O BNG oponse ao apagado dos controis de acceso á rúa peonil

Os concelleiros Xosé Vázquez Cobas e Luís Pérez Barral diante do sistema de control de acceso á rúa peonil de Galicia. RibeiraO Bloque Nacionalista Galego de Ribeira coñecía, a través dos medios de comunicación, as intencións do goberno local de non poñer en funcionamento o sistema de control de acceso á rúa peonil de Galiza alegando que non existe necesidade do dito sistema. Lonxe da realidade, “non é inusual ver vehículos estacionados dentro da rúa peonil, nomeadamente entre a Praza de Compostela e o Museo Municipal, ou mesmo ver vehículos que saltan a prohibición de entrar na rúa peonil agás aqueles que accedan a garaxes, polo tanto o sistema que se instalou é necesario e debe poñerse en funcionamento” segundo comentou o edil Luís Pérez Barral.

Desde o BNG criticamos e calificamos de intolerábel a intención do goberno local de pretender deixar sen uso, e polo tanto inutilizado, un investimento de 81.000€ de cartos públicos – sufragados pola Deputación da Coruña – só para contentar a unhas poucas persoas críticas coa peonalización”. Os trámites de toda esta instalación comezaron en novembro de 2014 e foron demorándose cada vez máis até chegar ao punto actual. Desde esta formación xa avanzamos que non imos consentir esta mala praxe na xestión de fondos públicos.

Instamos ao goberno do Concello de Ribeira a que poña en funcionamento o sistema de control de acceso á rúa peonil de Galiza tan pronto como estea rematado, aumentando a seguridade das persoas que transitan pola rúa peonil e limitando o acceso a todas as persoas que non teñan permiso. No caso de que o goberno persistira na súa intención de manter o sistema de acceso apagado e sen uso, desde o Bloque informarase desta situación á Deputación da Coruña.

Por outra banda o voceiro nacionalista Xosé Vázquez Cobas foi claro e rotundo ante esta situación “queremos poñer en coñecemento do goberno local de que as cousas deben facerse ben e con criterio, coa participación dos grupos políticos e sen apaños nin improvisación, polo que de ser esta a actitude que vai imperar de cara plans futuros, o BNG ribeirense verase na obriga de repensar a súa postura”.

Por último, comunicamos que o BNG traballará na mellora da cidade gañando espazos para as persoas en detrimento dos vehículos porque redundará na calidade ambiental ao haber menos ruído e menos contaminación, aumentará a calidade de vida ao facer unha cidade máis accesíbel con hábitos de vida máis saudábeis e unha cidade viva e dinámica onde as persoas desfruten das súas prazas, rúas e comercios.

Aprobadas todas as iniciativas do BNG en seguridade viaria

Resumo dos temas debatidos no pleno do mes de novembro de 2016.

- Transferencia á Xunta de Galiza e gratuidade da AP-9: o concelleiro Luís Pérez Barral presentou unha iniciativa destinada a que o Concello de Ribeira se posicione a favor do traspaso da autoestrada do Estado a Galiza. Coa aprobación desta iniciativa, apóiase a proposta do BNG aprobada por unanimidade no Parlamento de Galiza na IX lexislatura.

Grupo Municipal do BNG Ribeira. Imaxe: Marcos Creo La Voz de GaliciaA concesionaria recada 300.000€/diarios en peaxes, na súa historia leva recadados 2.200 millóns de € sen que isto repercuta nunha mellora no mantemento e seguridade. Mentres os galegos e galegas temos os salarios máis baixos do Estado temos que pagar a autoestrada máis cara, todo isto mentres o goberno do PP pretende rescatar as ruinosas radiais madrileñas. Desde o BNG entendemos que este agravio non pode continuar até 2048 ano ao que o último goberno de Aznar lle ampliou a concesión.

Consulta a proposición completa aquí: Transferencia e gratuidade da AP-9
A iniciativa foi aprobada polos votos a favor de BNG, PP, PSOE, IPR e edís non adscritos, abstención de C’s

- Creación dunha plataforma de madeira pola estrada do miradoiro da lagoa de Vixán: o concelleiro Xosé Antonio Vázquez Cobas defendeu a necesidade de crear unha senda de madeira na estrada DP-7306 de Carreira á Graña, xa que esta estrada carece de beirarrúas. O propósito desta iniciativa é mellorar a accesibilidade, a seguridade viaria e minimizar o risco para as persoas que transitan por esta zona.
Alén da iniciativa do BNG aprobouse unha emenda na que se insta á dirección do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán para que complete a ruta de sendeirismo que descorre polo campo de Trumiáns en Artes. Aprobado por unanimidade

- Limpeza do pombal de Palmeira: a concelleira nacionalista Pilar Sampedro Laranga, solicitou do goberno local unha limpeza e adecuación deste ben patrimonial situado na horta do crego de Palmeira onde hai un colchón e lixo.

- Melloras da seguridade viaria en Palmeira: a edil Sampedro Laranga tamén solicitou en nome do Bloque que se revise a iluminación no entorno do paso de peóns diante do edificio salmón onde era a antiga fábrica de Baquero xa que pola noite é unha zona mal iluminada e que pon en perigo ás persoas que desexan atravesar a estrada por este paso de peóns. Do mesmo xeito solicitou a instalación dun espello no cruce que vai da praia da Insuela e o hotel Riazor xa que é un cruce carente de visibilidade.

- Limpeza e maior vixilancia para o entorno de Fafián: o edil Luís Pérez Barral explicou que a veciñanza que vive na zona de Fafián púxose en contacto co BNG para poñer en coñecemento as queixas sobre o lixo que se pode atopar nesta zona. Hai residuos de todo tipo, perigoso e non perigoso (xiringas, preservativos, botellas de plástico, papel de aluminio, etc).
Moito deste material é vertido, aparentemente, por toxicómanos/as que se inxectan drogas neste lugar, unha situación que produce intranquilidade na veciñanza, sobre todo porque existe un pequeno parque infantil na rúa Novoa Santos e travesía de Fafián.
Os feitos consideramos que se deberían poñer en coñecemento da Unidade de Atención a Drogodependentes (UAD) e que a policía local e nacional frecuentasen un pouco máis este barrio ribeirense, así como aumentar a limpeza e a vixilancia policial.

- Aprobación por unanimidade de todos os grupos dunha declaración institucional polo 25 de novembro Día Internacional da Eliminación da Violencia Machista.  Podes lela aquí: Declaración Institucional 25N

- Outros asuntos:

- Adaptación da lexislación vixente da Festa da Dorna como Festa de Interese Turístico de Galiza. Aprobado por unanimidade
- Expediente de modificación de crédito para poder pagar a multa de 206,535€ aos bateeiros que se viron afectados por un foco de contaminación provocado pola rotura do emisario de augas residuais do Touro. O Concello de Ribeira intentará pasarlle o importe desta factura á concesionaria que leva o servizo de auga. Votos a favor de PP, PSOE, IPR, C’s e edís non adscritos/as e abstención do BNG.
- Adhesión do Concello de Ribeira á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Esta medida ten como obxectivo delegar as competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística a esta axencia da Xunta. Votos a favor de PP, BNG, PSOE, IPR e 2 edís non adscritos, abstención de C’s e 1 edil non adscrito.
- Melloras en materia de accesibilidade no barrio das Abesadas. Aprobado por unanimidade
- Adhesión do Concello de Ribeira ao programa “Emprende en 3” para facilitar a comunicación telemática das empresas coas institucións do Estado. Aprobado por unanimidade
- Aprobación dunha subvención de 5.000€ á asociación de empresarias/os de Ribeira para a realización dunha campaña de nadal. Aprobado por unanimidade – Acordo para reunirse o concelleiro encargado do alumeado público e os grupos políticos para debater posíbeis melloras

O BNG propón que a Policía Local aplique a oferta positiva en galego

O concelleiro Luís Pérez Barral, levará unha iniciativa ao Concello para que a Policía Local teña o galego como lingua vehicularUnha das tarefas que realiza a Policía Local ribeirense con certa asiduidade é a comunicación dos cortes viarios, desvíos provisionais, prohibicións temporais, etc.
Desde o BNG somos coñecedoras/es de primeira man de que esta comunicación realízase en castelán de maneira sistemática. Isto non supón ningún problema nin ilegalidade mais desde esta formación política entendemos que debería facerse en galego polos seguintes motivos:

A) Para dar cumprimento efectivo ao artigo 5.3 do Estatuto de Autonomía de Galiza onde se di de maneira textual:

Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento

B) Para dar cumprimento efectivo do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado unanimemente polo Parlamento de Galiza no ano 2004. Dentro da área da administración local recóllese:

1.2.3. Establecer que todos os departamentos e organismos dependentes das deputacións e concellos (ofi cinas de atención ao público, instalacións deportivas, televisións e radios municipais, servizos de augas, etc.) teñan a lingua galega como lingua xeral de referencia oral e escrita

Alén do exposto, debemos promover un uso normalizado da lingua propia de Galiza en tódolos ámbitos e sobre todo naqueles onde o galego aínda está pouco presente como poden ser os corpos e forzas de seguridade, administración de xustiza, etc. Unha boa medida sería empregar o que se denomina oferta positiva. Consiste na adopción do galego como lingua de contacto inicial entre a persoa que representa a Administración, neste caso un policía e o ou a cidadá. Coa oferta positiva desinhibimos o galego do interlocutor, permite que o galego saia da ocultación e facilita que a conversa poida continuar nesa lingua, se o veciñou ou veciña o desexa, eliminando a barreira rutineira pola que un veciño ou veciña lle oculta o seu galego a todo aquel que aparece revestido de máis poder ou autoridade. Está na nosa man promover e fomentar o noso idioma, entendemos que lingua vehicular da Policía Local debe ser a mesma que a que emprega o Concello de Ribeira que é o galego.

Xa que logo, ante o anteriormente exposto, solicito en nome do BNG:

Que a Policía Local de Ribeira empregue o galego como lingua vehicular nas súas comunicacións coa veciñanza (tanto verbais como escritas) sen prexuízo de que empregue o castelán naquelas situacións nas que sexa requerido.

Vídeo: O BNG propón que a policía local empregue o galego como lingua vehicular

Aprobado o regulamento de verteduras e unha ordenanza para mellorar a accesibilidade

Moción do BNG en contra da merma dos coeficientes redutores da pesca: O vello modelo sobre o réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores/as do Mar, completamente desfasado, tivo que ir modificándose para actualizar os coeficientes redutores aplicábeis á pesca, incluíndose novas actividades que estaban excluídas como o marisqueiro, os percebeiros, bateeiros, etc. Este criterio foi substituído por un novo baseado no tipo de buque, sen chegar aínda ao fondo da cuestión: o dereito a reducir a idade mínima de xubilación naquelas actividades profesionais de natureza penosa, tóxica, perigosa e insalubre nas que se acusen elevados índices de morbilidade ou sinistralidade, así como aquelas que impliquen unha continua separación familiar e alonxamento do fogar.Concelleira nacionalista, Pilar Sampedro

Aínda así, coa nova normativa até finais do 2015, a frota galega que faena en augas internacionais (cefalopodeiros, palangreiros, arrastreiros, etc) estaban considerados “conxeladores” polo que se lles aplicaba o coeficiente máximo de 0,40. Isto é, que con 25 anos enrolado un tripulante tería dereito a se xubilar aos 55 anos.

O pasado ano, o Goberno español (Dirección da Mariña Mercante), modificou a aplicación destes coeficientes, de xeito que agora só considera buques “conxeladores” as embarcacións de máis de 70 m de eslora e capacidade superior ás 1.000 toneladas “TRD”. O resto, de menores dimensións, son considerados buques “fresqueiros” sen teren en conta nin a actividade, nin a zona de pesca, nin as condicións de vida a bordo. Segundo explicou a concelleira nacionalista Pilar Sampedro “pretenden aplicárlles unha rebaixa no coeficiente de 0,40 ao 0,25-0,35, o que evidencia unha absoluta miopía por parte deste departamento de “secano”.

Esta medida afecta básicamente a Galiza, primeira potencia pesqueira do Estado, e cun tipo de frota que é, a que resulta penalizada. Segundo a Pilar Sampedro en en Ribeira vanse ver afectadas unhas 17 embarcacións con base no porto ribeirense polo que o número de afectados é elevado, iso sen contar cos mariñeiros ribeirenses enrolados en embarcacións con porto base noutros lugares”.

Con esta medida vense afectados os traballadores da frota palangreira, a frota cefalopodeira e o resto da frota arrastreira que non alcance as novas condicións establecidas por Madrid con independencia de onde pesque. Prexudícase así a milleiros de mariñeiros galegos que verían aumentada a súa vida laboral.

Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal, a adopción do seguinte ACORDO;

A) Manifestar o apoio deste Concello ás tripulación embarcadas en buques que faenan en augas internacionais, e reclamar do Goberno español a retirada da orde interna da Dirección da Mariña Mercante de modificación dos coeficientes redutores para os conxeladores.
B) Revisar de oficio todas as pensións que se resolveron co actual procedemento para impedir a discriminación a respecto dos que historicamente se lle recoñeceu o 0,40. Restituír a legalidade e o sentido común.
C) Solicitar unha revisión profunda do caduco modelo baseado na zona e o tamaño da embarcación para ir a un novo que incentive as condicións reais das actividades profesionais da pesca, recoñecendo aquelas que teñen maior penosidade, perigosidade , sexan insalubres e provoquen sinistralidade e altas morbilidades.
D) Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno español e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso dos Deputados.
Aprobado por unanimidade

Modificación das ordenanzas fiscais para 2017: conxelación de todas as taxas para o 2017, rebaixarase un 1% o impostos de tracción mecánica, aprobáronse as  emendas do BNG para elevar até os 25 anos a bonificación  a mocidade con pai e nai no desemprego e tamén elevar a bonificación por Carnet Xove. Outra das novidades é que os prezos da Fieiteira redondearanse para evitar andar cobrando con céntimos. O pádel é unha das actividades que baixan de prezo debido á oferta existente noutros concellos.
Aprobado por unanimidade

Regulamento de Verteduras do Concello de Ribeira: este importante documento que regulará os parámetros, condicións e xeito de vertedura de augas residuais á rede municipal. Tamén se recollen sancións ante infraccións leves de ata 15.000€, graves ata 60.000€ e moi graves ata 100.000€. Finalmente, resúltanos rechamante que tras estar exposta ao público para poder presentar alegacións, este importante documento só recibiu emendas por parte do BNGEste regulamento será a ferramenta que permitirá que o Concello loite contra posíbeis cheiros e verteduras contaminantes que se produzan ademais de regular as verteduras en orixe e someter todo a un control rigoroso.
Aprobado por unanimidade tras incorporar as emendas do BNG

Solicitude do BNG para a revisión e limpeza da rede de saneamento: comunicouse no Pleno que se lle mandará ao Grupo de Emerxencias Municipais limpar aqueles puntos onde haxa obstrucións e que se revisará toda a rede de saneamento.
Solicitude do BNG para a posta en valor da fonde de Carreiriña: farase unha limpeza e acondicionamento da zona para que a veciñanza poida desfrutar desta fonte.
Pregunta do BNG en relación á antiga escola de integración xitana: por agora non se ten pensando un uso para darlle, mais adecentarase e desbrozarase a parcela.

Reclamación do 4º xulgado para Ribeira: a Corporación Municipal sacou adiante por unanimidade unha proposta para esixir que Ribeira conte cun 4º xulgado que permita reducir a grande carga de traballo que soporta. Namentres isto non sexa así, se reforce o persoal dos 3 xulgados xa existentes tal e como pediu o Bloque.

Outros asuntos:
-Aprobación da ordenanza reguladora para a instalación de ramplas de accesibilidade para negocios e edificios residenciais na cal o BNG.
-Incorporación dunha parcela no lugar de Aldea en Castiñerias ao inventario municipal. – Deuse conta da situación dos cheiros que se están producindo en diversos puntos do municipio e as accións que se van levar a cabo.
-Convenio de colaboracón con institucións penitenciarias: para que se poidan facer traballos comunitarios en Ribeira. Aprobado por unanimidade
-Nivelaranse as tapas de sumidoiros situadas estrada que vai cara o centro recreativo de Artes que estaban baixas e provocaban molestias nos vehículos.
-Melloras na rúa Pedriñas de Carreira. Aprobado por unanimidade – Tapar un buraco que existe en Laxe. Aprobado por unanimidade
Paso do grupo de C’s ao concelleiras/os non adscritas/os de María José Brión e Asier Casais. Votos a favor de PP, PSOE e 3 concelleiras/os non adscritas/os. Abstención de BNG, IPR e C’s

O BNG pelexará para que os mariñeiros non vexan reducidos os seus dereitos laborais

a-concelleira-pilar-sampedro-e-o-edil-xose-antonio-vazquez-cobasO Real Decreto 1311/2007, de 5 outubro establecía novos criterios para determinar a pensión de xubilación do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, dun modelo instaurado nos anos 70 para a Mariña Mercante que se baseaba en aplicar un coeficiente redutor na idade de xubilación en función da zona que navegase o barco. Zonas que viñan reguladas a través dunha Ordenanza de Traballo da Mariña Mercante do 20 de maio de 1969.

Este vello modelo, completamente desfasado, tivo que ir modificándose para actualizar os coeficientes redutores aplicábeis á pesca, incluíndose novas actividades que estaban excluídas como o marisqueiro, os percebeiros, bateeiros, etc. Este criterio caduco foi substituído por un novo baseado no tipo de buque, sen chegar aínda ao fondo da cuestión: o dereito a reducir a idade mínima de xubilación naquelas actividades profesionais de natureza penosa, tóxica, perigosa e insalubre nas que se acusen elevados índices de morbilidade ou sinistralidade, así como aquelas que impliquen unha continua separación familiar e alonxamento do fogar.

Aínda así, con esta nova normativa até finais do 2015, a frota galega que faena en augas internacionais (cefalopodeiros, palangreiros, arrastreiros, etc) estaban considerados “conxeladores” polo que se lles aplicaba o coeficiente máximo de 0,40. Isto é, que con 25 anos enrolado un tripulante tería dereito a se xubilar aos 55 anos.

O pasado ano, o Goberno español (Dirección da Mariña Mercante, dependente do Ministerio de Fomento), a través dunha orde interna, modificou a aplicación destes coeficientes, de xeito que agora unicamente considera buques “conxeladores” aquelas embarcacións que teña una eslora de máis de 70 m e capacidade superior ás 1.000 TRB. O resto, dadas as súas menores dimensións, pasan a ser considerados buques “fresqueiros” sen teren en conta nin a actividade, nin a zona de pesca, nin as condicións de vida a bordo. Segundo explicou a concelleira nacionalista Pilar Sampedro “pretenden aplicárlles unha rebaixa no coeficiente de 0,40 ao 0,25-0,35, o que evidencia unha absoluta miopía por parte deste departamento de “secano”.

Esta medida afecta básicamente a Galiza, primeira potencia pesqueira do Estado, e cun tipo de frota que é, a que resulta penalizada. Segundo a Pilar Sampedro en ”en Ribeira vanse ver afectadas unhas 17 embarcacións con base no porto ribeirense polo que o número de afectados é elevado, iso sen contar cos mariñeiros ribeirenses enrolados en embarcacións con porto base noutros lugares”.

a-concelleira-pilar-sampedro-e-o-edil-xose-vazquez-cobas-no-porto-de-ribeira-lonxa-de-ribeira-ao-fondoCon esta medida vense afectados os traballadores da frota palangreira, a frota cefalopodeira e o resto da frota arrastreira que non alcance as novas condicións establecidas por Madrid con independencia de que pesque nas Malvinas, en NAFO ou en calquera outro mar do mundo. Prexudícase así a milleiros de mariñeiros galegos que verían aumentada a súa vida laboral e sufrirían unha grave discriminación a respecto daqueles buques que cumpran as condicións de tamaño: atuneiros e algúns arrastreiros de fondo, que verán como desenvolvendo a mesma actividade, no mesmo caladoiro e en peores condicións de habitabilidade, verán diminuídos os seus dereitos de xubilación polo tamaño do barco. Esta decisión do Goberno español resulta inasumíbel e surrealista para os tempos que corren.

Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal, a adopción do seguinte acordo:

A) Manifestar o apoio deste Concello ás tripulación embarcadas en buques que faenan en augas internacionais, e reclamar do Goberno español e do Ministerio de Fomento a retirada da orde interna da Dirección da Mariña Mercante de modificación dos coeficientes redutores para os conxeladores.

B) Revisar de oficio todas as pensións que se resolveron co actual procedemento para impedir a discriminación a respecto dos que historicamente se lle recoñeceu o 0,40. Restituír a legalidade e o sentido común.

C) Solicitar unha revisión profunda do caduco modelo baseado na zona e o tamaño da embarcación para ir a un novo que incentive as condicións reais das actividades profesionais da pesca, recoñecendo aquelas que teñen maior penosidade, perigosidade , sexan insalubres e provoquen sinistralidade e altas morbilidades.

D) Solicitar o cese do Director Xeral da Mariña Mercante por incompetente e por descoñecer a realidade da pesca, ao aplicar criterios discriminatorios que conculcan os dereitos fundamentais dos traballadores galegos. Reprobar á titular do Ministerio de Fomento por consentir esta tropelía e non responder ás demandas levadas a cabo polos sindicatos e a patronal pesqueira dende o 2015.

E) Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno español e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso dos Deputados.