O BNG propón destinar os 42.000€ dun xantar a emprego e transporte público

O goberno do Partido Popular volve organizar o gran xantar do maior, unha gran comida de 1.000 persoas (moitas delas de fóra de Ribeira) que lles custavicente-paz-elvira-blanco-e-luis-perez-bng-ribeira a todos os veciños e veciñas de Ribeira algo máis de 41.000€, unha cantidade excesiva e mesmo obscena para gastala nun só día.

Sabemos que as nosas persoas maiores merecen todo tipo de recoñecemento mais entendemos que non é xusto usar cartos públicos para un gran xantar ofrecido polos mesmos que recortan dereitos sociais, aplican repagos e recortes na sanidade, nos servizos sociais ou na educación provocando unha deterioración dos servizos públicos esenciais. Segundo a responsábel local do BNG, Elvira Blanco “a hipocrisía do PP é seguir facendo grandes xantares e non mover un dedo para reclamar unhas pensións dignas para as xubiladas galegas e galegos que cobran as pensións máis baixas de todo o Estado español“.

Para facernos unha idea da cantidade que supón ese desbaldimento de 41.818€ de cartos públicos, a contía iguala á subvención anual da Xunta de Galiza para as retribucións de todos os socorristas dos areais ribeirenses e mesmo supera en 6.000€ á cantidade destinada para a organización anual de actividades deportivas no noso municipio e queda moi lonxe dos 6.000€ destinados a adquirir novos fondos para a biblioteca pública.

Nas eleccións municipais de 2015 o PP ficou con 8 edís dunha Corporación Municipal de 21, desde o BNG entendemos que unha cantidade de cartos tan elevada debería ser consensuado cos diferentes grupos políticos para ver se conta co apoio suficiente para dilapidar máis de corenta mil euros nun só día ou se, pola contra, o sentir maioritario é dedicalo a fins máis acaídos.

Desde o Bloque Nacionalista Galego cremos que existen prioridades máis perentorias e por iso propoñemos varios usos que se lle poden dar a esa contía de cartos:

A) Que os 41.818€ se destinen a tarefas de vital importancia como son as políticas activas de fomento do emprego, nomeadamente entre a mocidade, para evitar que sigan emigrando por falta de espectativas e salarios dignos. Xa que durante estes anos máis de 2.000 mozas e mozos de entre 15 e 35 anos* tiveron que marchar do noso municipio. *Datos do Instituto Galego de Estatística (IGE).

B) Que os 41.818€ se empreguen para crear unha tarifa reducida no transporte público para xubiladas/os, mocidade e desempregadas/os cos que facilitar e economizar os desprazamentos, así como medida para potenciar o transporte colectivo. Segundo o concelleiro Luís Pérez “os 42.000€ servirían para subvencionar 60.000 viaxes de transporte público a metade de prezo“.

Vídeo: O BNG propón destinar a emprego e transporte 42.000€

Ribeira solidarízase cos traballadores de EXOGA e coa veciñanza de Aguiño

A instancias do BNG, o Concello de Ribeira solidarízase cos traballadores de EXOGA coa veciñanza de Aguiño: o concelleiro nacionalista Luís Pérez Barral defendeu a necesidade e urxencia desta proposición ante as problemáticas que estaban a sufrir os traballadores/as de EXOGA así como das molestias que padecen os veciños e veciñas de Aguiño.

A empresa Excavaciones e Obras Públicas de Galicia SL (EXOGA) ten contratada coa Deputación da Coruña unha obra na rúa Francisco Lorenzo de Aguiño para mellorar a seguridade viaria e renovar os servizos. Pleno da Corporación de Ribeira (foto arquivo). Fonte: La Voz de Galicia

A empresa adebeda tres mensualidades ao seu persoal, unha situación que se produce tras levar anos pagando con atrasos importantes e de xeito continuado o que provoca dificultades para o seu cadro de traballadores/as.
O cadro de traballadores/as á espera de atopar unha solución tras unha xuntanza entre traballadores/as e a empresa, esta última notificou despidos disciplinarios a catro traballadores e o inicio do expediente disciplinario ao seu representante, alegando “baixo rendemento”.

Cónstanos que a empresa EXOGA está cobrando periodicamente da Deputación da Coruña pola obra contratada no noso municipio e o último pagamento foi de 45.000€ o 30 de setembro de 2016 mentres que o cadro de persoal non cobrou nada.

No BNG fomos informadas/os de que na execución desta obra producíronse varios incumprimentos graves. Concretamente a empresa non colocou mallazo na fundición da beirarrúa esquerda, sentido Aguiño, nin nos cen metros da beirarrúa dereita. Excepcionalmente colocou fragmentos de mallazo en determinados puntos quedaba visíbel para simular que a obra se executou segundo o contratado.
Así mesmo, en practicamente ningún punto se cumpriu coa execución dunha capa de 10 cm. de grosor chegando a duras penas aos 6cm.

Por outra banda, a empresa non conta coa xestión axeitada de resíduos das obras que realiza, no seu lugar está a soterrar ilegamente grandes cantidades de cascallos, formigón e aglomerado, xunto con outros refugallos nunha parcela denominada “Cuatro Vientos” sita no lugar de Esmorode (Santa Comba). Esta situación xa se puxo en coñecemento do Servizo de Protección da Natureza (SEPRONA).
Estes feitos están motivados na maximización de beneficios empresariais a conta de non cumprir cos servizos contratados e a conta do medio natural.

Por todo o anteriormente exposto o BNG solicitou e aprobou por unanimidade:

A) Que o Concello de Ribeira se solidarice coa situación do cadro de persoal de EXOGA amosándolle o apoio da Corporación Municipal e solicitando o cumprimento da lexislación vixente en defensa dos seus dereitos.
B) Que o Concello de Ribeira esixa da empresa o pagamento das nóminas que lle adebeda aos seus traballadores/as así como o cumprimento dos dereitos e obrigas que lle son encomendadas pola lexislación vixente.
C) Que o Concello de Ribeira notifique o acordo plenario á empresa e ao cadro de traballadores/as así como poñer en coñecemento da Deputación da Coruña os supostos fallos na realización das obras.
D) O Concello de Ribeira solidaríazase coa veciñanza de Aguiño pola mala realización desta obra.

A propisición do BNG foi aprobada por unanimidade – Proposición completa

Outros asuntos:
Proxecto Ribeira Atlántica EDUSI 2020 cunha achega de fondos FEDER de 5.000.000€ e fondos achegados polo Concello de Ribeira 1.250.000€. Aprobado por unanimidade
Solicitude do BNG para mellorar a sinalización viaria no entorno da capela da Guía en Carreira.
Aprobación da conta xeral do 2015 onde se deu conta dos ingresos e gastos. Votos a favor do PP, 3 edís non adscritos, contra do BNG e abstención de IPR e PSOE. C’s asuente
Toma posesión de Juan Manuel Reiriz (IPR) trala dimisión de Manuel Lixó (IPR).
Notificación do paso de Asier Casais e María Brión do grupo de C’s ao grupo de non adscritos.
Resolución dos expedientes de expropiación para proxecto de recuperación integral do río Artes.
Renovación rúa Álvaro Cunqueiro por importe de 164.300€. Aprobado por unanimidade
Proposición para solicitar a adecuación das casas do mar de Aguiño, Ribeira, Palmeira e Corrubedo. Aprobado por unanimidade

Veciñanza de Castiñeiras e BNG mobilízanse contra un foco de contaminación

Os concelleiros Luís Pérez Barral, Antón Parada Fernández e o viceresponsábel local do BNG, Vicente Paz Carou estiveron coa veciñanza de Castieiras. denunciando a verteduraO BNG e numerosos veciños e veciñas de Castiñeiras, están a mobilizarse para que se elimine un punto de contaminación marítima que está a causar problemas de saúde. O pasado día 6 de agosto, o Bloque foi informado de que na praia dos Mosqueiros, entre Ameixida e Castiñeiras, estábase a producir dende algúns días unha vertedura de augas fecais, comunicación que viña acompañada dun vídeo no que se podía observar con toda claridade a dimensión de dita vertedura.

Os concelleiros Luís Pérez Barral, Antón Parada Fernández e o viceresponsábel local do BNG, Vicente Paz Carou estiveron coa veciñanza de Castieiras. denunciando a verteduraTanto os veciños e veciñas como turistas que adoitan acudir á praia informaron que sufriron episodios de gastroenterite —concretamente 4 rapaces e dous adultos—. Dada a gravidade da situación e dado que estamos en temporada alta de vacacións, na que máis afluencia hai de turistas e bañistas ás nosas praias, alén do dano ambiental que iso provoca, o BNG tomou cartas no asunto e puxo esta situación en coñecemento do SEPRONA e presentou unha iniciativa para que o goberno local dea esxplicacións sobre o seguinte:

A) Que na maior brevidade posible o alcalde e a comisión de goberno se poña en contacto coa empresa encargada do mantenemento da depuración de augas para recabar información precisa desa vertedura e se se detectou algunha avería no funcionamento depurador das augas.
B) Que se indague por que razón despois das obras de condución realizadas para a depuradora, aínda se producen estes vequidos na mesma praia.
C) Que inmediatamente se analicen as características dos verquidos por se son perxudiciales para a saúde e en consecuencia
D) Que se sinalice, se avise ou se informe, por parte do concello ou da Policia Local sobre as consecuencias que pode ter o baño en dita zona da praia.

Vídeo da vertedura: Vertedura na praia dos Mosqueiros (Castiñeiras)

Resumo pleno de xullo: Os festivos serán 24 de xullo e martes de entroido

Designación dos Festivos Locais para 2017: o goberno municipal de Ribeira pretendía aprobar como festivos locais o día de Santa Uxía no canto do martes de entroido como é habitual, algo que sen dúbida provocaría un grande prexuízo tanto no sentido económico como no social.

A proposta alternativa que presentamos conxuntamente o BNG e IPR é a de declararmos festividades locais o 24 de xullo, Día da Festa da Dorna e o martes de entroido. Os motivos desta escolla son evidentes; a Festa da Dorna é o maior festexo do municipio e cunha relevancia internacional, no que ademais de participar atrae a milleiros de persoas. Con respecto ao martes de entroido, debemos destacar que é unha data especial para moitas crianzas, pais e nais e unha multitude de asociacións e colectivos que celebran as murgas e participan do entroido dunha maneira moi relevante.
Ademais da grande participación social, é unha celebración consolidada desde hai 38 anos como un día de festexo na nosa vila, que conta cunha importacia a nivel comarcal e que provoca que centos de persoas da Barbanza se acheguen ata Ribeira durante as festas do entroido. A nivel económico o entroido supón unha oportunidade de traballo para as persoas que traballan na hostalaría ribeirense xa que achega unha boa parte da facturación anual.
Con respecto ao día de Santa Uxía, propoñemos que sexa honrada como patroa da cidade cos actos que se consideren necesarios no propio día, mais sen que sexa festivo. As festas populares e as orquestras poderían trasladarse á fin de semana, conseguindo así, un maior desfrute por parte dos veciños e veciñas.

Esta proposta, entendemos, tería máis aproveitamento social para a veciñanza que podería desfrutar moito máis as tres festas e tamén implicaría un maior rendemento para os cuantiosos investimentos que fai o concello nas distintas celebracións, o que provocaría un impacto positivo no comercio e hostalaría.

Verteduras na Insuela: a proposición presentada pola concelleira Pilar Sampedro. Nos días de chuvia, habituais noConcelleira nacionalista, Pilar Sampedro noso país, as aguas que se recollen da zona de Insuela van desembocar a través dunha tubaxe á praia do mesmo nome entre o peirao e a piscifactoría de rodaballos. A cantidade de agua que sae polo mencionado desaugadoiro está a producir corrementos contínuos de area que tapan a zona do banco marisqueiro chegando ata alturas de mais de medio metro, facendo que a extracción de moluscos se transforme nunha tarefa cada día mais ardua e dificultosa.

A acumulación neste punto de verteduras continuadas fai que haxa unha elevada mortaldade do marisco motivada polo exceso de agua doce, dado que é aí onde mais se concentra. Salientar asemade que incluso en días nos que non chove se observa algunhas veces que a agua segue a saír. Aprobada por unamidade.

Outros asuntos:
> Modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para incluír as obras da depuradora de Aguiño. Esta proposta tiña como obxecto incluír dentro do ordenamento de Ribeira todas as instalacións vinculadas coa depuración de resíduos. Votos a favor do PP, BNG, C’S e IPR, abstención do PSOE
> Recepción da 1ª fase do contrato mixto de subminstración e servizos de iluminación do Concello de Ribeira. Esta medida tivo como obxecto aceptar o cambio de luminarias feito pola empresa. O BNG, entre outros grupos, recriminou a eliminación dalgúns puntos de luz e a tardanza na súa restitución. Estase pensando en poder sancionar á empresa segundo os pregos do contrato por algúns incumprimentos. Aprobada por unanimidade.
> Informouse de que o Concello de Ribeira adheriuse ao programa para facilitar a ocupación de vivendas baleiras. O BNG reclamara esta acción no mes de maio.
> Solicitude do BNG para que se pavimente a beirarrúa e se mellore a seguridade viaria na zona de Iñeiras (Olveira).
> Solicitude do BNG para adecentar e poñer en valor a fonte da praia de Area Secada.
> Solicitude do BNG para que se eliminen os postes da rúa Francisco Lorenzo Mariño (Aguiño).
> Solicitude do BNG para que se realice un acceso ás leiras dunha parte do río Artes que quedaron illadas por mor das obras do paseo fluvial do Río Artes.
> Solicitude do BNG para instalar a placa co nome Praza da Dorna para dar cumprimento ao acordo plenario adoptado por unanimidade o 31 de maio de 2010.
> Solicitude do BNG para mellorar a distribución dalgúns postos do mercado municipal e para a revisión dos prezos de ocupación de postos.
> Proposta para mellorar un tramo da rúa Laxes, o parque infantil de Parte ao Río e unha pista en Vixán.
> Proposta para renovación da rede do saneamento na rúa Martín Códax. Aprobada por unanimidade.
> Proposta sobre a suposta usurpación dun camiño público en no tramo que vai entre a praia de Coroso e Riazor. Neste punto, ante a contradicións entre algúns documentos, o BNG reclamou máis documentación para poder tomar unha decisión con seguridade. A proposta foi rexeitada con 11 votos en contra de PP e IPR, 7 abstencións de BNG, C’s e 3 votos a favor do PSOE.
> Instalación e compra de desfibriladores externos automáticos (DESA) en complexos deportivos como o da Fieiteira. Aprobada por asentimento, non se vota por aceptación do propoñente.

BNG e IPR propoñen 24 de xullo e martes de entroido como festivos locais

A data do 27 de xullo de 2015 foi a dun día histórico para o Concello de Ribeira e a súa veciñanza. Tras máis de 20 anos de clamor popular, a Corporación Municipal aprobou declarar a partir de 2016 e de xeito permanente, agás que sexa domingo, o 24 de xullo, Día da Dorna, festivo local”. Esta moción presentada polo BNG contou cos votos favorables dos grupos municipais de IPR, C’s, PSOE e cos votos en contra do PP.

Trala declaración do 24 de xullo como festividade local, aínda queda un festivo local máis por asignar e a proposta do goberno municipal é concederllo ao día de Santa Uxía. Desde o BNG e IPR consideramos que a declaración de Santa Uxía como festivo e non o martes de entroido como é habitual provocará un grande prexuízo na hostalaría e comercio local ribeirense.

A proposta alternativa que presentamos conxuntamente o BNG e IPR é a de declararmos festividades locais o 24 de xullo, Día da Festa da Dorna e o martes de entroido. Os motivos desta escolla son evidentes; a Festa da Dorna é o maior festexo do municipio e cunha relevancia internacional, no que ademais de participar atrae a milleiros de persoas. Con respecto ao martes de entroido, debemos destacar que é unha data especial para moitas crianzas, pais e nais e unha multitude de asociacións e colectivos que celebran as murgas e participan do entroido dunha maneira moi relevante.

Ademais da grande participación social, é unha celebración consolidada desde hai 38 anos como un día de festexo na nosa vila, que conta cunha importacia a nivel comarcal e que provoca que centos de persoas da Barbanza se acheguen ata Ribeira durante as festas do entroido. A nivel económico o entroido supón unha oportunidade de traballo para as persoas que traballan na hostalaría ribeirense xa que achega unha boa parte da facturación anual.

Con respecto ao día de Santa Uxía, propoñemos que sexa honrada como patroa da cidade cos actos que se consideren necesarios no propio día, mais sen que sexa festivo. As festas populares e as orquestras poderían trasladarse á fin de semana, conseguindo así, un maior desfrute por parte dos veciños e veciñas.

Esta proposta, entendemos, tería máis aproveitamento social para a veciñanza que podería desfrutar moito máis as tres festas e tamén implicaría un maior rendemento para os cuantiosos investimentos que fai o concello nas distintas celebracións, o que provocaría un impacto positivo no comercio e hostalaría.

Ante todo isto, o BNG e IPR propoñemos:

Que o Concello de Ribeira declare como festivos locais o 24 de xullo, Día da Festa da Dorna e o martes de entroido.

Que as festas de Sta. Uxía se celebren na segunda fin de semana de setembro para que poidan ser máis desfrutadas e participadas pola veciñanza de Ribeira.