidade representativa do sector pesqueiro.

Segundo comentaron desde a sociedade a apertura da nova lonxa implicará mellorar o control do peixe e marisco que se descarga no porto e tamén se cumprirá coa normativa hixiénico-sanitarias e cadea de frío, situación que agora non se dá. A realización dos diferentes procesos; descarga, peso, trazabilidade e informatización das poxas en tempo real implicará a contratación dunhas 30 persoas. No proceso de comercialización tamén estarán presentes as vendedurías.

Segundo puidemos saber no BNG, a empresa subirá do 1% ao 3% o que lle cobra á confraría ribeirense mais está disposta a contratarlle servizos a esta entidade por valor do 2% para que non supoña unha perda de recursos económicos para as persoas socias da entidade.

Con respecto ás persoas minoristas indicouse que se lle sube o prezo que pagan en 50€ máis ao mes e que van ter unha serie de servizos tales como espazos propios de traballo.

Desde o BNG criticouse, no Parlamento de Galiza, o escurantismo e a incapacidade de Portos de Galiza e da Consallaría do Mar de poñer andar unha instalación tras investir 15 millóns de euros nese macroedificio que implica uns custes de mantemento desorbitados. Do mesmo xeito pediuse a rebaixa do aparcadoiro para que poida ser rendíbel a súa apertura.

A concelleira e responsábel de asuntos marítimos Pilar Sampedro, explicou que no Bloque apostábamos por unha xestión mixta onde o 51% do capital fose público e o 49% restante fose o sector (confrarías, empresas exportadoras, vendedurías, etc) algo que se desbotou de vez sen tan sequera estudala por parte da Consallaría ou Portos de Galiza.

Finalmente, desde o BNG solicitamos que se proceda a abrir a nova infraestrutura canto antes, pois é preciso poñer en funcionamento un investimento de 15 millóns de € que por agora permanece pechado e sen uso.

O BNG interésase na Deputación pola obra Fr. Lorenzo Mariño fronte o desleixo do goberno local

O BNG de Ribeira a través do seu voceiro, Xosé Vázquez Cobas, interesouse polo atraso no remate da obra de mellora da seguridade viaria na Rúa Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, ante o desleixo e o esquecemento do goberno municipal.
O BNG confirmou, grazas ao persoal técnico da Deputación, que o retraso desta obra débese a que a empresa ten con problemas de solvencia. Esta situación xa fora levada polo BNG ao pleno de outubro onde se aprobara de maneira unánime apoiar a situación do cadro de traballadores de EXOGA, que non estaban cobrando a pesar de que a Deputación da Coruña lle efectuaba os ingresos correspondentes á empresa.

Puidemos saber que desde a Deputación da Coruña están tratando de evitar que haxa que resolver o contrato con esta empresa, xa que suporía alargarse no tempo ao seren procesos complexos e lentos. Trátase polo tanto de que se remate o tapado das gabias que quedaban pendentes da obra do ensanchado que houbo que facer a maiores por problemas na rede de suministros.

Finalmente desde o BNG trasladouse a necesidade de finalizar esta obra canto antes, xa que lles causa problemas a veciños e comercios. Tamén se lamentou que teña que ser o BNG quen faga as xestións oportunas cando debería ser o goberno municipal quen se interesara por esta problemática.

O BNG advirte de posibles irregularidades nas probas de acceso á policía local

O Concello de Ribeira realizou no mes de febreiro as probas de selección de persoal para ocupar 12 postos de auxiliares de policía local cos que paliar, de maneira temporal, a falta de persoal neste corpo de seguridade.

En relación ás probas de selección, ao BNG de Ribeira chegoulle a queixa de que, concretamente, a proba escrita deste proceso estaba en castelán e que algunha das persoas solicitantes requeriu realizar a proba en galego. Esta petición foi denegada e non se lle facilitou a proba en lingua galega.

Este feito, de ser certo, estaría a supoñer unha grave situación de discriminación lingüística e unha vulneración de dereitos fundamentais, posto que o artigo seis da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística di:


1. Os cidadáns teñen dereito ó uso do galego, oralmente e por escrito, nas súas relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da Comunidade Autónoma.
2. As actuacións administrativas en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos calquera que sexa a lingua oficial empregada.
3. Os poderes públicos de Galicia promoverán o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns.


O BNG ribeirense xa rexistrara no mes de novembro de 2016 unha iniciativa solicitando que a Policía Local tivese a lingua galega como lingua vehicular para dar un cumprimento efectivo do artigo 5.3 do Estatuto de Autonomía de Galiza e do apartado de administración local do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Ademais entendemos que se o Concello de Ribeira emprega o galego como lingua vehicular e habitual da administración tamén debe facelo a policía local que actualmente non a emprega nunca.

Nesa iniciativa recomendábase unha estratexia que se denomina oferta positiva, consistente na adopción do galego como lingua de contacto inicial entre a persoa que representa a Administración, neste caso un policía e o ou a cidadá. Coa oferta positiva desinhibimos o galego do interlocutor, permite que o galego saia da ocultación e facilita que a conversa poida continuar nesa lingua, se o veciño ou veciña o desexa, eliminando a barreira rutineira pola que un veciño ou veciña lle oculta o seu galego a todo aquel que aparece revestido de máis poder ou autoridade. Está na nosa man promover e fomentar o noso idioma, entendemos que lingua vehicular da Policía Local debe ser a mesma que a que emprega o Concello de Ribeira que é o galego.

En relación ao asunto desta inicitiva, o concelleiro Luís Pérez en nome do BNG require a seguinte información:
A) Solicitamos ver unha copia do exame que realizaron as persoas aspirantes aos postos de auxiliar de policía local.
B) 
É certo que só había exame en castelán?
C) Que persoas conformaban o tribunal cualificador nas probas de selección de 12 auxiliares de policía local de Ribeira?
D) É coñecedor o goberno municipal de se houbo persoas que pediron realizar o exame en lingua galega e se lle negou esta opción?
E) De ser certo, que medidas pensa tomar o goberno municipal para evitar este tipo de acontecementos?

O BNG escoita as demandas da veciñanza de Oleiros

O BNG segue coa campaña de participación veciñal Parroquias con Voz, como xa sabedes o grupo municipal nacionalista visita as parroquias para escoitar e recoller as demandas da veciñanza. Estas demandas serán trasladadas ao Concello de Ribeira para que sexan incorporadas ao Orzamento de 2017. Deste xeito a veciñanza vai poder condicionar parte dese Orzamento e protagonista na toma de decisións políticas. O BNG estivo na parroquia de Oleiros.

6ª xuntanza, Oleiros

A veciñanza de Oleiros mostrou moito descontento coa intención que pretenden o goberno de instalar un novo parque biosaudábel xa que o existente non se usa. Criticaron a falta de mantemento do parque das crianzas que si é moi utilizado. Neste mesmo eido solicitaron o arranxo dos parques de Lixó, Muíños e Salmón.

En materia de seguridade viaria reclamaron maior sinalización nos entornos frecuentados por crianzas e a recolocación das marquesiñas que dificultan o paso pola beirarrúa como por exemplo no lugar da Gándara.

Outro tema importante encadrado no debate da peonalización do centro de Ribeira foi que a parroquia de Oleiros carece de servizo de transporte público propio. A única liña que pasa polo núcleo da parroquia é a que vai a Noia, cun prezo elevado e cunha regularidade moi dispersa. Oleiros é unha parroquia envellecida e moitas persoas maiores precisan transporte público para desprazarse. Desde o BNG trasladouse a proposta do grupo nacionalista de querer subvencionar as viaxes a metade de prezo, idea que foi ben recibida.

Finalmente unha demanda que nos trasladaron é a necesidade de facer pequenas melloras de iluminación, mantemento e seguridade no centro social, así como a necesidade de mellorar a limpeza dos colectores de lixo.

Xuntanza ante os problemas coa EDAR no Concello de Ribeira

O BNG, a través do seu concelleiro Luís Pérez Barral, participou da xuntanza que houbo onte no Concello de Ribeira entre as representantes da plataforma afectadas pola EDAR de Ribeira, a conselleira de Medio Ambiente, o director de Augas de Galiza e a directora de Acuaes.

Os membros da plataforma detallaron as incidencias e problemas que levan soportando desde agosto (cheiros, desbordamentos, verteduras, etc). Comentouse que nun primeiro momento había tubaxes que vertían augas fecais que non estaban conectados á rede, como o da praia dos Mosqueiros, denunciado polo BNG, e polos que se procedeu a conectar este punto de vertedura coa rede xeral de saneamento.

Falouse das verteduras que se producen no río Listres, feito ante o cal os representantes da administración local e galega, comprometéronse a solucionar sellando o aliviadoiro antigo polo cal se poden producir verteduras e alongar o novo para que non fique na praia.

O persoal técnico detallou algunhas das causas polas que se poden estar a producir os cheiros; presenza de augas residuais de industrias e as filtracións de auga salgada. Ante isto, comprometéronse a buscar solucións para evitar que se coe auga salgada da rede de sumidoiros e facer que as augas residuais sexan depuradas en orixe.

En relación a isto último, a conselleira de Medio Ambiente comprometeuse, xunto co Concello de Ribeira, a vixiar os parámetros de vertedura e a depuración das augas industriais para que as industrias depuren correctamente os residuos.

Informouse que desde hai uns cantos días, xa se envían os residuos de Ribeira e Palmeira cara a EDAR que estiveron temporalmente desviados ao Touro.

Acordouse realizar unha nova xuntanza a finais de abril ou a comezos de maio para falar da diagnose que está a realizar o persoal técnico para procurar unha solución. Nese momento mirarase sese poden facer actuacións que minimicen os problemas ou se hai que facer algunha actuación de maior calado.

Por parte do BNG, pedímoslle ás diferentes administracións que mantivesen informada á veciñanza dos pasos que se van producindo mediante a páxina web, bandos municipais e xuntanzas con representantes da EDAR.

O compromiso do BNG é que o sistema de depuración funcione correctamente sen causar molestias á veciñanza, polo que tal e como dixemos en reitaradas ocasións, non queremos que se recepcione a obra até que todo funcione correctamente.

Neste senso, tal e como levamos facendo, o BNG seguirá reclamando información periódica sobre as actuacións que se van realizando.

Imaxe: Carmela Queijeiro – La Voz de Galicia